เขาไท่ซาน
泰山:taishan

เขาไท่ซาน, ภูเขาไท่ซาน, 泰山, มณฑลซานตง, 山东省, ท่องเที่ยวจีน, สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศจีน, เมืองไท่อัน, 泰安市, วัดไต้, วัดไท่

เหตุผลที่จัดว่าสวยที่สุด : ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นภูเขาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในบรรดาห้าเขาที่ยิ่งใหญ่ของภาคกลางของจีน ***ห้าเขาใหญ่(五岳) นั้นประกอบไปด้วย “ไท่ซาน泰山” “หัวซาน华山” “ซงซาน嵩山” “เหิงซาน恒山” “เหิงซาน衡山(เขียนคนละแบบกัน)”*** เพียงเท่านี้ก็เป็นคำบอกกล่าวในความสวยงามของสถานที่นี้ได้เป็นอย่างดี. เขาไท่ซานนั้นเป็นภูเขามีชื่อลูกเดียวในประวัติศาสตร์จีนที่มีฮ่องเต้มาฝึกวิปัสนาที่เขาลูกนี้, และในขณะเดียวกันเขาไท่ซานนี้ก็ยังมีทั้งศาสนาพุทธ และ เต๋า อยู่ร่วมกัน เป็นสถานที่ให้เหล่าฮ่องเต้ในแต่ละสมัยมาสักการบูชา, และผู้นำประเทศในแต่ละสมัยยังนิยมสร้างวัด สร้างพระพุทธรูป สลักตัวอักษรโบราณลงบนแผ่นหิน. เมื่อเวลาในแต่ละยุคสมัยค่อยๆผ่านไป สิ่งเหล่านั้นจึงเปลี่ยนเป็นโบราณวัตถุ และ โบราณสถานที่ล่ำค่า. ปรมจารย์ และ ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละยุคสมัยก็มักจะต้องมาเยือนและเยี่ยมชมเขาไท้ซานนี้ จนอดที่จะไม่ชื่นชมสิ่งล้ำค่าต่างๆ ในด้านวัตถุ จิตใจ ธรรมชาติ ไม่ได้.จนปัจจุบันนี้มีคำกลอนบทกวีต่างๆที่เกี่ยวกับเขาไท้ซานนี้มากกว่า 1000 กว่าบทกวี.นับตั้งแต่พื้นที่ จุดบูชาแห่งเขาเซ่อโซ่วซาน (泰城西南祭地的社首山) ถึงจุดบูชาฟ้าแห่งยอดเขาอวี้หวง(告天的玉皇顶) ล้วนแล้วเป็นแต่โบราณสถาน และสถานที่อันทรงคุณค่าจำนวนมหาศาล และยังได้ชื่นชมกับผนังหินที่ได้แกะสลักตัวอักษรที่บ่งบอกถึงฝีมือช่างในแต่ละยุคสมัยอีก.จึงพูดได้ว่า เดินเข้าไท้ซาน ก็คือการเดินเข้าไปในประวัติศาสตร์!

เขาไท่ซาน, ภูเขาไท่ซาน, 泰山, มณฑลซานตง, 山东省, ท่องเที่ยวจีน, สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศจีน, เมืองไท่อัน, 泰安市, วัดไต้, วัดไท่

***บทกลอนที่ผมชอบมากที่สุดเกี่ยวกับไท้ซานก็คงจะเป็น “人固有死,有的重于泰山,有的轻于鸿毛。(เหรินกู้โหย่วสื่อ,โหย่วเตอจ้งอวี๋ไท้ซาน,โหย่วเตอชิงอวี๋หงเหมา” แปลตรงๆว่า “คนเราเกิดมาต้องตาย,บางคนมีชีวิตได้ยิ่งใหญ่ทำคุณประโยชน์ผู้คนจดจำได้ตลอดกาลเหมือนเขาไท้ซาน, บางคนคุณค่าของชีวิตเบาดั่งขนนกไม่มีคุณค่าหรือน้ำหนักใดๆ”***

ช่วงเวลาที่เหมาะสมแก่การท่องเที่ยว : ช่วงเดือน 4 ถึง เดือน 11 จะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการมาเที่ยวชม “เขาไท้ซาน” แต่จะมาชมพระอาทิตย์ขึ้นควรจะมาช่วงฤดูใบไม้ร่าง เดือน 9 -11

เขาไท่ซาน, ภูเขาไท่ซาน, 泰山, มณฑลซานตง, 山东省, ท่องเที่ยวจีน, สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศจีน, เมืองไท่อัน, 泰安市, วัดไต้, วัดไท่

จุดวิวทิวทัศน์ที่สวยที่สุด : วัดไต้(ไท่)岱庙, หนานเทียนเหมิน(ประตูสวรรค์ทางทิศใต้-南天门), ปี้เสียฉือ(碧霞祠), สือปาผาน(十八盘), เถาฮวากู่(หุบเขาดอกท้อ-桃花谷), ยอดอวี้หวงติ่ง(玉皇顶)

สถานที่ตั้ง :มณฑลซานตง(山东省)

เขาไท่ซาน, ภูเขาไท่ซาน, 泰山, มณฑลซานตง, 山东省, ท่องเที่ยวจีน, สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศจีน, เมืองไท่อัน, 泰安市, วัดไต้, วัดไท่

เขาไท่ซาน แห่งนี้ได้ก่อกำเนิดมาตั้งแต่สมัย 2800 ล้านปีก่อน ลักษณะภูมิอากาศซับซ้อน, ยอดเขาหลักอวี้หวงเฟิง(玉皇峰) มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,532.7 เมตร มีลักษณะยิ่งใหญ่สูงตระการตา ทัศนียภาพสวยงามและแปลกตา, ตั้งแต่สมัยโบราณเป็นต้นมาภูเขาแห่งนี้ ได้รับการเคารพนับถือจากประชาชนชาวจีนตลอดมา. จนได้รับการขนานนามว่าเป็น “ผู้นำแห่งห้าขุนเขา(五岳之首)”. ตามคำบอกเล่าตั้งแต่สมัยโบราณได้มีฮ่องเต้หรือกษัตริย์ถึง 72 พระองค์มาบวงสรวงที่เขาไท่ซานแห่งนี้ เพื่อให้ประชาชนและประเทศชาติอยู่เย็นเป็นสุข และตั้งแต่สมัยราชวงค์ฉินเป็นต้นมาก็ได้มี ฮ่องเต้ที่ยิ่งใหญ่หลายพระองค์มายังเขาไท่ซานแห่งนี้เพื่อทำวิปัสนากรรมฐาน เพื่อเป็นกุศลให้แก่ราษฏร และ ประเทศชาติ เช่น ฉินซื่อหวง(ฉินซีฮ่องเต้), ฮั่นอู่ตี้, ฮั่นกวงอู่ตี้, ถังเกาจง, ถังเสวียนจง, ซ่งเจินจง, คังซี, เฉียนหลง และอื่นๆรวมทั้งสิ้น 12 พระองค์

เขาไท่ซาน, ภูเขาไท่ซาน, 泰山, มณฑลซานตง, 山东省, ท่องเที่ยวจีน, สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศจีน, เมืองไท่อัน, 泰安市, วัดไต้, วัดไท่

เขาไท่ซาน แห่งนี้มียอดเขาที่มีชื่อเป็นที่รู้จักกว่า 112 ลูก, ภูเขาที่เป็นแนวหน้าผาฉันอีกกว่า 98 ลูก, ธารน้ำในหุบเขาอีก 102 สาย. ทิวทัศน์ในภูเขามีลักษณะความสวยงามนับร้อยนับพันแบบ พื้นที่แตกต่างกันทัศนียภาพความสวยงามก็ต่างกัน จนคนโบราณแบ่งเป็น “丽” “奥” “妙” “秀” “幽” “旷” หรือก็คือ สวย ลึกล้ำ มหัศจรรย์ สูงส่ง ชวนหลง กว้างใหญ่ 6 ลักษณะที่แบ่งพื้นที่ทัศนียภาพของเขาไท่ซาน. และตั้งแต่สมัยโบราณกาลจนถึงสมัยปัจจุบัน คนแต่ละยุคสมัยได้หลงเหลือสิ่งอันล้ำค่าผ่านการเวลาไว้ที่เขาไท่ซานอย่างมากมาย บริเวณรอบๆ เขาไท่ซานแห่งนี้ มีหินแกะสลักของแต่ละยุคสมัยมากกว่า 1800 แห่ง. พร้อมยังมีสิ่งก่อสร้างโบราณของยุคต่างๆอีกเกือบ 30 แห่ง. และยังมีต้นไม้เก่าแก่อายุมากกว่า 500 ปีขึ้นไปอีก 2 หมื่นกว่าต้น. ตามปฏิทินจีนเดือนที่ 1 ถึงเดือนที่ 3 ที่วัดไท่ซานจะมีงาน “ฉางชุน(长春会)” ฉลองปีใหม่ ซึ่งถึงตอนนี้เป็นการจัดงานติดต่อกันมาเป็นเวลากว่าพันปี และทุกเดือน 9 ของปีที่ภูเขาไท่ซานแห่งนี้จะมีการจัดงานขึ้นเขาประจำปีทุกปีซึ่งเป็นงานนานาชาติ (泰山国际登山节)

เขาไท่ซาน, ภูเขาไท่ซาน, 泰山, มณฑลซานตง, 山东省, ท่องเที่ยวจีน, สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศจีน, เมืองไท่อัน, 泰安市, วัดไต้, วัดไท่

วัดไต้(ไท่)岱庙
ตั้งอยู่บนบริเวณพื้นที่เมืองไท่อัน(泰安城). เป็นสถานที่หรือวัดที่มีการก่อสร้างเลียนแบบพระราชวังโบราณของกษัตริย์เพื่อใช้เป็นที่ในการบวงสรวงหรือทำวิธีวิปัสสนาของกษัตริย์ในยุคต่างๆ, วัดได้ใช้ไท่ซานมาเป็นการเรียกจึงเรียกว่า “วัดไต้(ไท่)” และ ตำหนักหลักเรียกว่า “ตำหนักตงเยว่เซินฟู่(东岳神府)” ซึ่งเป็นสถานที่ฮ่องเต้แต่ละยุคสมัยจะมาทำพิธีบวงสรวงที่นี่

เขาไท่ซาน, ภูเขาไท่ซาน, 泰山, มณฑลซานตง, 山东省, ท่องเที่ยวจีน, สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศจีน, เมืองไท่อัน, 泰安市, วัดไต้, วัดไท่

หนานเทียนเหมิน(ประตูสวรรค์ทางทิศใต้-南天门)
lสร้างขึ้นในสมัยราชวงค์หยวน(มองโกล) คศ.1264 ตั้งอยู่ที่สุดปลายทางของ “สือปาผาน” (ชื่อสถานที่แห่งหนึ่งบนเขาไท่ซาน) ที่ระดับน้ำทะเล 1460 เมตร สมัยโบราณถูกเรียกขานว่า “ประตูสวรรค์” ซึ่งมีลักษณะเป็นเอกลักษณ์คล้ายกับประตูของสถานที่แห่งหนึ่ง ซึ่งตัวฐานกับผนังทำด้วยหิน และหลังคากระเบื้องเป็นสีเหลือง

เขาไท่ซาน, ภูเขาไท่ซาน, 泰山, มณฑลซานตง, 山东省, ท่องเที่ยวจีน, สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศจีน, เมืองไท่อัน, 泰安市, วัดไต้, วัดไท่

ปี้เสียฉือ(碧霞祠)
สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ซ่ง(คศ.1009) ตั้งอยู่บนยอดเขาไท่ซาน(岱顶) เป็นตำหนักของเจ้าแม่ปี้เสียแห่งเขาไท่ซาน และในปีคศ.1770 ก็ได้รับการบูรณะจากฮ่องเต้เฉียนหลงแห่งราชวงค์และเปลี่ยนชื่อเป็นชื่อในปัจจุบันนี้. บริเวณหน้าตำแหน่งมีกระถางธูปซึ่งเป็นหนัก 500 กิโลกรัมกระถาง. และตึกว้านสุ่ย(หมื่นปี) ของที่นี่ก็มีความคล้ายคลึง กับตำหนักพักผ่อนของฮ่องเต้เฉียนหลงเป็นอย่างมาก

เขาไท่ซาน, ภูเขาไท่ซาน, 泰山, มณฑลซานตง, 山东省, ท่องเที่ยวจีน, สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศจีน, เมืองไท่อัน, 泰安市, วัดไต้, วัดไท่

สือปาผาน(十八盘)
เป็นจุดเดินขึ้นเขาไท่ซานที่น่าหวาดเสียวที่สุดจุดหนึ่ง. เพราะทั้งหมดมีขั้นบันไดหิน 1600 กว่าขั้น เป็นหนึ่งในสัญลักษณ์สำคัญของเขาไท่ซาน และเมื่อมองมาแต่ไกลจะมองเห็นสถานที่นี้เหมือนเป็นบันไดขึ้นสูงยอดเมฆ

เขาไท่ซาน, ภูเขาไท่ซาน, 泰山, มณฑลซานตง, 山东省, ท่องเที่ยวจีน, สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศจีน, เมืองไท่อัน, 泰安市, วัดไต้, วัดไท่

เถาฮวากู่(หุบเขาดอกท้อ-桃花谷)
ตั้งอยู่ที่เขาไท่ซานซีลู่(泰山西麓) ด้านบนเขาเต็มที่กำเนิดและเพาะปลูกดอกท้อ ด้านล่างเขาเป็นหุบเขาดอกท้อ. ในสมัยโบราณเพราะสถานที่นี้มีดอกท้อต้นท้อบานอยู่เต็มไปหมดทำให้ได้ชื่อนี้มา และบริเวณนี้มีต้นไม้เขียวชอุ่มน้ำใสสะอาด เงียบสงบ และในหุบเขามีพืชที่เป็นยาสมุนไพรจำนวนมาก

เขาไท่ซาน, ภูเขาไท่ซาน, 泰山, มณฑลซานตง, 山东省, ท่องเที่ยวจีน, สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศจีน, เมืองไท่อัน, 泰安市, วัดไต้, วัดไท่

ยอดอวี้หวงติ่ง(玉皇顶)
ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของ ปี้เสียฉือ(碧霞祠) เรียกว่ายอดอวี้หวงติ่ง เพราะว่าด้านบนมี “วัดอวี้หวง(玉皇庙)” เป็นบริเวณที่สูงที่สุดบนเขาไท่ซาน ในสมัยก่อนอาจเรียกว่า “ยอดสันติสุข(ยอดไท่ผิง-太平顶)” และ “ยอดเทียนจู้-天柱峰” สร้างขึ้นเวลาไหนไม่มีบันทึกไว้ แต่มีการบูรณะใหม่ในสมัยราชวงค์หมิง

เขาไท่ซาน, ภูเขาไท่ซาน, 泰山, มณฑลซานตง, 山东省, ท่องเที่ยวจีน, สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศจีน, เมืองไท่อัน, 泰安市, วัดไต้, วัดไท่

แนะนำ
•สถานที่ : ตั้งอยู่ที่มณฑลซานตง(山东省) เมืองไท่อัน(泰安市) เมืองนี้ไม่มีสนามบินวิธีที่ไวที่สุดคือ นั่งเครื่องบินมาลงเมืองจี๋หนาน(济南) แล้วต่อรถระหว่างเมืองนะครับ