Monday, July 13, 2020
หน้าแรก แท็ก มณฑลจี๋หลิน

แท็ก: มณฑลจี๋หลิน

ทริป:ตงเป่ยดินแดนแห่งเทพนิยายบนจุดรอยต่อ เฮยหลงเจียง และ จี๋หลิน(ลานสกีYaburi/Snow Town/ฉางไป๋ซาน/เกาะต้นอู้ซง/ฯลฯ)

ดินแดนตงเป่ย หรือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศจีนนั้น ถูกขนานนามว่าเป็นดินแดนแห่งเทพนิยาย โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวของทุกๆปี ทิวทัศน์จะเป็นสีขาวบริสุทธ์

ภูเขาฉางไป๋ซาน/สระแห่งฟ้า (长白山天池) – มณฑลจี๋หลิน

สระแห่งฟ้าเขาฉางไป๋ซาน นั้นเป็นทะเลสาบที่ลึกที่สุดในประเทศจีน, โดยเป็นทะเลสาบที่ตั้งอยู่บนปากป่องภูเขาไฟที่มีการระเบิดมาแล้วในปี ค.ศ.1702