Tuesday, August 25, 2020
หน้าแรก แท็ก เทือกเขาฉีเหลียนซาน

แท็ก: เทือกเขาฉีเหลียนซาน

รีวิว :: ทริปชิงไห่-กานซู่(8-16/7/2017) ตอนที่5:วัดหม่าถี(马蹄寺)-เขาจัวเอ๋อซานแห่งทุ่งหญ้าฉีเหลียน(祁连卓尔山)-ทุ่งดอกมัสตาร์ดเหมินหยวน(门源油菜花)

หม่าถีซื่อ หรือ วัดเกือกม้า เป็นวัดเก่าแก่มีอายุประมาณ 1700 ปีมาแล้ว อยู่ทางตอนล่างของมณฑลกานซู่ ซึ่งเป็นวัดที่สร้างขึ้นบนหน้าผาประวัติศาสตร์เป็นอย่างมาก

ทุ่งหญ้าแห่งเทือกเขาฉีเหลียนซาน (祁连山草原) – มณฑลชิงไห่/กานซู่

เขาฉีเหลียนซาน นั้นตั้งอยู่บนพื้นที่ของเขตสองมณฑลคือ มณฑลชิงไห่ และ มณฑลกานซู ถือเป็นเขตแดนแนวเขาใหญ่ทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของพื้นที่ชาวทิเบต