หาดประพาส-จังหวัดระนอง

4144

หาดประพาส-จังหวัดระนอง

หาดประพาส, ที่พักหาดประพาส, โรงแรมหาดประพาส, รีสอร์ทหาดประพาส, สถานที่ท่องเที่ยวหาดประพาส, ทะเลหาดประพาส, ระนอง

หาดประพาส หาดประพาส อ. กะเปอร์ จ. ระนอง

ตั้งอยู่ในเขต อุทยานแห่งชาติแหลมสน เป็นหาดทรายกว้างใหญ่ เต็มไปด้วยทิวสนและลานหญ้าที่กว้างใหญ่ อยู่ปากคลองกำพวนซึ่งมีป่าชายเลนสมบูรณ์ การเดินทางใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ผ่านกิ่งอำเภอสุขสำราญมา 3 กิโลเมตร จะพบทางแยกขวามือเข้าไปอีก 40 นาที เป็นที่ตั้งของหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ หส.2 (หาดประพาส)

หาดทรายที่กว้างใหญ่ทอดยาวหลายกิโลเมตร ขนานไปกับทิวสนทะเล เป็นบรรยากาศชายทะเลที่ร่มรื่นชวนพักผ่อน สีสันของหาดทรายแม้จะไม่ขาวนักเนื่องจากอยู่ใกลักับป่าชายเลนที่สมบูรณ์ แต่ทิวทัศน์โดยรอบที่สวยงาม ก็ให้ความสุขไม่น้อยกว่าที่ท่องเที่ยวอื่นๆของจังหวัดระนอง

หาดประพาส, ที่พักหาดประพาส, โรงแรมหาดประพาส, รีสอร์ทหาดประพาส, สถานที่ท่องเที่ยวหาดประพาส, ทะเลหาดประพาส, ระนอง หาดประพาส, ที่พักหาดประพาส, โรงแรมหาดประพาส, รีสอร์ทหาดประพาส, สถานที่ท่องเที่ยวหาดประพาส, ทะเลหาดประพาส, ระนอง