หาดเจ้าสำราญ-จังหวัดเพชรบุรี

2736

หาดเจ้าสำราญ-จังหวัดเพชรบุรี

หาดเจ้าสำราญ, ที่พักหาดเจ้าสำราญ, โรงแรมหาดเจ้าสำราญ, รีสอร์ทหาดเจ้าสำราญ, สถานที่ท่องเที่ยวหาดเจ้าสำราญ, ทะเลหาดเจ้าสำราญ, เพชรบุรี

หาดเจ้าสำราญ หาดเจ้าสำราญ เป็นชายหาดที่เคยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญมาแต่สมัยโบราณ มีประวัติเล่ากันว่า สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเคยเสด็จมาที่นี่พร้อมด้วยสมเด็จพระเอกาทศรถ ทรงพอพระราชหฤทัยในความงามของหาดนี้ ทรงประทับแรมอยู่หลายวัน จนชาวบ้านเรียกหาดนี้ว่า หาดเจ้าสำราญ มาจนทุกวันนี้

หาดเจ้าสำราญ, ที่พักหาดเจ้าสำราญ, โรงแรมหาดเจ้าสำราญ, รีสอร์ทหาดเจ้าสำราญ, สถานที่ท่องเที่ยวหาดเจ้าสำราญ, ทะเลหาดเจ้าสำราญ, เพชรบุรี หาดเจ้าสำราญ, ที่พักหาดเจ้าสำราญ, โรงแรมหาดเจ้าสำราญ, รีสอร์ทหาดเจ้าสำราญ, สถานที่ท่องเที่ยวหาดเจ้าสำราญ, ทะเลหาดเจ้าสำราญ, เพชรบุรี