Monday, July 13, 2020
หน้าแรก แท็ก อูเจิ้น

แท็ก: อูเจิ้น

ภาพหลังทริป :: ทริปหวงซานปี2018(14-20/1/2018)

รวบรวมภาพถ่ายบอกเล่าเรื่องราวต่างๆ ผ่านภาพจาก ทริปหวงซานปี2018(14-20/1/2018)

รีวิว :: ทริปหวงซานปี2018(14-20/1/2018)ตอนที่3: เวนิสแห่งแดนมังกร เมืองโบราณอูเจิ้น(乌镇)

อูเจิ้น แปลตรงตัวก็แปลว่า "เมืองดำ" เนื่องด้วยกำแพงของเมืองโบราณจะเป็นสีขาวๆ คล้ำๆ เขรอะๆ และหลังคาจะเป็นสีดำ และสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองโบราณนี้ก็คือเป็นเมืองที่ผู้คนมีวิธีชีวิตผสมผสานกับสายน้ำ จึงได้ชื่อว่าเป็นเวนิสแห่งแดนมังกร