หลินจือ
林芝:Nyingchi

ทิเบต ป่าท้อสิบลี้ หลินจือ เทศกาลดอกท้อ

“หลินจือ” หรือ ภาษาทิเบตที่อ่านออกเสียงว่า “หนิงฉือ”(Niyingchi) เป็นเมืองใหญ่อันดับสองบนเขตปกครองตนเองทิเบต หรือ หลังคาโลก รองลงมาจาก กรุงลาซา มีความสวยงามจนได้รับการขนานนามว่า “สวิตเซอร์แลนด์น้อยแห่งดินแดนตะวันออก – 东方的小瑞士”

ทิเบต ป่าท้อสิบลี้ หลินจือ เทศกาลดอกท้อ

สวิตเซอร์แลนด์น้อยแห่งแดนมังกร ชื่อเรียกนี้มีที่มาจากความสวยงามก็ พื้นที่แถบหลินจือนี้ หลินจือ ตั้งอยู่บนพื้นที่ทิศตะวันออกของทิเบต ซึ่งเป็นพื้นที่ความสูงระดับน้ำทะเลเฉลี่ย 2800-3200 เมตร พอๆ กับแชงกลีร่าของยูนนาน ทำให้สภาพอากาศไม่แห้งจนเกินไป จนคนบริเวณนี้นิยมปลูกพืชเศรษฐกิจซึ่งทำกันมาเป็นร้อยๆ ปี ซึ่งนั่นก็คือ ต้นท้อ นั่นเอง ทำให้สภาพแวดล้อมบริเวณนี้ถึงแม้จะเป็นที่ราบสูง แต่ก็อุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าท้อ ซึ่งหนังจีนที่ขึ้นชื่อ “สามชาติสามภพ ป่าท้อสิบลี้” ก็ได้มาเก็บบรรยากาศส่วนมากก็ป่าท้อ ในบริเวณที่แห่งนี้ ภาพทิวทัศน์ที่ปรากฏแก่สายตาที่มองเห็น จึงเป็นป่าท้อจำนวนมาก โดยที่ฉากหลังนั้นเป็นภูเขาหิมะของที่ราบสูงแห่งนี้

ทิเบต ป่าท้อสิบลี้ หลินจือ เทศกาลดอกท้อ

โดยระยะทางระหว่าง “ลาซา ไปยัง หลินจือ” แห่งนี้นั้นมีระยะทางประมาณ 400 กว่ากิโลเมตร แต่กว่าจะถึงหลินจือนั้น ก็ได้ผ่านสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ชนิดที่ว่า อาจจะไม่อยากให้ถึงหลินจือไวๆ เลยก็ได้ โดยจะมาสรุปสถานที่เที่ยวที่เกี่ยวกับ ป่าดอกท้อ หลักๆ ก็จะมี 3 จุดชมป่าดอกท้อหลักๆ ด้วยกันคือ

ทิเบต ป่าท้อสิบลี้ หลินจือ เทศกาลดอกท้อ

หมู่บ้านสั่วซง – 索松村
หมู่บ้านแห่งนี้ ตั้งอยู่ ในพื้นที่อุทยาน “แม่น้ำยาลุงซางโป” ชื่อเดียวกันกับแคนยอนที่ยาวที่สุดบนโลกนี้ เพราะมันเชื่อมต่อกันนั่นเอง ตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกเฉียงใต้ของ “เมืองหลินจือ” สามารถมองเห็นยอดเขา “นัมจาบาร์วา-南迦巴瓦” ที่มีความสูง 7700 เมตร ที่ถูกปกคลุมด้วยหิมะตลอดทั้งปี และ เป็นส่วนหนึ่งของแนวเทือกเขาหิมาลัย เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ที่มีประชากรปี 2023 ประมาณ 600 กว่าคน และ รอบๆ ช่วงต้นเดือน 4 จะถูกปกคลุมไปด้วยป่าดอกท้อที่มีอายุมากกว่า 100 ปีอยู่เต็มไปหมด
***ในปี 2023 ได้มีการห้ามไม่ให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าเยี่ยมชมเนื่องจากมีข้อพิพาทกับอินเดีย***

ทิเบต ป่าท้อสิบลี้ หลินจือ เทศกาลดอกท้อ

หมู่บ้านดอกท้อกาลา – 嘎拉桃花村
หมู่บ้านแห่งนี้ ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของเมืองหลินจือ ซึ่งถ้ามาจากทางลาซานั้น จะมาถึงก่อน ซึ่งจุดชมทะเลป่าดอกท้อบริเวณก็จะมี “ทะเลสาบกาหล่าง-嘎朗湖” , “ทะเลป่าหลู่หล่าง-鲁朗林海” และ บริเวณนี้ยังสามารถชมยอดเขา “เซอจีลา” ที่มีหิมะปกคลุมเกือบทั้งปีได้อีกด้วย

หมู่บ้านโปมี่ – 波密桃花村
หมู่บ้านแห่งนี้ จะตั้งอยู่บริเวณที่ใกล้กับ เมืองหลินจือมากที่สุดแล้ว ซึ่งบริเวณนี้จุดขึ้นชื่อ ของการชมป่าดอกท้อนั้น จะมีชื่อว่า หุบเขาดอกท้อ-桃花沟 ตามชื่อตรงๆ เลย สองข้างทางของถนนจะมีต้นท้อต่อเนื่องกัน 20-30 กม.เนื่องด้วยจุดนี้ใกล้กับตัวเมืองใหญ่ ทำให้มีการอำนวยความสะดวกมากมาย ถ้าจะนับถึงความสวยงามก็อาจจะเป็นอันดับสุดท้ายไปเลย

ทิเบต ป่าท้อสิบลี้ หลินจือ เทศกาลดอกท้อ

ช่วงเวลาที่เหมาะสมแก่การท่องเที่ยว : ปลายเดือน 3 ถึง กลางเดือน 4 ของทุกปี เป็นช่วงที่ดอกท้อนั้นบานสะพรั่ง

ทิเบต ป่าท้อสิบลี้ หลินจือ เทศกาลดอกท้อ

สถานที่ตั้ง : ทิเบต (西藏)

ทิเบต ป่าท้อสิบลี้ หลินจือ เทศกาลดอกท้อ

***บริเวณนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามอีกมากมายที่ไปไม่ยากก็จะมี ทะเลสาบหลันอู***

ทิเบต ป่าท้อสิบลี้ หลินจือ เทศกาลดอกท้อ

วิธีการเดินทาง : ทิเบตมีการควบคุมนักท่องเที่ยวต่างชาติ ไม่สามารถมาทางรถได้ ต้องเริ่มจากกรุงลาซาเท่านั้น และต้องมีทัวร์ท้องถิ่นคอยกำกับดู และ ออกใบเข้าพื้นที่ให้จึงจะสามารถเดินทางมาได้

แนะนำ
ถ้าต้องการท่องเที่ยวจริงๆ ต้องผ่านบริษัททัวร์เท่านั้น

ทิเบต ป่าท้อสิบลี้ หลินจือ เทศกาลดอกท้อ

ทิเบต ป่าท้อสิบลี้ หลินจือ เทศกาลดอกท้อ

ทิเบต ป่าท้อสิบลี้ หลินจือ เทศกาลดอกท้อ

ทิเบต ป่าท้อสิบลี้ หลินจือ เทศกาลดอกท้อ