Saturday, March 27, 2021
หน้าแรก แท็ก น้ำตกคลองวังเจ้า

แท็ก: น้ำตกคลองวังเจ้า

น้ำตกคลองวังเจ้า-กำแพงเพชร

นอกจากำแพงเพชรจะมีน้ำตกคลองลาน ที่สวยจนสร้างชื่อให้กำแพงเพชร ยังมีน้ำตกคลองวังเจ้า ซึ่งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ คลองวังเจ้า พร้อมด้วยน้ำตกงามอีกหลายแห่ง