หาดทรายรี-จังหวัดชุมพร

1414

หาดทรายรี-จังหวัดชุมพร

หาดทรายรี, ที่พักหาดทรายรี, โรงแรมหาดทรายรี, รีสอร์ทหาดทรายรี, สถานที่ท่องเที่ยวหาดทรายรี, ทะเลหาดทรายรี, ชุมพร

หาดทรายรี หาดทรายรี อยู่บริเวณอ่าวชุมพรครับ ห่างจากเขตเทศบาลเมืองชุมพรไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตามทางหลวงหมาย เลข 4119 และ 4098 ประมาณ 20 กิโลเมตร มีรถโดยสารวิ่งจากตัวเมืองถึงชายหาด เป็นหาดทรายที่ยาวและ มีทรายสีขาวสะอาดตา มีที่พักและร้านอาหารบริการริมหาด บริเวณใกล้ ๆ แนวชายหาดเป็นที่ตั้งของ อนุสรณ์ สถานของพลเรือเอกพระบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ผู้ทรงสถาปนา กองทัพเรืออันทันสมัย ให้กับประเทศไทย และเป็นที่เคารพสักการะของชาวชุมพรและจังหวัดใกล้เคียง สำหรับอนุสรณ์สถาน ของพระ องค์ประกอบด้วยศาลเจ้าพ่อกรมหลวงชุมพรฯ (ศาลเก่า) สวนตำหนักกรมหลวงชุมพรฯ (บนเนินเขา เป็นที่ตั้ง ของศาลเจ้าพ่อกรมหลวงชุมพรฯ ซึ่งสร้างขึ้นใหม่ สวนสมุนไพรหมอพร อยู่บริเวณเชิงเขาเป็นโครงการของ กระทรวงสาธารณสุข เพื่ออนุรักษ์สมุนไพรไทยที่มีคุณค่าสืบทอดเจตนารมณ์ของ “กรมหลวงชุมพรฯ”หรือ ” หมอพร”ของชาวบ้าน เรือรบหลวงชุมพร เป็นเรือตอร์ปิโดขนาดใหญ่ มีความยาวตลอดลำเรือ 68 เมตร กว้าง 6.55 เมตร เรือลำนี้ปลดประจำการเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2518 ต่อมาในปีพ.ศ. 2522 กอง ทัพเรือได้มอบเรือนี้ให้มาตั้ง ณ หาดทรายรี เพื่อเป็นอนุสรณ์ของกรมหลวงชุมพรฯ ครับ

หาดทรายรี, ที่พักหาดทรายรี, โรงแรมหาดทรายรี, รีสอร์ทหาดทรายรี, สถานที่ท่องเที่ยวหาดทรายรี, ทะเลหาดทรายรี, ชุมพร หาดทรายรี, ที่พักหาดทรายรี, โรงแรมหาดทรายรี, รีสอร์ทหาดทรายรี, สถานที่ท่องเที่ยวหาดทรายรี, ทะเลหาดทรายรี, ชุมพร