Friday, March 26, 2021
หน้าแรก แท็ก เกาะช้าง

แท็ก: เกาะช้าง

เกาะช้าง-จังหวัดตราด

เกาะช้าง จัดว่าเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 รองจากเกาะภูเก็ต มีเนื้อที่ประมาณ 429 ตารางกิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นเขาสูงมีผาหินสลับซับซ้อน