Thursday, August 27, 2020
หน้าแรก แท็ก หมู่เกาะสุรินทร์

แท็ก: หมู่เกาะสุรินทร์

หมู่เกาะสุรินทร์-จังหวัดพังงา

หมู่เกาะสุรินทร์ ได้รับการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 29 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2524 มีขนาดพื้นที่ 135 ตารางกิโลเมตร (84,357 ไร่) เป็นพื้นที่เกาะร้อยละ 24 ที่เหลือเป็นทะเล