อ่าวใบลาน-เกาะช้าง-จังหวัดตราด

1705

อ่าวใบลาน-เกาะช้าง-จังหวัดตราด

อ่าวใบลาน, ที่พักอ่าวใบลาน, โรงแรมอ่าวใบลาน, รีสอร์ทอ่าวใบลาน, สถานที่ท่องเที่ยวอ่าวใบลาน, ทะเลอ่าวใบลาน, ตราด

อ่าวใบลาน เป็นหาดเงียบสงบ อยู่ระหว่างหาดไก่แบ้ และหมู่บ้านบางเบ้า เป็นหาดยาวประมาณ 12 กม. เล่นน้ำได้ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินิยมมาอาบแดด เล่นน้ำตากลม

อ่าวใบลาน, ที่พักอ่าวใบลาน, โรงแรมอ่าวใบลาน, รีสอร์ทอ่าวใบลาน, สถานที่ท่องเที่ยวอ่าวใบลาน, ทะเลอ่าวใบลาน, ตราด อ่าวใบลาน, ที่พักอ่าวใบลาน, โรงแรมอ่าวใบลาน, รีสอร์ทอ่าวใบลาน, สถานที่ท่องเที่ยวอ่าวใบลาน, ทะเลอ่าวใบลาน, ตราด