Friday, January 17, 2020
หน้าแรก แท็ก ภาพหลังทริป

แท็ก: ภาพหลังทริป

ภาพหลังทริป :: ทริปย่าติงปี2018(19-27/10/2018)

รวบรวมภาพถ่ายบอกเล่าเรื่องราวต่างๆ ผ่านภาพจาก ทริปย่าติงปี2018(19-27/10/2018)

ภาพหลังทริป :: ทริปต้าซิ่งอันหลิง/ฮูลันบูเออร์(8-18/9/2018)

รวบรวมภาพถ่ายบอกเล่าเรื่องราวต่างๆ ผ่านภาพจาก ทริปต้าซิ่งอันหลิง/ฮูลันบูเออร์(8-18/9/2018)

ภาพหลังทริป :: ทริปกุ้ยโจว2018(22-30/7/2018)

รวบรวมภาพถ่ายบอกเล่าเรื่องราวต่างๆ ผ่านภาพจาก ทริปกุ้ยโจว2018(22-30/7/2018)

ภาพหลังทริป :: ทริปยูนนาน2018(1-7/3/2018)

รวบรวมภาพถ่ายบอกเล่าเรื่องราวต่างๆ ผ่านภาพจาก ทริปยูนนาน2018(1-7/3/2018)

ภาพหลังทริป :: ทริปหวงซานปี2018(14-20/1/2018)

รวบรวมภาพถ่ายบอกเล่าเรื่องราวต่างๆ ผ่านภาพจาก ทริปหวงซานปี2018(14-20/1/2018)

ภาพหลังทริป :: ทริปย่าติงครั้งที่2(20-29/10/2017)

รวบรวมภาพถ่ายบอกเล่าเรื่องราวต่างๆ ผ่านภาพจาก ทริปย่าติงครั้งที่2(20-29/10/2017)

ภาพหลังทริป :: ทริปชิงไห่-กานซู่(8-16/7/2017)

รวบรวมภาพถ่ายบอกเล่าเรื่องราวต่างๆ ผ่านภาพจาก ทริปชิงไห่-กานซู่(8-16/7/2017)

ภาพหลังทริป :: ทริปส่านซี-เหอหนาน(1-6/4/2017)

รวบรวมภาพถ่ายบอกเล่าเรื่องราวต่างๆ ผ่านภาพจาก ทริปส่านซี-เหอหนาน(1-6/4/2017)

ภาพหลังทริป :: ทริปยูนนาน-กุ้ยโจว(2-8/3/2017)

รวบรวมภาพถ่ายบอกเล่าเรื่องราวต่างๆ ผ่านภาพจาก ทริปยูนนาน-กุ้ยโจว(2-8/3/2017)

ภาพหลังทริป :: ทริปหวงซาน(5-12/1/2017)

รวบรวมภาพถ่ายบอกเล่าเรื่องราวต่างๆ ผ่านภาพจาก ทริปหวงซาน(5-12/1/2017)