เขาไกรลาส(กังเหรินโพฉีเฟิง)
冈仁波齐峰:gangrenboqifeng

เขาไกรลาส, ทิเบต, ท่องเที่ยวจีน, สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศจีน, 冈仁波齐峰, 西藏, เขาไกรลาส, เมืองลาซา

เหตุผลที่จัดว่าสวยที่สุด : เขาไกรลาส เป็นยอดเขาแห่งหนึ่งของเทือกเขาหิมาลัย ตั้งอยู่ในทิศตะวันตกของเขตปกครองตนเองทิเบต ทางตอนเหนือของยอดเขานันทาเทวีราว 100 ไมล์, มีความสูงระดับน้ำทะเลที่ 6638 เมตร, ความหมายในภาษาทิเบตหมาย “ภูเขาแห่งวิญญาณเทพ-神灵之山” ช่วงเอวของยอดเขามีพื้นที่ราบใหญ่ที่มีสีแดงอ่อน แต่รอบๆพื้นราบนี้โดนกลัดกร่อนโดยน้ำแข็ง, และแรงลม ทำให้รูปลักษณะเปลี่ยนไปเป็นรูปเขี้ยวสุนัข, ทำให้มองจากระยะไกล เหมือนเป็นบันไดเดินขึ้นไปสู่สรวงสวรรค์ เป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำสำคัญหลายสายของภูมิภาคแห่งนี้ ได้แก่ แม่น้ำคงคา, แม่น้ำสินธุ และยังมีทะเลสาบอีก 7 แห่งอยู่รายรอบ ซึ่งแห่งที่สำคัญ คือ “ทะเลสาบมานัสโรวาร์” หรือ “ทะเลสาบมานัสสะ” อยู่ทางเหนือของเขาไกรลาส ที่เชื่อกันว่า คือ “สระอโนดาต” ในป่าหิมพานต์ เชื่อกันว่าเป็นสถาน ๆ ที่เป็นต้นกำเนิดของหงส์ และหงส์จะบินกลับมาที่นี่ทุกปี ทะเลสาบมานัส ได้ถูกอ้างอิงถึงในมหากาพย์รามายณะ และมหากาพย์มหาภารตะยุทธ ที่ระบุว่า “ทะเลสาบมานัสอันศักดิ์สิทธิ์นี้ แม้แต่ใครได้ถูกต้องสัมผัสหรือนำเอามาล้างร่างกายหรือได้อาบน้ำในทะเลสาบนี้ ผู้นั้นจะได้ไปสู่สรวงสวรรค์ และถ้าใครได้ดื่มน้ำในทะเลสาบศักดิ์สิทธิ์นี้ ก็จะได้ขึ้นไปอยู่ในสวรรค์ใกล้ที่สถิตของพระศิวะ”

เขาไกรลาส, ทิเบต, ท่องเที่ยวจีน, สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศจีน, 冈仁波齐峰, 西藏, เขาไกรลาส, เมืองลาซา

เขาไกรลาส ปกติจะปกคลุมด้วยหิมะและน้ำแข็งสีขาวโพลน จนได้อีกชื่อหนึ่งว่า “ภูเขาสีเงิน” (“ไกรลาส” หรือ “ไกลาส” เป็นคำวิเศษณ์ในภาษาสันสกฤต แปลว่า “สีเงินยวง”) ทุกปีจะมีผู้จารึกแสวงบุญตามศาสนาต่าง ๆ เดินทางมาที่นี่ โดยเชื่อว่าเป็นการบูชาและได้อยู่ใกล้พระศิวะ โดยทำการประทักษิณให้ครบ 39 รอบ เป็นการเคารพบูชาอันสูงสุด

เขาไกรลาส, ทิเบต, ท่องเที่ยวจีน, สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศจีน, 冈仁波齐峰, 西藏, เขาไกรลาส, เมืองลาซา

ช่วงเวลาที่เหมาะสมแก่การท่องเที่ยว : เดือน 5 – ปลายเดือน 6

เขาไกรลาส, ทิเบต, ท่องเที่ยวจีน, สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศจีน, 冈仁波齐峰, 西藏, เขาไกรลาส, เมืองลาซา

จุดวิวทิวทัศน์ที่สวยที่สุด : เดินเที่ยวรอบเขาไกรลาส(冈仁波齐转山游), แสวงหาพุทธ(达钦佛事)

สถานที่ตั้ง : ทิเบต

เขาไกรลาส, ทิเบต, ท่องเที่ยวจีน, สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศจีน, 冈仁波齐峰, 西藏, เขาไกรลาส, เมืองลาซา

เขาไกรลาส เป็นเขาที่ปรากฏในปกรณัมของศาสนาฮินดู อันเป็นสถานที่ประทับของพระศิวะ เทพเจ้าสูงสุด (ตรีมูรติ) ของศาสนาฮินดู และยังเป็นเขาศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของศาสนาพุทธ, เชน และบอน ตามความเชื่อของศาสนาต่าง ๆ เหล่านี้ เขาไกรลาสเป็นศูนย์กลางของจักรวาล และเชื่อว่า คือแห่งเดียวกันกับ “เขาพระสุเมรุ” ตามความเชื่อเรื่องจักรวาลของศาสนาพุทธ

เขาไกรลาส, ทิเบต, ท่องเที่ยวจีน, สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศจีน, 冈仁波齐峰, 西藏, เขาไกรลาส, เมืองลาซา

และในทุกๆปี ในช่วงวันวิสาขบูชา ชาวทิเบตบริเวณรอบๆ ล้วนมาจัดงานที่บริเวณเขาลูกนี้ ในวันนี้ผู้คนล้วนมาปักธงกันบริเวณตีนเขาไกรลาส ขอพรให้เทพยาปกปักษ์รักษาคุ้มครอง. จะมีการเดินไปตามทางเข้าไปสู่ภูเขาไกรลาสตามความเชื่อในการเดินเคารพเทพยาดาต่างๆ. ดั่งมีคำบอกว่า เส้นทางที่ลำบากที่สุดในโลกหล้า ก็คือเส้นทางที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด, ในสถานที่นี้ก็คือเส้นทางจาก “เมืองพู่หลัน-普兰县” อ้อมไปสู่เส้นทางบูชาเทพของเขาไกรลาส.ตลอดเส้นทางจะได้พบเห็นผู้คนสักการบูชาภูเขาแห่งนี้ จนเส้นทางสายนี้กลายเป็นเส้นทางที่รวบวัฒนธรรมและความเชื่อเป็นหนึ่งเดียว

เขาไกรลาส, ทิเบต, ท่องเที่ยวจีน, สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศจีน, 冈仁波齐峰, 西藏, เขาไกรลาส, เมืองลาซา

เดินเที่ยวรอบเขาไกรลาส(冈仁波齐转山游)
เส้นทางในการเดินเข้าสู่เขาไกรลาสนั้น มีจุดทิวทัศน์ที่สวยงามอยู่มากมายหลายจุด การเดินเขาสู่เขาไกรลาสเป็นจุดเริ่มต้นของการแสวงบุญ ในเส้นทางการเดินสู่เข้าไกรลาสนั้น มีวัดอยู่ทั้งหมด 5 แห่ง และจุดสำคัญที่มีชื่อเสียงและสวยงามมากมาย (ในที่นี้ตัวผู้เขียนขอไม่เขียนชื่อวัดนะครับ เพราะแปลเป็นภาษาไทยมาแล้วไม่รู้จะใช้คำว่าอะไรดีเพราะว่าไม่มีความรู้อย่างลึกซึ้งทางด้านคำเฉพาะทางศาสนา) จะมีวัน 3 วัดที่เป็นจุดบริการนักท่องเที่ยว เพราะเส้นทางมีความเหนื่อยล้าพอสมควร

เขาไกรลาส, ทิเบต, ท่องเที่ยวจีน, สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศจีน, 冈仁波齐峰, 西藏, เขาไกรลาส, เมืองลาซา

แสวงหาพุทธ(达钦佛事)
พิธีแสวงบุญนี้จะจัดขึ้นที่หมู่บ้านแสวงบุญบริเวณตีนเขา ของเขาไกรลาส. โดยทุกๆปีจะจัดขึ้นในช่วงวันวิสาขบูชา, โดยระยะเวลาของพิธีการจะจัดขึ้นเป็นเวลาสองวัน จะมีการปักธงบูชาเทพเจ้า(ในที่นี้คือองค์พระศากยมุณี) และ สวดมนต์บูชา วันที่หนึ่งจะเชิญธงขึ้นครึ่งเสา และ วันที่สองจะเชิญธงขึ้นเต็มเสา เป็นการบอกกล่าวแก่เหล่าทวยเทพที่ตนเคารพ

เขาไกรลาส, ทิเบต, ท่องเที่ยวจีน, สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศจีน, 冈仁波齐峰, 西藏, เขาไกรลาส, เมืองลาซา

แนะนำ
•ที่ตั้ง : ตั้งอยู่ในพื้นที่ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของพื้นที่อาหลี่ (阿里地区) ซึ่งเป็นพื้นที่ทางด้านตะวันตกของทิเบต. ซึ่งจุดที่กันที่สุดเรียกว่า “หมู่บ้านต่าชิน-搭钦)
•การเดินทาง : ต้องเช่ารถจาก กรุงลาซา(拉萨)มาอย่างเดียว ระยะทางที่ใกล้ที่สุดคือ 1338 กม. ถ้าเป็นทางอ้อมจะเป็นระยะทาง 2021 กม. ระหว่างทางเราจะผ่านแกรนด์แคนยอนที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยก็คือ ยาร์ลุงซางโปแกรนด์แคนยอน