หมู่เกาะตะรุเตา-จังหวัดสตูล

7152

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา, หมู่เกาะตะรุเตา, เกาะตะรุเตา, ที่พักหมู่เกาะตะรุเตา, แผนที่หมู่เกาะตะรุเตา, เกาะอาดัง, เกาะราวี, เกาะหลีเป๊ะ, สถานที่ท่องเที่ยว, ทะเล, ดำน้ำ, ปะการัง, สตูล

หมู่เกาะตะรุเตา-จังหวัดสตูล

อุทยานแห่งชาติตะรุเตา

เป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเลแห่งแรกของประเทศไทย มีชื่อเสียงทางด้านประวัติศาสตร์ และความสวยงามของธรรมชาติ ตั้งอยู่ในทะเลอันดามัน ห่างจากตัวเมืองสตูลประมาณ 40 กิโลเมตร และห่างจากฝั่งที่ท่าเรือปากบารา 22 กิโลเมตร มีอาณาเขตทิศเหนือจดอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา ทิศใต้จดทะเลที่เป็นแนวพรมแดนระหว่างประเทศไทยและสหพันธรัฐมาเลเซีย มีพื้นที่ทั้งเกาะและทะเลรวมกันประมาณ 1,490 ตารางกิโลเมตร ประกอบไปด้วยหมู่เกาะใหญ่น้อย จำนวน 51 เกาะ มีเกาะขนาดใหญ่ 7 เกาะ ได้แก่ เกาะตะรุเตา เกาะอาดัง เกาะราวี เกาะหลีเป๊ะ เกาะกลาง เกาะบาตวง และเกาะบิสสี แบ่งออกเป็น 2 หมู่เกาะใหญ่ คือ หมู่เกาะตะรุเตา และหมู่เกาะอาดัง-ราวี ได้รับการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2517 และ ได้รับยกย่องจากองค์การยูเนสโก ในปี พ.ศ. 2525 ให้เป็นมรดกแห่งอาเซียน (ASEAN Heritage Parks and Reserves) ช่วงเวลาที่เหมาะสำหรับการเดินทางท่องเที่ยวอยู่ระหว่างเดือนพฤศจิกายน – เมษายน

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา, หมู่เกาะตะรุเตา, เกาะตะรุเตา, ที่พักหมู่เกาะตะรุเตา, แผนที่หมู่เกาะตะรุเตา, เกาะอาดัง, เกาะราวี, เกาะหลีเป๊ะ, สถานที่ท่องเที่ยว, ทะเล, ดำน้ำ, ปะการัง, สตูล

ประวัติโดยย่อ

เกาะตะรุเตา นับเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดของอุทยาน มีพื้นที่ 152 ตารางกิโลเมตร สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาที่มี
สภาพเป็นป่าดิบชื้นซึ่งยังมีพรรณไม้และสัตว์ป่าที่น่าสนใจจำนวนไม่น้อย และมีพื้นที่ส่วนหนึ่งเป็นป่าชายเลน นอกจากนี้ยังมี อ่าวน้อยใหญ่ที่มีชายหาดสวยงามอยู่หลายแห่ง และในท้องทะเลของ เกาะตะรุเตา ยังมีพันธุ์ปลามากมายหลายชนิดรวมทั้ง เต่าทะเลที่ใกล้สูญพันธุ์ 4 ชนิด คำว่า ” ตะรุเตา ” นี้ เพี้ยนมาจากคำว่า “ตะโละเตรา” ในภาษามลายูแปลว่า มีอ่าวมาก นอกจากสภาพธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์แล้ว เกาะตะรุเตา ยังมีประวัติศาสตร์ที่น่าจดจำ โดยในปี พ.ศ. 2479 รัฐบาลมีนโยบายให้กรมราชทัณฑ์จัดหาสถานที่เพื่อจัดตั้งนิคมฝึกอาชีพ และเป็นสถานที่กักกันนักโทษ เกาะตะรุเตา ซึ่งอยู่ห่างไกลจากฝั่ง เต็มไปด้วยปัจจัยทางธรรมชาติที่เป็นอุปสรรคต่อการหลบหนี ก็ได้ถูกกำหนดให้เป็นสถานที่จัดตั้งนิคมดังกล่าว มีการจัดสร้างอาคารที่ทำการ บ้านพักของผู้คุม เรือนนอนนักโทษ และโรงฝึกอาชีพขึ้นที่อ่าวตะโละวาว และอ่าวตะโละอุดัง ในปี พ.ศ.2481 นักโทษชุดแรกจำนวน 500 คนก็ได้เดินทางมายัง ตะรุเตา และทยอยเข้ามาอีกเรื่อยๆ จนกระทั่งในช่วงปี พ.ศ.2482 รัฐบาลได้ส่งนักโทษการเมือง 70 คน ซึ่งเป็นกลุ่มนักโทษจากเหตุการณ์กบฏบวรเดชและกบฏนายสิบ มากักบริเวณอยู่ที่อ่าวตะโละอุดัง

ในปี พ.ศ.2484 สงครามโลกครั้งที่ 2 ที่อุบัติขึ้นได้ส่งผลกระทบต่อนิคมฝึกอาชีพ ตะรุเตา เนื่องจากเกิดภาวะขาดแคลนอาหาร และยารักษาโรค นักโทษเจ็บป่วยล้มตายลงเป็นจำนวนมาก ผู้คุมและนักโทษจำนวนหนึ่งจึงได้ออกปล้นสะดมเรือสินค้าที่ผ่านไปมาในน่านน้ำบริเวณช่องแคบมะละกา จนทำให้เรือสินค้าไม่กล้าล่องเรือผ่านมาในบริเวณนั้น ในปี พ.ศ.2489 รัฐบาลอังกฤษซึ่งปกครองมลายูอยู่ในขณะนั้น ได้ขออนุญาตจากรัฐบาลไทยในการส่งกองกำลังเข้าปราบปรามโจรสลัด ตะรุเตา จนสำเร็จ ต่อมากรมราชทัณฑ์ได้ประกาศยกเลิกนิคมฝึกอาชีพ ตะรุเตา และหลังจากนั้น เกาะตะรุเตา ก็ถูกทิ้งร้างเป็นเวลา 26 ปี จนกระทั่งวันที่ 19 เมษายน พ.ศ.2517 กรมป่าไม้ได้ประกาศจัดตั้งอุทยานแห่งชาติตะรุเตาขึ้น โดยนับเป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเลแห่งแรกของประเทศไทย

ในปี พ.ศ.2525 อุทยานแห่งชาติตะรุเตาได้รับการยกย่องจากองค์การ UNESCO ให้เป็น มรดกแห่งอาเชียน (ASEAN Heritage Parks and Reserves)

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา, หมู่เกาะตะรุเตา, เกาะตะรุเตา, ที่พักหมู่เกาะตะรุเตา, แผนที่หมู่เกาะตะรุเตา, เกาะอาดัง, เกาะราวี, เกาะหลีเป๊ะ, สถานที่ท่องเที่ยว, ทะเล, ดำน้ำ, ปะการัง, สตูล

สถานที่ท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติตะรุเตา

อ่าวพันเตมะละกา

อ่าวพันเตมะละกา มีชายหาดยาวขาวสะอาด เป็นที่ตั้งของที่ทำการอุทยานแห่งชาติตะรุเตา และศูนย์บริการนักท่องเที่ยวซึ่งส่วนหนึ่งจัดเป็นนิทรรศการแสดงเรื่องของธรรมชาติและประวัติศาสตร์ของ เกาะตะรุเตา อ่าวพันเตมะละกายังเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงาม และจากอ่าวพันเตมะละกา ยังสามารถเดินขึ้นไปยังจุดชมวิวผาโต๊ะบูได้อีกด้วย

อ่าวจาก เป็นอ่าวเล็กๆติดต่อกับอ่าวพันเตมะละกา

อ่าวเมาะและ มีหาดทรายขาวสะอาด และดงมะพร้าวสวยงาม

อ่าวสน ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ 8 กิโลเมตร เป็นอ่าวรูปโค้งที่มีหาดทรายสลับกับหาดหิน และเป็นที่วางไข่ของเต่าทะเล

อ่าวตะโละวาว

อ่าวตะโละวาว อยู่ทิศตะวันออกของเกาะ เป็นที่ตั้งของหน่วยพิทักษ์อุทยานฯ ที่ ตต.1 (ตะโละวาว) พื้นที่ประวัติศาสตร์แห่งนี้เคยเป็นสถานที่ตั้งนิคมฝึกอาชีพสำหรับนักโทษกักกันและนักโทษอุกฉกรรจ์ ปัจจุบันทางอุทยานฯได้จำลองอาคารสถานที่ที่เคยอยู่ในนิคมฝึกอาชีพ เช่น บ้านพักของผู้คุม เรือนนอนของนักโทษ โรงฝึกอาชีพ ไว้ในบริเวณดังกล่าว

อ่าวตะโละอุดัง อยู่ทางทิศใต้ของเกาะ ห่างจากเกาะลังกาวี 8 กิโลเมตร เป็นที่ตั้งของหน่วยพิทักษ์อุทยานฯที่ ตต.2 (ตะโละอุดัง) อดีตเป็นที่กักกันนักโทษการเมือง ซึ่งเป็นกลุ่มนักโทษจากเหตุการณ์กบฏบวรเดช และกบฏนายสิบ

น้ำตกลูดู เป็นน้ำตกขนาดเล็กที่มีความสวยงาม อยู่ห่างจากอ่าวสนประมาณ 3 กิโลเมตร ซึ่งจากบริเวณอ่าวสนมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติไปยังน้ำตกลูดู

ถ้ำจระเข้ ถ้ำจระเข้ เป็นถ้ำที่มีความลึกประมาณ 300 เมตร ภายในมีหินงอกหินย้อยสวยงามและมีลักษณะแตกต่างกันไป การเดินทางไปถ้ำจระเข้ต้องนั่งเรือหางยาวไปตามคลองพันเตมะละกา ซึ่งอุดมไปด้วย ป่าชายเลนที่มีไม้โกงกางจำนวนมากตลอดสองฝั่งคลองโดยใช้เวลาล่องเรือประมาณ 15 นาทีและใช้เวลา ชมถ้ำประมาณหนึ่งชั่วโมง ติดต่อได้ที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวของอุทยานฯ ผู้ที่จะเที่ยวชมภายในตัวถ้ำควรนำไฟฉายไปด้วย

จุดชมวิว “ผาโต๊ะบู” สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 60 เมตร อยู่ด้านหลังที่ทำการอุทยานฯ เป็นจุดชมทิวทัศน์ของเกาะบริเวณชายหาดอ่าวพันเตมะละกา จะเห็นเกาะบุโหลน เกาะกลาง เกาะไข่ เกาะอาดัง เกาะราวี หมู่เกาะเภตรา ใช้เวลาเดินขึ้นจุดชมวิวประมาณ 20 นาที

เกาะไข่ เป็นเกาะเล็กๆ อยู่ระหว่างเกา ตะรุเตา กับ เกาะอาดัง หาดทรายขาวละเอียด น้ำใส ฟ้าสวย มีซุ้มประตูหิน ที่เด่นจนกลายเป็นสัญญลักษณ์ของการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล

เกาะอาดัง น้ำใส หาดทรายขาว มีแนวประการังอยู่รอบๆ บริเวณเกาะ เหมาะสำหรับ ดำน้ำตื้น มีที่พัก ร้านอาหารบริการ และที่นี่ในอดีตเคยเป็นแหล่งโจรสลัด

น้ำตกโจรสลัด มีขนาดเล็ก มีแอ่งน้ำเก็บน้ำใว้ใช้ตลอดทั้งปี

เกาะหินงาม เกาะขนาดเล็กอยู่ทางตอนใต้ของเกาะอาดัง หาดหิน ก้อนหินกลมเกลี้ยง คลื่นซัด สะท้อนแสง จะแวววาวงดงามมาก และมีคำสาปใว้ ใครเก็บหินมาจะมีอันเป็นไป

เกาะหลีเป๊ะ เป็นที่อยู่ของชาวเลกลุ่มอุรักลาโว้ย ห่างเกาะอาดังไปทางใต้ 2 กิโลเมตร น้ำทะเลใส สวย มีรีสอร์ท รายรอบ ฝั่งหลังเกาะ ที่เรียกกันว่าอ่าวพัทยา หาดทรายขาว

เกาะราวี มีหาดทรายขาว น้ำทะเลใส และหน้าหาดมีแนวประการัง และ บ้าน Nemo มากมาย ดำน้ำตื้นสวยมาก มีต้นไม้สีขาวที่ล้มลงมาเป็นฉากถ่ายภาพที่สวยสะดุดตา

เกาะดง อยู่นอกสุดของหมู่เกาะ อาดัง-ราวี เป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกน้ำ มีหินซ้อนที่เรียงรายอย่างงดงาม

ผาชะโด อดีตเป็นจุดสังเกตการณ์ของกลุ่มโจรสลัด เพื่อเข้าโจมตีเรือสินค้า เป็นจุดชมทิวทัศน์สวยงามของท้องทะเล

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา, หมู่เกาะตะรุเตา, เกาะตะรุเตา, ที่พักหมู่เกาะตะรุเตา, แผนที่หมู่เกาะตะรุเตา, เกาะอาดัง, เกาะราวี, เกาะหลีเป๊ะ, สถานที่ท่องเที่ยว, ทะเล, ดำน้ำ, ปะการัง, สตูล อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา, หมู่เกาะตะรุเตา, เกาะตะรุเตา, ที่พักหมู่เกาะตะรุเตา, แผนที่หมู่เกาะตะรุเตา, เกาะอาดัง, เกาะราวี, เกาะหลีเป๊ะ, สถานที่ท่องเที่ยว, ทะเล, ดำน้ำ, ปะการัง, สตูล
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา, หมู่เกาะตะรุเตา, เกาะตะรุเตา, ที่พักหมู่เกาะตะรุเตา, แผนที่หมู่เกาะตะรุเตา, เกาะอาดัง, เกาะราวี, เกาะหลีเป๊ะ, สถานที่ท่องเที่ยว, ทะเล, ดำน้ำ, ปะการัง, สตูล อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา, หมู่เกาะตะรุเตา, เกาะตะรุเตา, ที่พักหมู่เกาะตะรุเตา, แผนที่หมู่เกาะตะรุเตา, เกาะอาดัง, เกาะราวี, เกาะหลีเป๊ะ, สถานที่ท่องเที่ยว, ทะเล, ดำน้ำ, ปะการัง, สตูล

ดำน้ำ ชมประการัง..และ..หมู่ปลา

จาบัง เป็นจุดที่เด่นที่สุด เหมาะสำหรับดำน้ำลึกแบบสกูบา ( Scuba ) และสามารถดำน้ำตื้นแบบสนอร์กเกิล( Snorkeling )ได้ แต่ต้องดูช่วงเวลาที่น้ำตาย ที่นี่กระแสน้ำแรงมาก

หน้าเกาะราวี มีแนวประการัง มีปลาเล็ก มาก Nemo ก็มี ดำน้ำตื้นแบบสนอร์กเกิลได้ เด็กๆ คงชอบปลาการ์ตูน

หน้าเกาะ อาดัง – หลีเป๊ะ สวยรองลงมา ดำน้ำตื้นแบบสนอร์กเกิลได้

สิ่งอำนวยความสะดวก

ที่พักแรม/บ้านพัก มีบ้านพักสำหรับบริการนักท่องเที่ยว จำนวน 11 หลัง

บริการอาหาร มีร้านอาหารให้บริการนักท่องเที่ยวที่เกาะตะรุเตาและเกาะอาดัง

ร้านขายของที่ระลึก ร้านจำหน่ายของที่ระลึก สำหรับนักท่องเที่ยวที่เกาะตะรุเตาและเกาะอาดัง

ท่าเรือ/ท่าเทียบเรือ อุทยานแห่งชาติมีท่าเทียบเรือให้บริการดังนี้

– บริเวณอ่าวพันเตมะละกา เกาะตะรุเตา

– บริเวณอ่าวตะโละวาว เกาะตะรุเตา

นอกจากนี้ ยังมีเรือให้บริการนำเที่ยวดังนี้

– ไปคลองพันเตมะละกา – ถ้ำจระเข้ ราคาในการให้บริการ 40 บาท/ เที่ยว/ คน

– ไปคลองตะโละโต๊ะโป๊ะ ราคาในการให้บริการ 40 บาท/เที่ยว/คน

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

มีศูนย์บริการนักท่องเที่ยว 4 แห่ง มีอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์และนิทรรศการสำหรับบริการนักท่องเที่ยว ดังนี้

บนฝั่ง บริเวณท่าเทียบเรือปากบารา

บนเกาะตะรุเตา บริเวณอ่าวพันเตมะละกา และบริเวณอ่าวตะโละวาว

บนเกาะอาดัง บริเวณที่ทำการหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ ที่ ตต.5 (แหลมสน)
อื่นๆ

ห้องปฐมพยาบาล 1 แห่ง มีบุคลากรทางการแพทย์ประจำ 4 นาย ตลอดฤดูกาลท่องเที่ยว

การเดินทางไปเกาะตะรุเตา

1. โดยการโดยสารเรือที่ท่าเรือปากบารา ซึ่งไปได้โดยใช้เส้นทาง ดังนี้

จากจังหวัดสตูล

1. ทางรถยนต์ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 406 ถึงบ้านฉลุง แยกซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 416 (สตูล-ละงู) ต่อด้วยทางหลวงหมายเลข 4052 ซึ่งแยกจาก อ.ละงู ตรงไปสู่ท่าเรือปากบารา
2. รถโดยสารมีรถโดยสารสายสตูล-ปากบารา ออกจากตัวเมืองสตูล บริเวณด้านข้างธนาคารกรุงเทพ สาขาสตูล วิ่งบริการวันละหลายเที่ยว นอกจากนี้ยังมีรถสองแถวและรถตู้ วิ่งบริการจากบริเวณตัวเมือง

– จากตัวเมืองหาดใหญ่

1. รถยนต์ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 406 ถึงบ้านฉลุง จ.สตูล แยกขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 416 (สตูล-ละงู) ต่อด้วยทางหลวงหมายเลข 4052 ซึ่งแยกจาก อ.ละงู ตรงไปสู่ท่าเรือปากบารา

2. รถแท็กซี่สายหาดใหญ่-ละงู รถจอดหน้าที่ทำการไปรษณีย์ ถ.รักการ และบริเวณหน้าโรงแรมเพรสซิเดนท์ จากนั้นต่อรถสองแถวสายละงู-ปากบารา อัตราค่าโดยสาร 50 บาท

3. รถตู้ปรับอากาศ รถจอดตรงข้ามธนาคารกรุงไทย สาขาหาดใหญ่ ถ.นิพัทธ์อุทิศ 1 ออกทุก 1 ชม. ตั้งแต่เวลา 06.00-17.00 น. ค่ารถ 50 บาท ใช้เวลาเดินทาง-ท่าเรือ 2 ชม.

4. รถประจำทาง (ธรรมดา) รถออกจากสถานี บริษัทขนส่ง ถ.กาญจนวาณิชย์ และหน้าตลาดพลาซ่า บริเวณหอนาฬิกาออกทุก 30 นาที ตั้งแต่เวลา 07.00-17.00 น. ค่ารถ 34 บาท ใช้เวลาเดินทาง-ท่าเรือ 2.45 ชม.

ท่าเรือปากบารา เป็นที่ตั้งของหน่วยพิทักษ์อุทยานฯ สาขาปากบารา ตั้งอยู่ที่ปากคลองละงู ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล เป็นท่าเรือที่อยู่ใกล้อุทยานฯ มากที่สุด (ประมาณ 22 กม.) ฤดูท่องเที่ยวของตะรุเตาเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน-เมษายน มีบริการเรือโดยสารสู่อุทยานแห่งชาติตะรุเตา ตามวันและเวลา ดังนี้

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา, หมู่เกาะตะรุเตา, เกาะตะรุเตา, ที่พักหมู่เกาะตะรุเตา, แผนที่หมู่เกาะตะรุเตา, เกาะอาดัง, เกาะราวี, เกาะหลีเป๊ะ, สถานที่ท่องเที่ยว, ทะเล, ดำน้ำ, ปะการัง, สตูล

 

เวลาไป เวลากลับ ระยะเวลาเดินทาง ราคา
07.30 น., 12.00 น.
ท่าเรือปากบารา – ตะรุเตา
09.00 น., 12.00 น.
ตะรุเตา – ปากบารา
1.45 ชม. 200 บาท/คน
10.30 น.*
ทุกวันอังคาร พฤหัสบดี เสาร์ท่าเรือปากบารา-ตะรุเตา-อาดังราวี
09.00 น.
ทุกวันพุธ ศุกร์ อาทิตย์อาดังราวี-ตะรุเตา-ปากบารา
4 600 บาท/คน

ไป-กลับ

หมายเหตุ * เรือโดยสารจะแวะให้นักท่องเที่ยวชมเกาะไข่และเกาะหินงาม พร้อมดำน้ำดูปะการังด้วยอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา, หมู่เกาะตะรุเตา, เกาะตะรุเตา, ที่พักหมู่เกาะตะรุเตา, แผนที่หมู่เกาะตะรุเตา, เกาะอาดัง, เกาะราวี, เกาะหลีเป๊ะ, สถานที่ท่องเที่ยว, ทะเล, ดำน้ำ, ปะการัง, สตูล

ระยะทางจากท่าเรือ – เกาะต่าง ๆ

ท่าเรือปากบารา- อ่าวพันเตมะละกา 22 กม.

ท่าเรือปากบารา – เกาะอาดัง-ราวี 80 กม.

ท่าเรือปากบารา – เกาะหลีเป๊ะ 82 กม.

เกาะตะรุเตา – หมู่เกาะอาดังราวี 40 กม.

เกาะตะรุเตา – เกาะหลีเป๊ะ 40 กม.

เกาะตะรุเตา – เกาะไข่ 14.5 กม.

เกาะอาดัง – เกาะหลีเป๊ะ 1.5 กม.

เกาะอาดัง – เกาะหินงาม 2.5 กม.

เกาะอาดัง – เกาะราวี 11.2 กม.

เกาะอาดัง – เกาะไข่ 17 กม.

2. เช่าเรือได้จากท่าเรือ นักท่องเที่ยวสามารถเช่าเรือเพื่อเดินทางไปเกาะตะรุเตาได้ ดังนี้

– ท่าเรือเจ๊ะปิลัง อยู่ห่างจากตัวเมืองสตูล 13 กม. มีถนนราดยางถึงท่าเรือร่องน้ำลึก และเรือเข้าออกได้ตลอดเวลา ท่าเรืออยู่ห่างจากอุทยานฯ ประมาณ 30 กม.

– ท่าเรือตำมะลัง เป็นท่าเรือน้ำลึกห่างจากตัวเมืองสตูล 9 กม. อยู่ห่างจากอุทยานฯ ประมาณ 35 กม.

3. ใช้บริการของบริษัทนำเที่ยวที่จัดไปเกาะตะรุเตา ได้แก่

1. ชมรมเรือทัวร์ปากบารา ท่าเรือปากบารา ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล โทร. (074) 711-982,
01-957-3908

2. สยามครุยส์ (เรืออันดามันปริ๊นเซส) 33/10-11 ชัยยศอาเขต สุขุมวิท ซอย 11 โทร. 255-8950-7

3. ซีทรานทราเวล (เรือออกจากภูเก็ต) 599/1 ถ.ริมทางรถไฟสายช่องนนทรี คลองเตย โทร. 240-2572-82
ติดต่อจองบ้านพักได้ที่ อุทยานแห่งชาติตะรุเตา โทร. (074) 781285 (สนง.) 729002-3 (บนเกาะ) หรือ กองอุทยานแห่งชาติ กรมป่าไม้ 561-4292 ต่อ 746 และ 561-2919

เกาะอาดัง-ราวี (การเดินทางดูได้จากตารางเรือไปเกาะตะรุเตา)

แผนที่หมู่เกาะตะรุเตา
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา, หมู่เกาะตะรุเตา, เกาะตะรุเตา, ที่พักหมู่เกาะตะรุเตา, แผนที่หมู่เกาะตะรุเตา, เกาะอาดัง, เกาะราวี, เกาะหลีเป๊ะ, สถานที่ท่องเที่ยว, ทะเล, ดำน้ำ, ปะการัง, สตูล

ขอขอบคุณเนื้อหาและรูปภาพจากเวบไซต์ต่าง ๆ
แหล่งที่มาบางส่วน : https://www.thai-tour.com
รูปภาพบางส่วนได้นำมาจากเวบไซต์ : https:// www.siamfreestyle.com