Tuesday, August 25, 2020
หน้าแรก แท็ก เขาไกรลาส

แท็ก: เขาไกรลาส

เขาไกรลาส/กังเหรินโพฉีเฟิง (冈仁波齐峰) – ทิเบต

เขาไกรลาส เป็นเขาที่ปรากฏในปกรณัมของศาสนาฮินดู อันเป็นสถานที่ประทับของพระศิวะ เทพเจ้าสูงสุดของศาสนาฮินดู และยังเป็นเขาศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของศาสนาพุทธ