ภูเขาหิมะเหมยหลี่
梅里雪山:meilixueshan

ภูเขาหิมะเหมยหลี่, 梅里雪山, มณฑลยูนนาน, 云南省, ท่องเที่ยวจีน, สถานที่ท่องท่องเที่ยวในประเทศจีน, ประเทศจีน, คาวาเกโป, หมู่บ้านอวี่เปิง, วัดเฟยไหล, ธารน้ำแข็งหมิงหย่ง, วัดอุปราช

เหตุผลที่จัดว่าสวยที่สุด : ภูเขาหิมะเหมยหลี่ตั้งอยู่ที่มณฑลยูนนาน(云南省)ด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองเต๋อชิ่น(德钦)แนวภูเขาตั้งอยู่ระหว่างกลางแม่น้ำสองสายคือนู้เจียง(怒江)และชางเจียง(沧江)@แม่น้ำโขง@ ยอดเขาที่มีความสูงระดับน้ำทะเลโดยเฉลี่ยสูงกว่า6000เมตร มีด้วยกัน13แห่ง ถูกขนานนามว่า บุตรแห่งกษัตริย์ทั้ง13(太子十三峰)ยอดเขาหลักคาวาเกโปสูงถึง 6740เมตรคือยอดเขาที่สูงที่สุดในมณฑลยูนนาน ตามบันทึกพุทธะเล่มเก่าของชาวทิเบต ภูเขาหิมะเหม่ยหลี่ได้ถูกจัดเป็นอันดับ1แห่งภูเขาเทพทั้งแปดแห่งทิเบต (藏区八大神山เนื้อที่ของภูเขาคาบเกี่ยวระหว่างยูนานกับทิเบต) ในขณะเดียวกันจวบจนถึงปัจจุบันคาวาเกโปก็ยังเป็นยอดเขาที่ยังไม่มีผู้ใดสามารถพิชิตได้ เปรียบเสมือนดั่งสาวพรหมจรรย์ที่ยังไม่เคยต้องมือชายใด ทำให้ทัศนียภาพของภูเขาหิมะเหมยหลี่ยังเพียบพร้อมไปด้วยความงามอันแท้จริง และอุดมไปด้วยกลิ่นอายความเชื่อขนบธรรมเนียมและประเพณีของชนกลุ่มน้อยและยังจัดเป็นพื้นที่ ที่ระบบนิเวศที่ยังอุดมสมบรูณ์

ภูเขาหิมะเหมยหลี่, 梅里雪山, มณฑลยูนนาน, 云南省, ท่องเที่ยวจีน, สถานที่ท่องท่องเที่ยวในประเทศจีน, ประเทศจีน, คาวาเกโป, หมู่บ้านอวี่เปิง, วัดเฟยไหล, ธารน้ำแข็งหมิงหย่ง, วัดอุปราช ภูเขาหิมะเหมยหลี่, 梅里雪山, มณฑลยูนนาน, 云南省, ท่องเที่ยวจีน, สถานที่ท่องท่องเที่ยวในประเทศจีน, ประเทศจีน, คาวาเกโป, หมู่บ้านอวี่เปิง, วัดเฟยไหล, ธารน้ำแข็งหมิงหย่ง, วัดอุปราช

ช่วงเวลาที่เหมาะสมแก่การท่องเที่ยว : ช่วงฤดูหนาวถึงฤดูใบไม้ผลิ เดือน1 – เดือน5 ถ้าเป็นช่วงฤดูร้อนถึงฤดูใบไม้ผลิ เมฆจะเยอะจนบดบังทัศนียภาพบนยอดเขาหิมะ

ภูเขาหิมะเหมยหลี่, 梅里雪山, มณฑลยูนนาน, 云南省, ท่องเที่ยวจีน, สถานที่ท่องท่องเที่ยวในประเทศจีน, ประเทศจีน, คาวาเกโป, หมู่บ้านอวี่เปิง, วัดเฟยไหล, ธารน้ำแข็งหมิงหย่ง, วัดอุปราช

จุดวิวทิวทัศน์ที่สวยที่สุด : วัดอุปราช (太子庙 ไท่จื่อเมี่ยว),วัดบัว(莲花庙 เหลียนฮวาเมี่ยว),น้ำตกเทพ(神瀑沟 เสินผู้โกว) ,หมู่บ้านอวี่เปิง(雨崩村)

ภูเขาหิมะเหมยหลี่, 梅里雪山, มณฑลยูนนาน, 云南省, ท่องเที่ยวจีน, สถานที่ท่องท่องเที่ยวในประเทศจีน, ประเทศจีน, คาวาเกโป, หมู่บ้านอวี่เปิง, วัดเฟยไหล, ธารน้ำแข็งหมิงหย่ง, วัดอุปราช

สถานที่ตั้ง : มณฑลยูนนาน(云南)

ยอดเขาคาวาเกโปแห่งภูเขาหิมะเหมยหลี่ ขึ้นชื่อมาจากนาม”ดรุณีแห่งขุนเขา(บริสุทธิ์ดั่งสาวดรุณี)” มีเนื้อที่ปประมาณ1588ตารางกิโลเมตร ในบริเวณมีภูเขาหิมะที่ระดับน้ำทะเลสูงเกิน5000เมตรอีก 27ลูก แต่ที่สูงที่สุดคือคาวาเกโป สูงถึง 6740 เมตร เป็นภูเขาลูกแรกที่ชาวทิเบตนับถือบูชาเป็น “ภูเขาเทพ”และถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ตามศาสนาพุทธของชาวทิเบต ภูเขาหิมะเหมยหลี่ มีทัศนียภาพที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์แฝงไว้ด้วยความลึกลับและขนบประเพณีวัฒนธรรมอันยาวนาน ไม่ว่าจะเป็นระดับน้ำทะเลตั้งแต่ต่ำถึงสูง ธารน้ำแข็งที่กินอาณาบริเวณกว้างใหญ่ สภาพแวดล้อมที่แปรเปลี่ยนไปตามฤดูต่างๆ หิมะที่ปกคลุมภูเขาตลอดทั้งปี ด้านล่างของภูเขาหิมะประกอบด้วย น้ำตกศักดิ์สิทธิ์อวี่เปิง ถ้ำบัว วัดบัว วัดอุปราชล้วนแต่เป็นสถานที่แสวงบุญของชาวทิเบต สถานที่เที่ยวชมนี้จุดหลักๆก็คือภูเขาหิมะ ธารน้ำแข็ง น้ำตกหุบเขา และสะท้อนออกถึงวัฒนธรรมและความเป็นอยู่ของชาวทิเบตกับภูเขาหิมะ ทุกครั้งเมื่อถึงปีใหม่ของชาวทิเบตชาวทิเบตจำนวนมากจะมายังที่แห่งนี้เพื่อจัดงานเฉลิมฉลอง

ภูเขาหิมะเหมยหลี่, 梅里雪山, มณฑลยูนนาน, 云南省, ท่องเที่ยวจีน, สถานที่ท่องท่องเที่ยวในประเทศจีน, ประเทศจีน, คาวาเกโป, หมู่บ้านอวี่เปิง, วัดเฟยไหล, ธารน้ำแข็งหมิงหย่ง, วัดอุปราช

ในบริเวณตีนยอดเขาคาวาเกโป จะมีธารน้ำแข็งอยู่จำนวนมาก แต่ที่เข้าชมได้ง่ายและมีชื่อมากที่สุดคือธารน้ำแข็งหมิงหย่ง(明永冰川)น้ำแข็งที่ความสูงระดับ6000กว่าเมตรละลายไหลลงมาถึงระดับความสูง2660เมตร ข้างธารน้ำแข็งมีวัดอุปราช และวัดบัว ซึ่งล้วนแต่เป็นโบราณสถาน “ตามตำนานกล่าวไว้ว่าพระโสดาบันระดับสูงหนิงหม่าได้แสวงบุญและมาหยุดลงที่จุดนี้” จวบจนทุกวันนี้สถานที่แห่งนี้ เป็นที่ที่นักแสวงบุญต้องเดินทางมา

ภูเขาหิมะเหมยหลี่, 梅里雪山, มณฑลยูนนาน, 云南省, ท่องเที่ยวจีน, สถานที่ท่องท่องเที่ยวในประเทศจีน, ประเทศจีน, คาวาเกโป, หมู่บ้านอวี่เปิง, วัดเฟยไหล, ธารน้ำแข็งหมิงหย่ง, วัดอุปราช
*คำแนะนำจากผู้เขียน: เมื่อมาถึงภูเขาหิมะเหมยหลี่แล้ว ตรงวัดเฟยไหล(飞来寺)เราอาจต้องเลือกว่าจะไป หมู่บ้านอวี่เปิง หรือ ไปดูธารน้ำแข็งหมิงหย่ง หมู่บ้านอวี่เปิงระยะทางเดินทางขึ้นเขาและลงเขา 27 กม. ธารน้ำแข็งแค่ประมาณ 9 กม. สามารถเช่าลาได้ (ไปกลับก็จะเป็น 54 กม. และ 18 กม.นะครับ)

ภูเขาหิมะเหมยหลี่, 梅里雪山, มณฑลยูนนาน, 云南省, ท่องเที่ยวจีน, สถานที่ท่องท่องเที่ยวในประเทศจีน, ประเทศจีน, คาวาเกโป, หมู่บ้านอวี่เปิง, วัดเฟยไหล, ธารน้ำแข็งหมิงหย่ง, วัดอุปราช

ด้านทิศใต้ของยอดเขาคาวาเกโป มีน้ำตกที่ไหลลงมาจากหน้าผาสูงนับร้อยเมตร เรียกว่า “น้ำตกศักดิ์สิทธิ์อวี่เปิง “ทุกปีช่วงหน้าร้อนธารน้ำแข็งละลายลงมาเกิดเป็นภาพเหมือนเรือน้อยเล่นน้ำช่างน่ามองยิ่งนักบริเวณน้ำตกยังมีจุดขึ้นชื่อ “ห้าต้นไม้จากรากเดียวกัน(五树同根 อู่ซู่ท๋งเกิน)” “หินตัวหนังสือฟ้า(石篆天书 สือจ้วนเทียนซู)” ต้นไม้เปรียบดั่งพุทธองค์ ก้อนหินเปรียบดั่งคำสอนที่พุทธองค์หลงเหลือไว้

ภูเขาหิมะเหมยหลี่, 梅里雪山, มณฑลยูนนาน, 云南省, ท่องเที่ยวจีน, สถานที่ท่องท่องเที่ยวในประเทศจีน, ประเทศจีน, คาวาเกโป, หมู่บ้านอวี่เปิง, วัดเฟยไหล, ธารน้ำแข็งหมิงหย่ง, วัดอุปราช

ภูเขาเหมยหลี่ยังเป็นที่สำคัญในด้านระบบนิเวศ มีสิ่งมีชีวิตที่ใกล้สูญพันธุ์16ชนิด และพันธุ์พืชหายาก22ชนิด ดำรงอยู่

แนะแนว
•สถานที่ : เมืองเต๋อชิ่น 德钦 ตั้งอยู่ในมณฑลยูนนาน ห่างจากเมืองคุนหมิงเป็นระยะทาง 889 กิโลเมตร
•สามารถพักอยู่ด้านในได้ และ บัตรผ่านเดี๋ยวนี้จะขายเป็นบัตรชุดผ่านได้ทั้งหมดแล้ว ซึ่งจุดชมวิวบางจุดเราไม่ไปก็โดนบังคับซื้อ
*ในปัจจุบันสามารถขึ้นรถได้ที่เมืองคุนหมิง มีรถสาย คุนหมิง —> เต๋อชิ่ง ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20 ชม. แล้วจะมีรถบริการมุ่งหน้าไปวัดเฟยไหล (ที่พักจะอยู่แถวนั้นเยอะมาก) คันละ 100 หยวน สามารถแชร์กันได้ครับ 

ภูเขาหิมะเหมยหลี่, 梅里雪山, มณฑลยูนนาน, 云南省, ท่องเที่ยวจีน, สถานที่ท่องท่องเที่ยวในประเทศจีน, ประเทศจีน, คาวาเกโป, หมู่บ้านอวี่เปิง, วัดเฟยไหล, ธารน้ำแข็งหมิงหย่ง, วัดอุปราช