Friday, March 26, 2021
หน้าแรก แท็ก ท่องเที่ยวไทย

แท็ก: ท่องเที่ยวไทย

น้ำตกบกกราย-ระนอง

น้ำตกบกกราย ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ตำบลน้ำจืด ห่างจากตัวจังหวัดไปตามทางหลวงหมายเลข 4(ระนอง-ชุมพร) ประมาณ 54 กม. บริเวณหลักกม.ที่ 556-557 จะมีป้ายชี้ทางไปน้ำตกบกกราย

น้ำตกบางแป-ภูเก็ต

น้ำตกบางแป ไปจากตัวเมืองถึงอนุสาวรีย์ทาวเทพกษัตรี ท้าวศรีสุนทร แล้วเลี้ยวขวาไปทางตำบลป่าคลอก 7 กิโลเมตร เป็นน้ำตกขนาดเล็กครับ มีสวนรุกขชาติที่ร่มรื่น

น้ำตกอ้ายเขียว-นครศรีธรรมราช

น้ำตกอ้ายเขียว ตั้งอยู่ในเขต อุทยานแห่งชาติเขาหลวง น้ำตกอ้ายเขียว หรือเรียกอีชื่อหนึ่งว่า น้ำตกในเขียว ตั้งอยู่เส้นทางเดียวกับทางไปน้ำตกพรหมโลก

น้ำตกเย็น น้ำพุเย็น-เชียงใหม่

น้ำพุเย็น น้ำตกเย็น ตั้งอยู่บริเวณแยก กิโลเมตรที่ 42 สายเชียงใหม่-พร้าว ตำบลหอพระ อำเภอแม่แตงครับ เป็นน้ำแร่ซึ่งมี แคลเซียมคาร์บอเนต พุพุ่งขึ้นมาจากพื้นดิน

น้ำตกวชิรธาร-เชียงใหม่

น้ำตกวชิรธาร อยู่ที่อำเภอจอมทอง เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์

น้ำตกตาดเหมย-ลำปาง

น้ำตกนี้อยู่ อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย แยกจากเส้นทางด้านซ้ายมือ ระหว่างทางจาก ย. ที่ 2 ไป ย. ที่ 3 โดยต้องเดินทางลงไปในหุบเขาแม่ยวนหวาย ประมาณ 300 เมตร

น้ำตกตาดเดือน-สุโขทัย

น้ำตกตาดเดือน ตั้งอยู่ใน อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย มีลักษณะเป็นลานหินกว้าง และแอ่งน้ำ อยู่ในลำห้วยท่าแพ ลำน้ำไหลลดหลั่น จากหน้าผาลงสู่ก้นลึก สามารถลงเล่นน้ำได้

น้ำตกตาดดาว-สุโขทัย

น้ำตกตาดดาว เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ และมีความสวยงามมากแห่งหนึ่ง เกิดจากห้วยท่าแพ มีความสูงประมาณ๓๐ เมตร ชั้นล่างสุดเป็นแอ่งน้ำลึก

น้ำตกศรีดิษฐ์-เพชรบูรณ์

น้ำตกศรีดิษฐ์ เป็นน้ำตกหินชั้นมีน้ำตกตลอดทั้งปีเคยเป็นที่อยู่ของผกค. มาก่อนครับ มีครกตำข้าวที่ ผกค. สร้างขึ้นโดยใช้พลังน้ำตก และที่นี่ เป็นที่พักผ่อนเล่นน้ำได้

น้ำตกสิริภูมิ-เชียงใหม่

เป็นน้ำตกซึ่งไหลมาจากหน้าผาสูงชัน เป็นทางยาวสวยงามมาก สามารถมองเห็นได้จากถนนขึ้นดอยอินทนนท์ตรงที่ทำการอุทยานฯ