Thursday, July 16, 2020
หน้าแรก แท็ก ซีหนิง

แท็ก: ซีหนิง

รีวิว :: ทริปชิงไห่-กานซู่(13-21/4/2019)ตอนที่2 : ครึ่งหลังช่วงมณฑลกานซู่(甘肃省)

มณฑลกานซู่ เป็นมณฑลที่ดูจะแห้งแล้งเป็นพิเศษ ด้านบนเป็นทะเลทราย ตรงกลางเป็นดินแห้ง ปนทะเลทราย ด้านล่าง เป็นพื้นที่ราบสูง มีทุ่งหญ้า พืชเศรษฐกิจคือไม้เลื้อย

รีวิว :: ทริปชิงไห่-กานซู่(13-21/4/2019)ตอนที่1 : ครึ่งแรกช่วงมณฑลชิงไห่(青海省)

ต้าซีเป่ย หรือ ภาคตะวันตกเฉียงเหนือ ของประเทศจีนนั้น ไม่ใช่ครั้งแรกที่จัดขึ้นนะครับ โดยเส้นทางบริเวณนี้ถือว่าเป็นเส้นทางที่มีเสน่ห์ในตัวมันเองเป็นอย่างมาก