หุบเขาจินชวน
金川河谷:jinchuanhegu

หุบเขาจินขวน เทศกาลดอกสาลี่ จินชวน

金川河谷 “หุบเขาจินชวน” เป็นชื่อเรียกของพื้นที่หนึ่ง ใน มณฑลเสฉวน ถูกขนานนามว่าเป็น “阿坝州小江南-เจียงหนานของเหล่าอาป้า” อาป้าเป็นพื้นที่เขตปกครองตนเองของชนกลุ่มน้อยบริเวณด้านบนของมณฑลเสฉวน ซึ่งประกอบไปด้วย ชาวทิเบต และ ชาวเชียง (ผู้เขียนจำไม่ได้ว่า ชาวทิเบตบริเวณนี้เป็นทิเบตเผ่าอะไร เพราะนานมากแล้วที่ไม่ได้รื้อฟื้นความจำ) ซึ่งบริเวณนี้จะมีหุบเขาที่สองฝากฝั่ง มีภูเขาสูงเฉียดก้อนเมฆ หรือ เมฆลอยต่ำกว่ายอดเขาอยู่มากมาย และยังเป็นจุดที่มีระบบนิเวศการปลูกต้นสาลี่ ตามธรรมชาติเยอะที่สุดในโลกอีกด้วย ซึ่งถ้านับต้นสาลี่เป็นพื้นที่ จะคิดเป็นพื้นที่เป็นหลายร้อยไร่ และ มีจำนวนต้นสาลี่ในบริเวณนี้เฉียดแสนต้นเลยทีเดียว

หุบเขาจินขวน เทศกาลดอกสาลี่ จินชวน

ช่วงเวลาที่เหมาะสมแก่การท่องเที่ยว : ต้นเดือน 3 เป็นช่วงที่ต้นสาลี่ออกดอก 70-80% ของพื้นที่

หุบเขาจินขวน เทศกาลดอกสาลี่ จินชวน

สถานที่ตั้ง : มณฑลเสฉวน(四川省)

หุบเขาจินขวน เทศกาลดอกสาลี่ จินชวน

金川梨花节 “เทศกาลดอกสาลี่แห่งจินชวน” เป็นเทศกาลดอกสาลี่ที่ใหญ่ และ กินพื้นที่มากที่สุดในโลก ซึ่งจุดหลักๆ นั่นก็คือ หุบเขาจินชวนนั่นเอง โดยส่วนมาก จะเริ่มต้นในช่วงต้นเดือน 3 ทุกๆ สถานที่รอบๆ และ ในหุบเขา จะถูกปกคลุมไปด้วย สีขาวของดอกสาลี่ โดยพื้นที่ที่แนะนำจะมีประมาณนี้
•神仙包 “เซินเซียนเปา-เนินเซินเซียน” เป็นจุดเนินเขาที่เหมาะแก่การถ่ายภาพ ความยิ่งใหญ่ของสถานที่แห่งนี้ในยามเช้า

หุบเขาจินขวน เทศกาลดอกสาลี่ จินชวน
•沙耳乡 “หมู่บ้านซาเอ่อ” เป็นจุดแนะนำที่สามารถเข้ามาพักในบ้านที่จัดไว้ให้นักท่องเที่ยวเข้าพักได้ แต่ สภาพอาจจะดิบๆ แต่ที่สิ่งที่ได้กลับคือ ธรรมชาติ เพราะทุกบ้านจะมีต้นสาลี่ปลูกไว้ข้างบ้านเสมอ สามารถออกมาถ่ายภาพต้นสาลี่ในยามค่ำคืนได้

甲居藏寨 “ค่ายทิเบตเจี่ยจวี” เป็นจุดที่ตัวผู้เขียนไปบ่อยมาก ซึ่งการเดินทางไปอาจจะลำบากสักหน่อย ปัจจุบันได้รับการยกระดับเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ต้องซื้อบัตรผ่าน และ นำรถจากภายนอกเข้าไปเองโดยพลการ ไม่ได้แล้ว แต่การเดินทางจาก ตัวอำเภอตันปา จะมีรถมาเยอะมากๆ แต่ชอบสมัยก่อนมากกว่า ที่เดินดุ่ยๆ โบกรถเข้าไปได้เลย ซึ่งบริเวณนี้ จะถูกปกคลุมไปด้วย หุบเขาที่สูงกว่าก้อนเมฆในบริเวณนี้ ทุกๆ บ้านจะปลูกต้นสาลี่เอาไว้ ซึ่งถ้ามาในตอนกลางคืน ในตอนเช้าที่ตื่นมา จะต้องตกใจ (ไม่มีข้าวเช้าให้กินหรา) ในความสวยของทิวทัศน์ที่ได้ชม

หุบเขาจินขวน เทศกาลดอกสาลี่ จินชวน

วิธีการเดินทาง : ไปกับทัวร์ ไม่ก็เช่ารถ

แนะนำ
จินชวนสวยทุกฤดู แต่ถ้าจะไปให้คุ้มค่า ควรไป เดือน 3 เทศกาลดอกสาลี่

หุบเขาจินขวน เทศกาลดอกสาลี่ จินชวน