เกาะหมาก-จังหวัดตราด

4863

เกาะหมาก, ที่พักเกาะหมาก, แผนที่เกาะหมาก, ท่องเที่ยวเกาะหมาก, เกาะหมาก ตราด, ทะเล เกาะหมาก, ดำน้ำ เกาะหมาก, ปะการัง เกาะหมากเกาะหมาก-จังหวัดตราด

ไกลจากชายฝั่งที่ท่าเรือแหลมงอบออกไปยังท้องทะเลสีคราม 35 กิโลเมตร มีเกาะๆ หนึ่ง ที่เป็นเจ้าของหาดทรายสวยหลายหาด ร่มรื่นไปด้วยทิวมะพร้าว แม้จะเป็นเกาะไม่ใหญ่เท่าเกาะช้าง แต่ความสวยงามไม่น้อยหน้ากันเลย ที่สำคัญสำหรับผู้ที่ปรารถนาจะมีอาณาจักรส่วนตัว เกาะหมาก คือความฝันที่เป็นจริง

เกาะหมาก เป็นเกาะที่อยู่ในกิ่งอำเภอเกาะกูด มีถนนรอบเกาะ 27 กิโลเมตร ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นพื้นราบ มีหาดทรายสวยๆ หลายหาด ยังมีเกาะบริวารรายล้อม เกาะหมาก อีกหลายเกาะ เช่น เกาะขาม เกาะระยั้งนอก เกาะระยั้งใน

เกาะหมาก เป็นเกาะขนาดใหญ่ อยู่ระหว่างเกาะช้างกับเกาะกูด ห่างจากฝั่งประมาณ 38 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 9,000 ไร่ มีรูปร่างคล้ายดาวสี่แฉก พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสวนมะพร้าว โดยรอบมีอ่าว ชายหาดที่สวยงาม และน้ำใสสะอาดหลายแห่ง เช่น บริเวณอ่าวตานิด อ่าวไผ่ อ่าวโปร่ง อ่าวผาด อ่าวแดง อ่าวส่วนใหญ่ บริเวณชายฝั่งรอบเกาะและเกาะใกล้เคียงพบแนวปะการังที่สมบูรณ์ และสวยงาม บนเกาะมีที่พักสำหรับนักท่องเที่ยวด้วย

ช่วงฤดูท่องเที่ยวเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม-พฤษภาคมชุมชนดั้งเดิมบนเกาะหมากส่วนใหญ่เป็นเขมรเชื้อชาติไทยที่อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานเมื่อครั้งเมืองประจันตคีรีเขตร หรือเกาะกงเป็นของฝรั่งเศสเมื่อปี พ.ศ. 2447 โดยมีหลวงพรหมภักดี ต้นตระกูลตะเวทิกุล เป็นผู้ควบคุมคนจีนบนเกาะกง คนบนเกาะส่วนใหญ่เป็นเครือญาติกัน มีอาชีพเกษตรกรรมทำสวนยางพารา และสวนมะพร้าว จนเกาะหมากได้ชื่อว่าเป็นแหล่งปลูกมะพร้าวที่สำคัญของจังหวัดตราด บนเกาะมีที่พักสำหรับนักท่องเที่ยวด้วย

เกาะหมาก, ที่พักเกาะหมาก, แผนที่เกาะหมาก, ท่องเที่ยวเกาะหมาก, เกาะหมาก ตราด, ทะเล เกาะหมาก, ดำน้ำ เกาะหมาก, ปะการัง เกาะหมาก เกาะหมาก, ที่พักเกาะหมาก, แผนที่เกาะหมาก, ท่องเที่ยวเกาะหมาก, เกาะหมาก ตราด, ทะเล เกาะหมาก, ดำน้ำ เกาะหมาก, ปะการัง เกาะหมาก
เกาะหมาก, ที่พักเกาะหมาก, แผนที่เกาะหมาก, ท่องเที่ยวเกาะหมาก, เกาะหมาก ตราด, ทะเล เกาะหมาก, ดำน้ำ เกาะหมาก, ปะการัง เกาะหมาก เกาะหมาก, ที่พักเกาะหมาก, แผนที่เกาะหมาก, ท่องเที่ยวเกาะหมาก, เกาะหมาก ตราด, ทะเล เกาะหมาก, ดำน้ำ เกาะหมาก, ปะการัง เกาะหมาก

เกาะหมาก หรือ Koh Mak เป็นเกาะขนาดใหญ่ อยู่ระหว่างเกาะช้าง กับ เกาะกูด ห่างจากฝั่งประมาณ 38 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 9,000 ไร่ มีรูปร่างคล้ายดาวสี่แฉก พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสวนมะพร้าว โดยรอบมีอ่าว ชายหาดที่สวยงาม และน้ำใสสะอาดหลายแห่ง เช่น บริเวณอ่าวตานิด อ่าวไผ่ อ่าวโปร่ง อ่าวผาด อ่าวแดง อ่าวส่วนใหญ่ บริเวณชายฝั่งรอบเกาะและเกาะใกล้เคียงพบแนวปะการังที่สมบูรณ์ และสวยงาม บนเกาะมีที่พักสำหรับนักท่องเที่ยวด้วย ช่วงฤดูท่องเที่ยวเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม – พฤษภาคม

เกาะหมาก มีชุมชนดั้งเดิมบน เกาะหมาก ส่วนใหญ่เป็นเขมรเชื้อชาติไทยที่อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานเมื่อครั้งเมืองประจันตคีรีเขตร หรือเกาะกงเป็นของฝรั่งเศสเมื่อปี พ.ศ. 2447 โดยมีหลวงพรหมภักดี ต้นตระกูลตะเวทิกุล เป็นผู้ควบคุมคนจีนบนเกาะกง คนบนเกาะส่วนใหญ่เป็นเครือญาติกัน มีอาชีพเกษตรกรรมทำสวนยางพารา และสวนมะพร้าว จนเกาะหมากได้ชื่อว่าเป็นแหล่งปลูกมะพร้าวที่สำคัญของจังหวัดตราด บนเกาะมีที่พักสำหรับนักท่องเที่ยวด้วย

เกาะหมาก, ที่พักเกาะหมาก, แผนที่เกาะหมาก, ท่องเที่ยวเกาะหมาก, เกาะหมาก ตราด, ทะเล เกาะหมาก, ดำน้ำ เกาะหมาก, ปะการัง เกาะหมาก

ท่าเรืออ่าวนิด : อยู่ทางทิศตะวันออกของเกาะ เป็นท่าเรือประจำ เกาะหมาก มีร้านขายของชำ ถือเป็นศูนย์กลางของเกาะก็ว่าได้

อ่าวสวนใหญ่ : มีชายหาดที่สวยและทอดยาวที่สุดของ เกาะหมาก เป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงามร่มรื่นด้วยป่าสน และต้นมะพร้าว เล่นน้ำได้ เป็นที่ตั้งของ เกาะหมาก รีสอร์ต อยู่ใกล้กับ เกาะขาม ข้ามเรือไปเที่ยวได้

อ่าวขาว : ชายหาดขาวสะอาดสดชื่น สงบเงียบ เล่นน้ำได้ เป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงามแห่งหนึ่ง

อ่าวฮอลิเดย์ บีช : ตลอดแนวหาดร่มรื่นด้วยสวนมะพร้าว สงบเงียบ เล่นน้ำได้ เป็นที่ตั้งฮอลิเดย์ บีบ รีสอร์ต

อ่าวเลซี่เดย์ บีช : ชายหาดสวย เล่นน้ำได้ ร่มรื่นด้วยสวนมะพร้าว วิวสวย

จุดชมวิวเขาแผนที่ : เป็นบริเวณที่สูงสุดของ เกาะหมาก จึงเห็นวิวทั้งที่ราบเบื้องล่างของ เกาะหมาก และเกาะข้างเคียง

เกาะหมาก ” มีพื้นที่ 13 ตารางกิโลเมตร (8,125 ไร่) ตั้งอยู่ระหว่างเกาะช้าง เกาะกูด ในท้องทะเลอ่าวไทย จังหวัดตราด อยู่ห่างจากเกาะช้าง 30 กิโลเมตร ห่างจากเกาะกูด 22 กิโลเมตร เกาะหมาก เป็น 1 ใน 9 เกาะ ของหมู่ เกาะหมาก ประกอบด้วย เกาะหมาก เกาะกระดาด เกาะระยั้งใน เกาะระยั้งนอก เกาะผี เกาะขาม เกาะนก เกาะนอก เกาะใน หมู่ เกาะหมากปัจจุบันขึ้นอยู่กับตำบล เกาะหมาก กิ่งอำเภอเกาะกูด มีอยู่เพียง 2 หมู่บ้าน คือหมู่ 1 บ้านอ่าวนิด หมู่ 2 บ้านแหลมสน ประชากรประมาณ 350 คน

สภาพพื้นที่ เกาะหมาก เป็นที่ราบชายฝั่งและภูเขาสูงบางส่วน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำสวนมะพร้าว สวนยางพารา และระยะหลัง 3-4 ปี ที่ผ่านมามีอาชีพที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น โดยรอบ เกาะหมากจะมีหาดทรายขาวสะอาด โดยเฉพาะบริเวณที่เป็นอ่าว 3-4 อ่าว คือ อ่าวสวนใหญ่ อ่าวพระ อ่าวขาว อ่าวนิด และที่หมู่เกาะใกล้ ๆ มีแหล่งปะการังที่สมบูรณ์ ดังนั้น เกาะหมาก จึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของหมู่เกาะใน จังหวัดตราด ซึ่งในปัจจุบัน 2-3 ปีที่ผ่านมา ” เกาะหมาก ” ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวและพักผ่อนเป็นจำนวนมาก รองจากเกาะช้าง เกาะกูด คาดว่าในอนาคต เกาะหมาก จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สำคัญของจังหวัดตราด ที่ใครต่อใครต้องการมาสัมผัสกับบรรยากาศที่เงียบสงบ ท่ามกลางธรรมชาติที่บริสุทธิ์และสวยงามที่นับวันจะหายากลงไปทุกที

เกาะหมาก, ที่พักเกาะหมาก, แผนที่เกาะหมาก, ท่องเที่ยวเกาะหมาก, เกาะหมาก ตราด, ทะเล เกาะหมาก, ดำน้ำ เกาะหมาก, ปะการัง เกาะหมาก เกาะหมาก, ที่พักเกาะหมาก, แผนที่เกาะหมาก, ท่องเที่ยวเกาะหมาก, เกาะหมาก ตราด, ทะเล เกาะหมาก, ดำน้ำ เกาะหมาก, ปะการัง เกาะหมาก
เกาะหมาก, ที่พักเกาะหมาก, แผนที่เกาะหมาก, ท่องเที่ยวเกาะหมาก, เกาะหมาก ตราด, ทะเล เกาะหมาก, ดำน้ำ เกาะหมาก, ปะการัง เกาะหมาก เกาะหมาก, ที่พักเกาะหมาก, แผนที่เกาะหมาก, ท่องเที่ยวเกาะหมาก, เกาะหมาก ตราด, ทะเล เกาะหมาก, ดำน้ำ เกาะหมาก, ปะการัง เกาะหมาก

การเดินทาง ไปเกาะหมาก เที่ยวไป มีเรือโดยสารออกจากท่าเรือกรมหลวงชุมพรฯ นักท่องเที่ยวควรมาถึงท่าเรือก่อนเวลา 15.00 น. ถึงท่าเรืออ่าวนิด เวลา 19.00 น. ใช้เวลาในการเดินทาง 3 ชั่วโมงครึ่ง เที่ยวกลับ มีเรือออกจากท่าเรืออ่าวนิด เวลา 08.00น. ถึงท่าเรือแหลมงอบ เวลา 11.30 น. อัตราค่าโดยสารคนละ 250 บาท ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 3953 8122 , 0 9605 9807 บริษัท เกาะกูด ซีทรานส์ จำกัด มีเรือจากจากท่าเรือแหลมงอบ (ท่าเทียบเรือกระโจมไฟ) ไปเกาะหมาก เรือออกจากท่าเรืออ่าวนิด เที่ยวไป เรือออกเวลา 09.00 น. ถึงอ่าวนิด เวลา 10.30 น. เที่ยวกลับ เรือออกจากเกาะกูดใช้เวลามาถึงอ่าวนิด 1 ชั่วโมง อัตราค่าโดยสารคนละ 550 บาท ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 3959 7646, 08 1444 9259 และ บริษัท เกาะหมาก เอ็กซ์เพรส จำกัด มีเรือโดยสารเป็นเรือแอร์ ออกจากท่าเรือกรมหลวงชุมพรฯ ทุกวันศุกร์ เสาร์และอาทิตย์ เที่ยวไป เวลา 09.00 น. ถึงเกาะหมาก เวลา 10.30 น. (เรือจอดที่เกาะหมากรีสอร์ท) เที่ยวกลับ เวลา 13.30 น. ถึงท่าเรือกรมหลวง เวลา 15.00 น. อัตราค่าโดยสารคนละ 400บาท ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 3959 7296, 0 4166 2419

หลวงพรหมภักดี ต้นตระกูล “ตะเวทีกุล”…ผู้ตั้งรกรากบน เกาะหมาก เป็นคนแรก

เกาะหมาก ” เป็นเกาะหนึ่งที่มีประวัติความเป็นมา หรืออดีตที่เป็นประวัติศาสตร์ของเกาะที่น่าสนใจ

เนื่องจากเป็นเกาะเดียวที่พื้นที่เกาะทั้งหมดเกือบ 9,000 ไร่ มีเจ้าของเป็นทายาทของ “ตระกูลตะเวทีกุล” เพียงตระกูลเดียวจากอดีตถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลา 100 ปีเศษ ทั้งนี้ นายจักรพรรดิ์ ตะเวทีกุล วัย 54 ปี กำนันตำบล เกาะหมาก ในปัจจุบัน และเจ้าของผู้จัดการ เกาะหมาก รีสอร์ตและ เกาะหมาก แฟนตาเซีย ผู้เป็นทายาท รุ่นที่ 4 เล่าว่า หลวงพรหมภักดี (นายเปลี่ยน ตะเวทีกุล) ผู้มีศักดิ์เป็นคุณชวด เป็นผู้เข้ามาครอบครอง เกาะหมาก เป็นคนแรก เมื่อปี พ.ศ.2447 โดยซื้อจากเจ้าของเดิมชื่อ เจ้าสัวเส็ง ปลัดจีนในสมัยสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งเข้ามาจับจองทำสวนมะพร้าวไว้ในราคา 300 ชั่ง (ชั่งละ 80 บาท ) หลวงพรหมภักดีขณะนั้นเป็นปลัดจีนอยู่ที่ จังหวัดประจันตคีรีเขตร์ (เกาะกง ของกัมพูชาในปัจจุบัน) ขณะนั้นเป็นของไทยอยู่ แรกทีเดียวได้ส่งบุตรชาย 3 คน มาทำสวนมะพร้าวอยู่ก่อน คือ นายอู๋ นายเอิบ นายอาบ ตะเวทีกุล ต่อมาเมื่อไทยเสียเมืองตราด หมู่เกาะต่างๆ รวมทั้งเมืองประจันตคีรีเขตร์ให้กับฝรั่งเศสเพื่อแลกกับการที่ฝรั่งเศสถอนทหารออกจากเมืองจันทบุรี หลวงพรหมภักดียังคงทำมาค้าขายอยู่ที่เกาะปอ เมืองประจันตคีรีเขตร์ จนกระทั่งอีก 6 ปีต่อมา คือ พ.ศ. 2453 จึงได้อพยพครอบครัวมาตั้งรกรากที่ เกาะหมาก ทำสวนมะพร้าวขนาด 3,000-4,000 ไร่ และสร้างบ้านเรือนอยู่ที่บริเวณอ่าวสวนใหญ่ซึ่งมีหาดทรายอันสวยงาม มองเห็นเกาะข้างเคียงได้ชัดเจน เรียกกันว่า บ้านสวนใหญ่

หลวงพรหมภักดี ได้แต่งงานกับนางมู่ลี่ มีบุตร 7 คน ธิดา 4 คน รวม 11 คน และต่อมาแต่งงานกับนางทิม มีบุตรชายอีก 1 คน เมื่อบุตรสาวโตขึ้นแต่งงานไปใช้นามสกุลของฝ่ายชาย ฝ่ายชายสืบตระกูลตะเวทีกุลมาถึงปัจจุบัน 5-6 ช่วงอายุคนแล้ว สำหรับนายจักรพรรดิ์ ตะเวทีกุล ซึ่งปัจจุบันเป็นกำนันตำบล เกาะหมาก เป็นรุ่นที่ 4 บิดาชื่อ นายสันต์ ตะเวทีกุล มารดา คือ นางเฉลิม ศรีอรุณ ปู่ คือ นายอู๋ ตะเวทีกุล บุตรชายคนที่ 5 ของหลวงพรหมภักดี

เมื่อสิ้นหลวงพรหมภักดี ปี พ.ศ. 2458 สวนมะพร้าวและที่ดินทั้งหมดบนเกาะถูกแบ่งเป็นมรดกให้ลูกๆ หลานๆ ทายาทของหลวงพรหมภักดี ซึ่งในยุครุ่นลูกนี้เองได้มีการนำยางพาราเข้ามาปลูกเป็นจำนวนนับ 1,000 ไร่ และมีการสร้างโรงบ่มยางขึ้นภายในบริเวณบ้านสวนใหญ่ ดังนั้น ในปัจจุบันจึงไม่น่าแปลกใจเลยว่าพื้นที่ เกาะหมาก ทั้งหมด 9,500 ไร่ เป็นที่สาธารณประโยชน์ 500 ไร่ ที่เหลือ 9,000 ไร่ ล้วนแต่เป็นของพี่ๆ น้องๆ ในสายตระกูลตะเวทีกุลเพียงตระกูลเดียวเท่านั้น มีบ้างเล็กน้อยที่ขายให้กับคนต่างถิ่นที่มาลงทุนสร้างรีสอร์ทแต่เป็นส่วนน้อยนิด

นับจากปี พ.ศ 2447 ที่หลวงพรหมภักดีได้เป็นเจ้าของ เกาะหมาก มาถึงทายาทในปัจจุบันปี พ.ศ. 2547 รวมระยะเวลา 100 ปี เมื่อวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2547 ที่ผ่านมานี้ กำนันจักรพรรดิ์ ตะเวทีกุล ร่วมกับญาติๆ ทั้งหมดได้ร่วมกันจัดงานเฉลิมฉลองรำลึกถึงหลวงพรหมภักดี และเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวบน เกาะหมาก โดยจะถือเอางานเฉลิมฉลองนี้เป็นเอกลักษณ์ของชาว เกาะหมาก จัดงานเป็นประจำทุกปี เพราะนับวันการท่องเที่ยวจะเติบโตเป็นเศรษฐกิจที่สำคัญบนเกาะหมาก อาจจะทำรายได้ให้ชาวบ้านบน เกาะหมาก มากกว่าการทำอาชีพเกษตรกรรม สวนมะพร้าว สวนยางพารา

แผนที่เกาะหมาก
เกาะหมาก, ที่พักเกาะหมาก, แผนที่เกาะหมาก, ท่องเที่ยวเกาะหมาก, เกาะหมาก ตราด, ทะเล เกาะหมาก, ดำน้ำ เกาะหมาก, ปะการัง เกาะหมาก

ขอขอบคุณเนื้อหาและรูปภาพจากเวบไซต์ต่าง ๆ
แหล่งที่มาบางส่วน : https://www.thai-tour.com
รูปภาพบางส่วนได้นำมาจากเวบไซต์ : https:// www.siamfreestyle.com