ทุ่งหญ้าแห่งเทือกเขาฉีเหลียนซาน
祁连山草原:qilianshancaoyuan

ทุ่งหญ้าแห่งเทือกเขาฉีเหลียนซาน, มณฑลชิงไห่, ท่องเที่ยวจีน, สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศจีน, 祁连山草原, 青海省, เทือกเขาฉีเหลียนซาน, เมืองฉีเหลียน, ภูเขาฉีเหลียนซาน

เหตุผลที่จัดว่าสวยที่สุด : ทุ่งหญ้าแห่งเทือกเขาฉีเหลียนซาน นั้นมีพื้นที่ทั้งหมด 2192 ตารางกิโลเมตร, ภูมิประเทศที่นี่มีลักษณะราบเรียบแต่กว้างใหญ่, มีดินและพืชพันธุ์อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเลี้ยงสัตว์เป็นอย่างมาก, เริ่มตั้งแต่สมัยของพระเจ้าฮั่นอู่ตี้(西汉元狩-汉武帝) ราวๆก่อนคริสต์ศักราชย์ 121 ปี, ได้จัดตั้งพื้นที่บริเวณนี้เป็นสถานที่ในการเลี้ยงม้าเพื่อกองทัพที่สำคัญแห่งหนึ่ง, เคยเป็นพื้นที่ของราชาแห่งเผ่าซวงหนู(匈奴), ชาวหุยหู(回鹘人), เป็นสถานที่ปศุสัตว์ของกษัตริย์ในราชวงศ์หยวน(มองโกล). ในปัจจุบันเป็นสถานที่เลี้ยงม้าที่ใหญ่ที่สุดในเอเซีย และ เป็นอันดับสองของโลก(สถานที่เลี้ยงม้าซานตันจวินก็อยู่ในสถานที่แห่งนี้-山丹军马场). เทือกเขาฉีเหลียนซานที่อยู่เคียงคู่กับทุ่งหญ้าที่บนยอดเขามีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปี, เทือกเขาที่ถูกปกคลุมไปด้วยสีขาวแห่งความขาวบริสุทธ์, แต่บนทุ่งหญ้ากลับปกคลุมด้วยสีเหลืองทองของดอกน้ำมัน(油菜花), เป็นที่ใฝ่ฝันของเหล่าผู้คน, เมื่อลมพัดมาเบาๆ ดอกไม้และเกสรปลิวล่องลอย ใต้ท้องฟ้าใสมีเหล่า ม้า วัว แพะ วิ่งเล่นไปมา, ในบทกลอนของชาวทิเบต<格拉尔王传> ได้พูดไว้ว่าทุ่งหญ้าแห่งนี้ก็คือ “ทุ่งหญ้าแห่งดอกบัวทองคำ-黄金莲花草原”, ชาวมองโกลขนานนามว่าที่นี่เป็น “ปศุสัตว์ทองคำ-黄金牧场” ได้รับการขนานว่าเป็น 1 ใน 6 ทุ่งหญ้าที่สวยงามที่สุดของจีน

ทุ่งหญ้าแห่งเทือกเขาฉีเหลียนซาน, มณฑลชิงไห่, ท่องเที่ยวจีน, สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศจีน, 祁连山草原, 青海省, เทือกเขาฉีเหลียนซาน, เมืองฉีเหลียน, ภูเขาฉีเหลียนซาน

ช่วงเวลาที่เหมาะสมแก่การท่องเที่ยว : ช่วงวันที่ 15 ~ 25 ของเดือน 7, ช่วงที่ดอกน้ำมันบานสะพรั่ง

จุดวิวทิวทัศน์ที่สวยที่สุด : เขาหนิวซิน(牛心山), วัดใหญ่อาโหลว(阿柔大寺), ป่าหินฉีเหลียน(祁连石林), ช่องแคบคลองดำ(黑河大峡谷)

ทุ่งหญ้าแห่งเทือกเขาฉีเหลียนซาน, มณฑลชิงไห่, ท่องเที่ยวจีน, สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศจีน, 祁连山草原, 青海省, เทือกเขาฉีเหลียนซาน, เมืองฉีเหลียน, ภูเขาฉีเหลียนซาน

สถานที่ตั้ง : มณฑลชิง และ มณฑลกานซู่

ทุ่งหญ้าแห่งเทือกเขาฉีเหลียนซาน, มณฑลชิงไห่, ท่องเที่ยวจีน, สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศจีน, 祁连山草原, 青海省, เทือกเขาฉีเหลียนซาน, เมืองฉีเหลียน, ภูเขาฉีเหลียนซาน ทุ่งหญ้าแห่งเทือกเขาฉีเหลียนซาน, มณฑลชิงไห่, ท่องเที่ยวจีน, สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศจีน, 祁连山草原, 青海省, เทือกเขาฉีเหลียนซาน, เมืองฉีเหลียน, ภูเขาฉีเหลียนซาน

เขาฉีเหลียนซาน นั้นตั้งอยู่บนพื้นที่ของเขตสองมณฑลคือ มณฑลชิงไห่ และ มณฑลกานซู่ ถือเป็นเขตแดนแนวเขาใหญ่ทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของพื้นที่ ชาวทิเบต, ซึ่งเกิดจากช่องเขาและแนวเขาเล็กๆ ประกอบขึ้นมา ซึ่งประกอบไปด้วย เขาทัวไหล(托来山), เขาซูเหลยหนาน(疏勒南山), เขาต้าทง(大通山), เหลิ่งหลงหลิง(冷龙岭). มีความยาวทั้งสิ้นประมาณ 1000 กว่ากิโลเมตร ส่วนที่กว่าที่สุดมีความยาวกว่า 250 กิโลเมตร. บนยอดเขาต่างๆของเทือกเขาฉีเหลียนซานที่มีความสูงเกินกว่า 4000 เมตรขึ้นไปจะมีหอมะปกคลุมตลอดทั้งปี. แนวเขาทั้งหมดมีธารน้ำแข็งอยู่ประมาณ 3306 สาย. มีพื้นที่มากกว่า 2062 ตารางกิโลเมตร. มีมวลน้ำสะสมถึง 132000 ล้านตารางเมตร. เป็นจุดต้นน้ำที่สำคัญของแหล่งน้ำในบริเวณนี้

ทุ่งหญ้าแห่งเทือกเขาฉีเหลียนซาน, มณฑลชิงไห่, ท่องเที่ยวจีน, สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศจีน, 祁连山草原, 青海省, เทือกเขาฉีเหลียนซาน, เมืองฉีเหลียน, ภูเขาฉีเหลียนซาน

ช่องเขาของเขาฉีเหลียนซานนั้น มีความกว้างใหญ่เป็นอย่างมาก มีลำคลองและทะเลสาบอยู่ไม่น้อย, ทะเลสาบฮารา(哈拉湖) และ ทะเลสาบน้ำเค็มที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน “ทะเลสาบชิงไห่-青海湖” ก็อยู่ในพื้นที่ช่องเขานี้. ในระดับความสูงจากน้ำทะเลที่ต่ำกว่า 4500 เมตรลงไปของ เขาฉีเหลียนซาน, ธารน้ำแข็งที่ได้ละลายค่อยๆกลายเป็นลำธารสายเล็กไหลลงสู่เบื้องล่าง ทำให้พื้นที่นี้กลายเป็น “ปศุสัตว์ทองคำ”. นอกเหนือจากสิ่งที่เห็นได้จากทุ่งหญ้าที่ยิ่งใหญ่ทั่วๆไป เช่น ม้า วัว แพะ ท้องฟ้าสีฟ้า เมฆสีขาว แต่ความพิเศษของ เขาฉีเหลียนซาน นั้นก็คือทิวทัศน์ที่เหมือนดั่งภาพวาด ฉากหลังที่เป็นภูเขาที่ยอดถูกปกคลุมด้วยหิมะที่ยิ่งใหญ่ มีทั้งภูเขา ทุ่งหญ้า และหิมะ ทำให้ฉีเหลียนซานนั้นเป็น 1 ไม่มี 2. ทุ่งหญ้าที่ดีที่สุดในบริเวณนี้จะอยู่ที่ “ช่องเขาคลองดำ-黑河大峡谷” ช่องเขานี้มีความใหญ่เป็นอันดับสามของโลก และ คลองมีความใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศจีน มีระบบนิเวศที่อุดมสมบูรณ์ เหมือนเป็นบ้านพักผ่อนของเหล่านก อากาศชุ่มชื่น ระดับความสูงจากน้ำทะเลที่ต่ำ อุณหภูมิพอเหมาะ เป็นที่หากินของเหล่าสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย. ในหลายๆปีที่ผ่านมาสถานที่นี้การคมนาคมไม่สะดวกก็เพื่อเป็นการป้องการการมาเยี่ยมเยือนของบุคคลจากภายนอกไม่ให้มากเกินไปนั่นเอง

ทุ่งหญ้าแห่งเทือกเขาฉีเหลียนซาน, มณฑลชิงไห่, ท่องเที่ยวจีน, สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศจีน, 祁连山草原, 青海省, เทือกเขาฉีเหลียนซาน, เมืองฉีเหลียน, ภูเขาฉีเหลียนซาน

เขาหนิวซิน(牛心山)
เป็นสัญลักษณ์ของเทือกเขาฉีเหลียนซาน, ภาษาทิเบตเรียกว่า “อาหมี่ตงสั่ว-阿咪东索” ซึ่งมีความหมายว่า “เทพแห่งเหล่าภูเขา” “ภูเขาในหมู่ภูเขา” ความสูงที่ระดับน้ำทะเล 4664 เมตร

ทุ่งหญ้าแห่งเทือกเขาฉีเหลียนซาน, มณฑลชิงไห่, ท่องเที่ยวจีน, สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศจีน, 祁连山草原, 青海省, เทือกเขาฉีเหลียนซาน, เมืองฉีเหลียน, ภูเขาฉีเหลียนซาน

วัดใหญ่อาโหลว(阿柔大寺)
ตั้งอยู่ในเมืองฉีเหลียน(祁连县), เป็นวัดที่มีประวัติศาสตร์ว่าเป็นวัดของพุทธแบบทิเบตมายาวนานกว่า 500 ปี, พื้นที่ของฉีเหลียนนั้นเป็นพื้นที่แห่งการบำเพ็ญของศาสนาพุทธแบบทิเบต

ทุ่งหญ้าแห่งเทือกเขาฉีเหลียนซาน, มณฑลชิงไห่, ท่องเที่ยวจีน, สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศจีน, 祁连山草原, 青海省, เทือกเขาฉีเหลียนซาน, เมืองฉีเหลียน, ภูเขาฉีเหลียนซาน

ป่าหินฉีเหลียน(祁连石林)
ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเขาหนิงซิน, ห่างจากเมืองฉีเหลียนประมาณ 10 กม.คนในพื้นที่เรียกว่าผาแห่งพุทธองค์, โดยส่วนมากประกอบขึ้นจากหินแกรนิต, ในช่วงเวลาที่ร้อนที่สุดการชื่นชมหินแปลกนั้น, แค่มองดูหินแปลก ต้นสนเขียวทะเลเมฆ, สิ่งเหล่านี้ได้ส่งเสริมให้หมู่ป่าหินเหล่านี้ยิ่งดูสวยงามในมุมมองต่างๆมากยิ่งขึ้น

ทุ่งหญ้าแห่งเทือกเขาฉีเหลียนซาน, มณฑลชิงไห่, ท่องเที่ยวจีน, สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศจีน, 祁连山草原, 青海省, เทือกเขาฉีเหลียนซาน, เมืองฉีเหลียน, ภูเขาฉีเหลียนซาน

ช่องแคบคลองดำ(黑河大峡谷)
เฮยเหอ หรือ คลองดำ นั้นเป็นคลองที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศจีน และมีการไหลผ่านพื้นที่ถึงสามมณฑล คือ มณฑลชิงไห่ มณฑลกานซู และ มองโกเลียใน. ช่องแคบเฮยเหอที่แสนจะลึกลับนี้ มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่สามของโลก. มีความยาวทั้งหมด 866 กม.ความยิ่งใหญ่ของสายน้ำขจรไกลไปไกลโพ้น พร้อมกับช่องเขาที่ยิ่งใหญ่ก็ตั้งตระหง่านส่งเสริมสายน้ำให้งดงาม.

แนะนำ
•ที่ตั้ง : อยู่บนรอยต่อของ มณฑลชิงไห่ กับ มณฑลกานซู่ ในพื้นที่เมืองชิงไห่ฉีเหลียน
•การเดินทาง : เริ่มออกจากเมืองหลักของมณฑลชิงไห่ “เมืองซีหนิง-西宁” จะมีรถไปเมืองฉีเหลียน แต่ส่วนตัวจะแนะนำว่าถ้าไปเป็นกลุ่มควรหาเช่ารถเพื่อจะได้ไป “เหมินหยวน-门源”, “ทะเลสาบชิงไห่-青海湖” และที่ท่องเที่ยวอื่นๆที่มีความส่วนงามไม่แพ้กันซึ่งอยู่ในบริเวณกันเคียงกัน
•ช่วงเวลาที่แนะนำ : ถ้าดอกน้ำมันบานเต็มที่คือ เดือน 7-8 แต่ช่วงหน้าหนาวสถานที่แห่งนี้ก็มีความสวยงามในอีกแบบที่สวยงามมากเช่นเดียวกัน