ยาร์ลุงซางโปแกรนด์แคนยอน
雅鲁藏布大峡谷:yaluzangbudaxiagu
Yarlung Zangbo Grand Canyon

ยาร์ลุงซางโปแกรนด์แคนยอน, ทิเบต, ท่องเที่ยวจีน, สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศจีน, 雅鲁藏布大峡谷, 西藏

เหตุผลที่จัดว่าสวยที่สุด : ยาร์ลุงซางโปแกรนด์แคนยอน มีความยาว 504.6 กม. ในจุดที่ลึกที่สุดมีความยาว 6009 เมตร, เป็นช่องเขาที่ใหญ่ที่สุดในโลก. พื้นที่ในแกรนด์แคนยอนแห่งนี้ มีทั้งธารน้ำแข็ง, หน้าผาสูงชัน, เนินผาสูงชัน, ธารดินโคลน, และสายน้ำที่เชี่ยวกราด ผสมผสานอยู่ด้วยกัน หลายพื้นที่ใน ยาร์ลุงซางโปแกรนด์แคนยอน จวบจนทุกวันนี้ยังไม่เคยมีผู้ใดย่างกรายเข้าไป, ถึงกับได้รับการขนานนามว่า “สถานที่ลึกลับสุดท้ายของโลก”. ช่องหุบเขานั้นมีพื้นที่ที่หลากหลาย ตั้งแต่เขตพื้นที่ที่มีหิมะตก พื้นที่เขตร้อน เขตพื้นที่ที่ฝนตกชุกชุม และ พื้นที่สูงดิ่งในแนวตั้งทั้ง 9 เขตธรรมชาติ, ถือว่าเป็นเขตที่มีสิ่งมีชีวิต และ ทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ที่สุดในโลกก็ว่าได้. ยาร์ลุงซางโปแกรนด์แคนยอน นั้นไม่ใช่แค่ว่าเพราะมีความลึก และ ความกว้างของช่องเขาถึงได้ชื่อว่าเป็น แกรนด์แคนยอนที่ติดอันดับโลกเท่านั้น, แต่ยังเป็นพื้นที่ที่นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกให้ความสำคัญกับ ความหมายของ “ทรัพยากร” ที่อุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมากของสถานที่นี้, พื้นที่ที่ปริมาณน้ำฝนเยอะที่สุดในโลกก็อยู่ในสถานที่นี้, สภาพภูมิอากาศของพื้นที่เขตร้อนที่อยู่เหนือสุด เป็นธรรมชาติที่สุดก็อยู่ในสถานที่นี้, ยังเป็นสถานที่ที่สิ่งมีชีวิตที่ใกล้สูญพันธุ์หลากหลายชนิด สามารถดำรงชีวิต และสืบทอดเผ่าพันธุ์และเพิ่มจำนวนให้มากขึ้นได้, เป็นพื้นที่ที่มีทรัพยากรทางน้ำมากที่สุดในโลก, ทรัพยากรหายากมากมายก็อยู่ในที่นี้.

ยาร์ลุงซางโปแกรนด์แคนยอน, ทิเบต, ท่องเที่ยวจีน, สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศจีน, 雅鲁藏布大峡谷, 西藏

ช่วงเวลาที่เหมาะสมแก่การท่องเที่ยว : ฤดูใบไม้ร่วง, ช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการเดินเท้าเข้าชมคือ ต้นเดือน 6 ~ กลางเดือน 10

ยาร์ลุงซางโปแกรนด์แคนยอน, ทิเบต, ท่องเที่ยวจีน, สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศจีน, 雅鲁藏布大峡谷, 西藏

จุดวิวทิวทัศน์ที่สวยที่สุด : ทรงหลินโค่ว(ปากป่าสน-松林口)

ยาร์ลุงซางโปแกรนด์แคนยอน, ทิเบต, ท่องเที่ยวจีน, สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศจีน, 雅鲁藏布大峡谷, 西藏

สถานที่ตั้ง : ทิเบต

แม่น้ำยาร์ลุงซางโป (雅鲁藏布江) มีต้นกำเนิดมาจากธารน้ำแข็ง “เจี๋ยหม่ายางจง-杰玛央宗” ทางเนินเขาทิศเหนือของเทือกเขาหิมาลัย, ผ่านเมืองใหญ่ทั้ง 4 ได้แก่ “รื่อคาเจ๋อ-日喀则” “กรุงลาซา-拉萨” “ซานหนาน-山南” “หลินจือ-林芝”และเมืองเล็กๆอีก 23 เมือง, มีความในประเทศจีนรวมทั้งสิ้น 2057 กม.มีพื้นที่ในการพัดผ่าน 240000 ตารางกิโลเมตร. ใจกลางจุดที่สูงชัน และ อันตรายที่สุดของ แกรนแคนยอน คือช่วงตั้งแต่ “เมืองไพ่-派镇” ถึง “เมืองโม่ถัว-墨脱县” มีความยาวทั้งสิ้น 240 กม.ความลึกโดยเฉลี่ยคือ 500 เมตรขึ้นไป, จุดที่ลึกที่สุดอยู่ระหว่างเขาNamcha Barwa-南迦巴瓦 กับยอดเขาเจียลาไป๋เหล่ย-加拉白垒峰 มีความลึก 5352 เมตร ยาร์ลุงซางโปแกรนด์แคนยอน จุดที่มีความกว้างมากที่สุดกล้างถึง 2000 เมตร จุดที่แคบสุดแคบเพียง 35 เมตร ยาร์ลุงซางโปแกรนด์แคนยอน นี้มีจุดเลี้ยววกไปวนมามากมาย ทำให้ลักษณะโดยรวมส่วนมากเป็นรูปตัว “V” และ “U” แกรนด์แคนยอนแห่งนี้เชื่อมโยงจนถึงมหาสมุทรอินเดีย จึงไม่น่าแปลกใจเลยว่าสถานที่แห่งนี้นั้นอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติมากมาย โดยเฉพาะพลังงานทางน้ำ มีการคำนวนคร่าวว่าถ้าใช้สถานที่แห่งนี้นำพลังงานทางน้ำมาผลิดไฟฟ้าจะได้พลังงานไฟฟ้า 138 ล้านวัตต์/ระยะทาง 1 กม.

ยาร์ลุงซางโปแกรนด์แคนยอน, ทิเบต, ท่องเที่ยวจีน, สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศจีน, 雅鲁藏布大峡谷, 西藏

ทรงหลินโค่ว(ปากป่าสน-松林口)
ตั้งอยู่ที่จุดทางเข้ายอดเขาบน “เขาตัวสงลาซาน-多雄拉山” ทางหลวงที่จะไปยังเมืองโม่ทัวนั้นผ่านจุดท่องเที่ยวจุดนี้, ทรงหลินโค่วมีความสูงระดับน้ำทะเลที่ 4000 เมตรขึ้นไป, เป็นพื้นป่าที่ดึกดำบรรณ์ที่อุดมสมบูรณ์เป็นอย่างยิ่ง และผืนป่าแห่งนี้มีทิวทัศน์ที่ขึ้นชื่อเรียกว่า “เหยียนอวี่ปี้-言雨壁” แปลว่า สายฝนในคำพูด ซึ่งสวยงามมาก. จากจุดนี้สามารถมองเห็นปากทางเข้า ยาร์ลุงซางโปแกรนด์แคนยอน ซึ่งเป็นผืนน้ำที่กว้างใหญ่มากเรียกว่า “ทะเลสาบมาร-魔湖” กลางทะเลสาบสามารถมองเห็น “แท่นบูชามารในตำนานเล่าขาน-镇妖宝塔” ได้ ไม่ว่าจะเป็นในฤดูหนาว หรือ ฤดูร้อน ระดับความสูงของน้ำล้วนต่ำกว่าแท่นนี้

ยาร์ลุงซางโปแกรนด์แคนยอน, ทิเบต, ท่องเที่ยวจีน, สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศจีน, 雅鲁藏布大峡谷, 西藏

แนะนำ
•การเดินทาง : ขึ้นรถที่สถานีรถทิศตะวันออกของเมืองลาซา ปลายทาง “เมืองปาอี-八一镇” ใช้•ระยะเวลาประมาณ 1วัน แล้วค่อยต่อรถไป “เมืองหมี่หลินเสี่ยนไพ่-米林县派镇” ใช้ระยะเวลาประมาณ3-4 ชั่วโมง
•ค่าบัตร : 270 หยวน(ค่าอาหาร+ค่ารถเที่ยวชม+ค่าไกด์) ; เที่ยวชมทางน้ำ 500 หยวนขึ้นไป แต่ละวันมี 2รอบ มีอาหารกลางวันบริการ
•หมายเหตุ : ควรมาเที่ยวในช่วง ฤดูหนาว และ ฤดูร้อน ถ้าเป็นหน้าน้ำอาจจะเที่ยวชมไม่ได้

ยาร์ลุงซางโปแกรนด์แคนยอน, ทิเบต, ท่องเที่ยวจีน, สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศจีน, 雅鲁藏布大峡谷, 西藏