หาดนพรัตน์ธารา-จังหวัดกระบี่

1855

หาดนพรัตน์ธารา-จังหวัดกระบี่

หาดนพรัตน์ธารา, ที่พักหาดนพรัตน์ธารา, โรงแรมหาดนพรัตน์ธารา, รีสอร์ทหาดนพรัตน์ธารา, สถานที่ท่องเที่ยวหาดนพรัตน์ธารา, ทะเลหาดนพรัตน์ธารา, กระบี่

หาดนพรัตน์ธารา หาดนพรัตน์ธารา อ. เมือง จ. กระบี่

ตั้งอยู่ในเขต อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี เดิมชาวบ้านเรียกว่า “หาดคลองแห้ง” เพราะช่วงน้ำลง น้ำคลองที่ไหลมาจากภูเขาทางด้านเหนือจะแห้งขอด กลายเป็นหาดนพรัตน์ธาราเหยียดทอดลงไปในทะเลบรรจบกับเกาะเขาปากคลอง บริเวณหาดเป็นทรายละเอียดปะปนด้วยเปลือกหอยเล็กๆ ประดับด้วยทิวสนเรียงรายตามชายหาดทะเล มองออกไปในพื้นน้ำมีทิวทัศน์ของเกาะแก่ง ช่วงน้ำลงจนแห้งสามารถเดินไปยังเกาะเล็กๆ บริเวณหน้าชายหาดได้ เหมาะสมสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้หาดนพรัตน์ธารายังเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของหอยชักตีนที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง อยู่ห่างจากจังหวัดกระบี่ เพียง 17 กิโลเมตร เท่านั้น

หาดนพรัตน์ธารา เป็นชายหาดที่ทอดยาวเกือบ 3 กิโลเมตรเดิมชาวบ้านเรียกว่า “หาดคลองแห้ง” เพราะช่วงน้ำลง น้ำคลองที่ไหลมาจากภูเขาทางด้านเหนือจะแห้งขอด กลายเป็นหาดทรายทอดลงไปในทะเลบรรจบกับเกาะเขาปากคลอง บริเวณหาดเป็นทรายละเอียดปะปนด้วยเปลือกหอยเล็กๆ ประดับด้วยทิวสนเรียงรายตามชายหาด มองออกไปในพื้นน้ำมีทิวทัศน์ของเกาะแก่ง ในช่วงน้ำลงจนแห้งสามารถเดินไปยังเกาะเล็กๆ บริเวณหน้าชายหาดได้ เหมาะสมสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจได้เป็นอย่างดี เมื่อปี 2503 จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ขณะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ได้มาพักผ่อนและประทับใจในธรรมชาติ จึงตั้งชื่อให้ใหม่ว่า หาดนพรัตน์ธารา นอกจากนี้บริเวณชายหาดยังเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของหอยชักตีนที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง

หาดนพรัตน์ธารา, ที่พักหาดนพรัตน์ธารา, โรงแรมหาดนพรัตน์ธารา, รีสอร์ทหาดนพรัตน์ธารา, สถานที่ท่องเที่ยวหาดนพรัตน์ธารา, ทะเลหาดนพรัตน์ธารา, กระบี่ หาดนพรัตน์ธารา, ที่พักหาดนพรัตน์ธารา, โรงแรมหาดนพรัตน์ธารา, รีสอร์ทหาดนพรัตน์ธารา, สถานที่ท่องเที่ยวหาดนพรัตน์ธารา, ทะเลหาดนพรัตน์ธารา, กระบี่