Tuesday, October 15, 2019
หน้าแรก แท็ก จิ่วไจ้โกว

แท็ก: จิ่วไจ้โกว

จิ่วไจ้โกว (九寨沟) – มณฑลเสฉวน

จิ่วไจ้โกว นั้นมีสภาพแวดล้อม และ ระบบนิเวศที่เป็นธรรมชาติเป็นอย่างยิ่ง อากาศที่ปลอดโปร่ง ท้องฟ้าที่สดใส ภูเขาหิมะ ประกอบกันเป็นทิวทัศน์ดุจดั่งเทพนิยาย