เขาเอ๋อเหมยซาน:เขาง้อไบ๊
峨眉山:emeishan

เขาเอ่อเหมยซาน, เขาง้อไบ๊, มณฑลเสฉวน, 四川省, 峨眉山, ท่องเที่ยวจีน, สถานที่ท่องท่องเที่ยวในประเทศจีน, ประเทศจีน, วัดเป้ากว๋อ, พระโพธิสัตว์ผู่เสียน

เหตุผลที่จัดว่าสวยที่สุด : เขาง้อไบ๊(峨眉山),เขาซานซีอู่ไถ(山西五台山), เขาเจ้อเจียงผู่ทัว(浙江普陀), เขาอันฮุยจิ่วหัว(安徽九华山)เป็นสี่ภูเขาแห่งพุทธะของประเทศจีน เป็นสถานที่ที่หลอมรวม ธรรมชาติ พุทธะ และวัฒนธรรมของชนชาติจีนเข้าไว้ด้วยกัน “ความงดงามของธรรมชาติ ความยาวนานของศาสนาพุทธ ความอุดมสมบรูณ์ของธรรมชาติ ลักษณะพิเศษของพื้นที่” เหล่านี้คือคำเรียกกล่าวถึง เขาง้อไบ๊ ในเดือน 12 ปี ค.ศ. 1996 ได้รับการจัดเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ และวัฒนธรรม และจากวรรณกรรมที่มีชื่อเสยงมากมาของจีน เขาง้อไบ้ยังมีชื่อเสียงโด่งดังในทางสำนักยุทธ สำนักง้อไบ๊ วัดเส้าหลิน บู้ตึ้ง ล้วนแล้วแต่คือสามสำนักใหญ่ทางด้านวิชาต่อสู้ของจีน

เขาเอ่อเหมยซาน, เขาง้อไบ๊, มณฑลเสฉวน, 四川省, 峨眉山, ท่องเที่ยวจีน, สถานที่ท่องท่องเที่ยวในประเทศจีน, ประเทศจีน, วัดเป้ากว๋อ, พระโพธิสัตว์ผู่เสียน

ช่วงเวลาที่เหมาะสมแก่การท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี (หิมะตกเฉลี่ย 8-10 เดือน)

จุดวิวทิวทัศน์ที่สวยที่สุด : วัดเป้ากั๋ว(วัดแทนคุณแผ่นดิน-เป้ากว๋าซื่อ-报国寺)、วัดหวั้นเหนียน(วัดหมื่นปี-หวั้นเหนียนซื่อ-万年寺)、ที่ราบหงชุน(หงชุนผิง洪椿坪)、วัดเสือซุ่ม(ฝูหู่ซื่อ-伏虎寺)、เจดีย์วัดเซิ่งจี(เซิ่งจีซื่อท๋งถ่า-圣积寺铜塔)*คนไทยชอบเรียกว่าพระพุทธรูปโพธิสัตว์*

เขาเอ่อเหมยซาน, เขาง้อไบ๊, มณฑลเสฉวน, 四川省, 峨眉山, ท่องเที่ยวจีน, สถานที่ท่องท่องเที่ยวในประเทศจีน, ประเทศจีน, วัดเป้ากว๋อ, พระโพธิสัตว์ผู่เสียน

สถานที่ตั้ง : มณฑลเสฉวน

เขาง้อไบ๊ มีลักษณะคดเคี้ยวเหมือนตัวหนอน ชื่อง้อไบ้มาจากราชาแห่งแมลงในสมัยโบราณชนิดหนึ่งพื้นที่ของเขาง้อไบ๊ มีพื้นที่ป่าไม้ปกคลุมอยู่ถึง 87% มีพันธุ์พืชมากกว่า 3200 ชนิด ถือเป็นสัดส่วน 10% ของพันธุ์ทั้งประเทศ และยังมีพันธุ์พืชที่ใช้ทำยาหายากอยู่มากมาย และชาของ “เอ๋อเหมย” ก็ยังเป็นชาขึ้นชื่อของประเทศจีนอีกด้วย พื้นที่บริเวณเขาง้อไบ๊มี สิ่งมีชีวิตมากกว่า 2300 ชนิด มีสัตว์สงวนมากมายเช่นคางคกยักษ์ ลิงทิเบต หมีแพนด้า ผีเสื้อหายากกว่า 29 ชนิด เขาง้อไบ๊ เป็นสถานที่เผยแพร่พระธรรมของพระโพธิสัตว์ผู่เสียน(普贤菩萨)สร้างวัดขึ้นในรัชสมัย “หลงอัน”(隆安)ปีค.ศ.401 วัดแรกที่สร้างขึ้นคือ”วัดหวั้นเหนียน” ก่อนที่จะมีการขยายสาขา ออกไปเป็น 100 กว่าแห่งทั่วประเทศ

เขาเอ่อเหมยซาน, เขาง้อไบ๊, มณฑลเสฉวน, 四川省, 峨眉山, ท่องเที่ยวจีน, สถานที่ท่องท่องเที่ยวในประเทศจีน, ประเทศจีน, วัดเป้ากว๋อ, พระโพธิสัตว์ผู่เสียน

วัดแทนคุณแผ่นดิน(วัดเป้ากว๋อ-报国寺)
สร้างขึ้นในสมัยราชวงค์หมิงปีที่ 41ค.ศ.1613 บนที่ราบ “เฟิ่งหวง” ใกล้ลำธารโยคี การก่อสร้างมีลักษณะเป็น เอกลักษณ์สวยงาม ตัวอาคารสี่ด้านโอบล้อมสวนให้อยู่ตรงกลาง เสาและหลังคาทำด้วยไม้ ผนังมุงด้วยกระเบื้องสีเขียวอ่อน ในพื้นที่ตัววัดมี อาคารวิปัสนา หอชมจันทร์ หอระฆัง หอนาฬิกา ตึกเขียว

วัดหมื่นปี(วัดหวั้นเหนียน-万年寺)
วัดนี้ถือเป็นมรดกโลก สร้างขึ้นในรัชสมัยพระเจ้าตงผู่ครองราชย์(东晋安)สร้างขึ้นเพื่อเป็นการแสดงความเคารพแก่พระโพธิสัตว์ผู่เสียน ชื่อเดิมคือ “วัดไป๋สุ่ยผู่เสียน”(白水普贤寺)ด้านในมีพระพุทธรูปพระโพธิสัตว์นั่งบนช้างเผือก ทำจากทองสัมฤทธิ์ ซึ่งถูกสร้างขึ้นในสมัยราชวงค์ซ่งเหนือ ค.ศ.980 มีน้ำหนัก 62ตัน

เขาเอ่อเหมยซาน, เขาง้อไบ๊, มณฑลเสฉวน, 四川省, 峨眉山, ท่องเที่ยวจีน, สถานที่ท่องท่องเที่ยวในประเทศจีน, ประเทศจีน, วัดเป้ากว๋อ, พระโพธิสัตว์ผู่เสียน

ที่ราบหงชุน(หงชุนผิง-洪椿坪)
ที่ราบนี้สมัยก่อนเป็นที่นั่งกรรมฐานของพระจากอินเดีย ภายหลังในราชวงค์ซ่ง ได้มีการสร้างวัดขึ้น เรียกว่าเชียนฝออัน “อารามพันพุทธะ”(千佛庵)ด้านหน้าวัดมีต้นหงชุน 3 ต้น จึงได้มีการตั้งเป็นชื่อที่ราบนี้ การตกแต่งไฟในวัดมีความสวยงามมากถือเป็นประติกรรมชั้นสูง

วัดเสือซุ่ม(ฝูหู่ซื่อ-伏虎寺)
เป็นโบราณสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศ ในสมัยก่อนมีเรื่องเล่าว่าจุดๆ นี้มักมีเสือออกมาทำร้ายผู้คน จึงมีการสร้างวัดขึ้นมา สมัยโบราณจุดนี้เป็นแลกเปลี่ยนสินค้าที่สำคัญของผู้คนในละแวกนี้ วัดถูกสร้างขึ้นในสมัยซ่งใต้ ถือเป็นวัดที่มีโครงสร้างทำจากไม้ที่ใหญ่ที่สุดในอาณาบริเวณเขาง้อไบ๊

เขาเอ่อเหมยซาน, เขาง้อไบ๊, มณฑลเสฉวน, 四川省, 峨眉山, ท่องเที่ยวจีน, สถานที่ท่องท่องเที่ยวในประเทศจีน, ประเทศจีน, วัดเป้ากว๋อ, พระโพธิสัตว์ผู่เสียน

เจดีย์เซิ่งจี(เซิ่งจีซื่อท๋งถ่า-圣积寺铜塔)รูปปั้นพระโพธิสัตว์
เป็นโบราณสถานที่สำคัญของประเทศ สถานที่ตั้งเดิมอยู่ที่วัดเซิ่งจี จึงได้ชื่อนี้มา ภายในและภายนอกเจดีย์มีการจารึกแกะสลักคำสอนของพุทธองค์ “หัวเหยียนจิง”《华严经》และพระพุทธรูปมากกว่า 2300 องค์ ทำให้มีชื่อเรียกอีกว่า เจดีย์ศักดิ์สิทธ์หัวเหยียน 《华严宝塔》

เขาเอ่อเหมยซาน, เขาง้อไบ๊, มณฑลเสฉวน, 四川省, 峨眉山, ท่องเที่ยวจีน, สถานที่ท่องท่องเที่ยวในประเทศจีน, ประเทศจีน, วัดเป้ากว๋อ, พระโพธิสัตว์ผู่เสียน

แนะนำ
• สถานที่ : มณฑลเสฉวน เมืองเอ๋อเหมยซาน
• เวลาเปิดทำการ : เดือน5วันที่1 – เดือน10วันที่7 เวลา06.00น. – 18.30น.
เดือน10วันที่8 – เดือน4วันที่30 เวลา07.00น. – 17.30น.
***สามารถเดินทางไปจากเมืองเล่อซาน(หลวงพ่อโต)ได้เลยใช้เวลาเดินทางประมาน 1ชม. แนะนำเช่าเหมารถ บริเวณตีนเขามีโรงแรมมากมาย อยู่ติดกับท่ารถเลย และบนเขาง้อไบ๊ก็มีที่พักแต่ราคาอาจสูงหน่อย***

เขาเอ่อเหมยซาน, เขาง้อไบ๊, มณฑลเสฉวน, 四川省, 峨眉山, ท่องเที่ยวจีน, สถานที่ท่องท่องเที่ยวในประเทศจีน, ประเทศจีน, วัดเป้ากว๋อ, พระโพธิสัตว์ผู่เสียน