Thursday, May 14, 2020
หน้าแรก แท็ก เซียนหน่ายรื่อ

แท็ก: เซียนหน่ายรื่อ

ภาพหลังทริป :: ทริปย่าติงปี2018(19-27/10/2018)

รวบรวมภาพถ่ายบอกเล่าเรื่องราวต่างๆ ผ่านภาพจาก ทริปย่าติงปี2018(19-27/10/2018)

รีวิว :: ทริปย่าติงปี2018(19-27/10/2018) : ครึ่งหลัง เส้นทางสู่สวรรค์แห่งดวงตา (เต้าเฉิง-ย่าติง)

อุทยานย่าติงนั้นตั้งอยู่บนพื้นที่ปกครองตนเอง กานจือมีภูเขาหิมะสามลูกโอบล้อม ซึ่งภูเขาแต่ละลูกนั้นชื่อเสียงเรียงนาม ตั้งมาตามชื่อพระโพธิสัตว์ รูปและปรางค์ ต่างๆ