หาดคลองดาว-จังหวัดกระบี่

810

หาดคลองดาว-จังหวัดกระบี่

หาดคลองดาว, ที่พักหาดคลองดาว, โรงแรมหาดคลองดาว, รีสอร์ทหาดคลองดาว, สถานที่ท่องเที่ยวหาดคลองดาว, ทะเลหาดคลองดาว, กระบี่หาดคลองดาว หาดคลองดาว

หาดคลองดาว มีความยาวประมาณ 3 กิโลเมตร มีชายหาดเนียนขาวและปลอดภัย เหมาะสำหรับการเล่นน้ำ. หาดคลองดาวเป็นหาดแรกถัดจากบ้านศาลาด่าน แต่ด่านเหนือสุดของหาดจะมีอ่าวหนึ่ง ชื่อว่า อ่าว หรือ หาดคอกวาง ซึ่งตั้งอยู่อีกฝั่งของคอคอดที่ยื่นออกมาสู่ทะเล โรงแรมและที่พักที่อยู่ระหว่างหาดคอกวางและหาดคลองดาว ส่วนใหญ่จะหันหน้าโรงแรมสู่หาดคลองดาวทั้งหมด เพราะหาดคอกวางจะมีลักษณะเป็นหาดทรายบนโคลน คอคอดที่ยื่นออกไปทะเลนั่น ก็มีลักษณะแคบ ฉะนั้น โรงแรมที่ตั้งอยู่บนคอคอดนี้ จะได้เห็นทะเลทั้งจาก 2 ฝั่ง คือ จากฝั่งหาดคลองดาว และจากฝั่งหาดคอกวาง ซึ่งได้บรรยากาศที่สวยงามไปอีกแบบ

หาดคลองดาว เป็นหาดแรกๆที่มีการสร้างโรงแรมขึ้น ตั้งแต่เมื่อ 20 กว่าปีที่แล้ว ณ ปัจจุบันนี้ หาดคลองดาวเป็นหาดที่มีโรงแรมมากที่สุด และส่วนใหญ่จะเป็นโรงแรมแบบครอบครัว เนื่องด้วยความสะดวกสบาย ใกล้แหล่งชุมชนอย่างบ้านศาลาด่าน จึงทำให้มีนักท่องเที่ยวที่นิยมพักเป็นครอบครัวเลือกที่จะพักบนหาดนี้กันมาก

หาดคลองดาว, ที่พักหาดคลองดาว, โรงแรมหาดคลองดาว, รีสอร์ทหาดคลองดาว, สถานที่ท่องเที่ยวหาดคลองดาว, ทะเลหาดคลองดาว, กระบี่ หาดคลองดาว, ที่พักหาดคลองดาว, โรงแรมหาดคลองดาว, รีสอร์ทหาดคลองดาว, สถานที่ท่องเที่ยวหาดคลองดาว, ทะเลหาดคลองดาว, กระบี่
หาดคลองดาว, ที่พักหาดคลองดาว, โรงแรมหาดคลองดาว, รีสอร์ทหาดคลองดาว, สถานที่ท่องเที่ยวหาดคลองดาว, ทะเลหาดคลองดาว, กระบี่ หาดคลองดาว, ที่พักหาดคลองดาว, โรงแรมหาดคลองดาว, รีสอร์ทหาดคลองดาว, สถานที่ท่องเที่ยวหาดคลองดาว, ทะเลหาดคลองดาว, กระบี่