ภูเขาฉางไป๋ซาน (สระแห่งฟ้า)
长白山天池:changbaishantianchi

ภูเขาฉางไป๋ซาน (สระแห่งฟ้า), มณฑลจี๋หลิน, ท่องเที่ยวจีน, สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศจีน, 长白山天池, 吉林省, ภูเขาฉางไป๋ซาน (สระแห่งฟ้า)

เหตุผลที่จัดว่าสวยที่สุด : สระแห่งฟ้าเขาฉางไป๋ซาน นั้นเป็นทะเลสาบที่ลึกที่สุดในประเทศจีน, โดยเป็นทะเลสาบที่ตั้งอยู่บนปากปล่องภูเขาไฟที่มีการระเบิดมาแล้วในปี ค.ศ.1702, ภูเขาฉางไป๋ซานยังได้รับการบันทึกลงกินเนสบุ๊คว่าเป็นภูเขาไฟที่มีระดับความสูงของน้ำทะเลที่สูงที่สุดในโลกอีกด้วย. ตามบันทึกประวัติศาสตร์ จากอดีตจนถึงศตวรรษที่ 16 เป็นต้นมาภูเขาฉางไป๋ซานนั้นได้เคยเกิดการระเบิดมาแล้วถึง 3 ครั้ง,หินและดินทรายที่ปากปล่องภูเขาไฟพ่นออกมานั้นได้ทับถมกองกันอยู่รอบๆบริเวณปากปล่องภูเขาไฟ, ภายหลังบริเวณรอบๆปากปล่องภูเขาไฟนั้นได้กลายเป็นภูเขาและยอดเขาทั้ง 16 ลูก มียอดเขา 7 ลูกอยู่เขตพื้นที่ประเทศเกาหลีเหนือ และ 9 ลูกที่เหลืออยู่ในพื้นที่ประเทศจีน, ภูเขาฉางไป๋ซานอุดมไปด้วยลักษณะพิเศษในทุกๆ จุด จนกลายเป็นทิวทัศน์ที่แปลกประหลาดและสวยงาม. สระแห่งฟ้านั้นยังเป็นเส้นแบ่งเขตแดนของประเทศจีนและเกาหลีเหนือ และยังเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำทั้งสามสายได้แก่ แม่น้ำทรงฮวา(松花江) แม่น้ำถูเหมิน(图们江) แม่น้ำยาลวี่(鸭绿江), ภูเขาฉางไป๋ซานให้ความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่ อุดมไปด้วยทรัพยากร. ระยะห่างจากสระแห่งฟ้าจนถึงด้านล่างที่น้ำตกไหลลงมาถึงพื้นดินยังถือเป็นความต่างที่สูงที่สุดในโลกของเหล่าภูเขาไฟทั้งหลายอีกด้วย

ภูเขาฉางไป๋ซาน (สระแห่งฟ้า), มณฑลจี๋หลิน, ท่องเที่ยวจีน, สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศจีน, 长白山天池, 吉林省, ภูเขาฉางไป๋ซาน (สระแห่งฟ้า) ภูเขาฉางไป๋ซาน (สระแห่งฟ้า), มณฑลจี๋หลิน, ท่องเที่ยวจีน, สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศจีน, 长白山天池, 吉林省, ภูเขาฉางไป๋ซาน (สระแห่งฟ้า)

ช่วงเวลาที่เหมาะสมแก่การท่องเที่ยว : ปลายเดือน 6 – ต้นเดือน 7 เป็นช่วงที่ดวงไม้และทุ่งหญ้าบนยอดเขาสวยงามเต็มที่ ; เดือน 9 – ต้นเดือน 10 เป็นช่วงที่ภูเขามีสีสันหลากหลายสวยงามที่สุด ; ต้นเดือน 10 เป็นช่วงที่ยอดเขามีหิมะแรก ; เดือน 12 – เดือน 4 ของอีกปี เป็นช่วงที่จะได้ชื่นชมหิมะ และ เหมาะแก่การเล่นสกี

ภูเขาฉางไป๋ซาน (สระแห่งฟ้า), มณฑลจี๋หลิน, ท่องเที่ยวจีน, สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศจีน, 长白山天池, 吉林省, ภูเขาฉางไป๋ซาน (สระแห่งฟ้า)

จุดวิวทิวทัศน์ที่สวยที่สุด : สระแห่งฟ้าเขาฉางไป๋ซาน(长白山天池), น้ำตกฉางไป๋(长白瀑布), เกาซานฮวาเหยียน(สวนดอกไม้บนเขาสูง-高山花园), ตี้เซี่ยเซินหลิน(ป่าในหลุม-地下森林), ช่องหุบเขาแห่งเขาฉางไป๋ซาน(长白山大峡谷)

ภูเขาฉางไป๋ซาน (สระแห่งฟ้า), มณฑลจี๋หลิน, ท่องเที่ยวจีน, สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศจีน, 长白山天池, 吉林省, ภูเขาฉางไป๋ซาน (สระแห่งฟ้า)

สถานที่ตั้ง : มณฑลจี๋หลิน

ภูเขาฉางไป๋ซาน คือ ภูเขาไฟที่มีลักษณะซับซ้อน และยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศจีน, ด้วยลักษณะธรณีภาคที่เป็นเอกลักษณ์พิเศษ ไม่ว่าจะเป็นผิวดิน ภูมิอากาศ ดิน พืชที่ปกคลุมผืนดิน และ ปัจจัยโดยรวมหลายๆอย่าง ทำให้พื้นที่บริเวณนี้เป็นภูเขาเพียงหนึ่งเดียวในพื้นที่เอเซียตะวันออกเฉียงเหนือ ที่เป็นพื้นที่เขาสูงและมีทุ่งหญ้าแบบทุนดรากะจายไปทั่วบริเวณ. ภูเขาไฟฉางไป๋ซาน ผิวดินได้โดนน้ำแข็งกัดกล่อนเป็นเส้นตรงลึกลงไปจากหลายๆจุด รวมเป็นจุดเดียวจนกลายเขาที่แปลกประหลาด, น้ำใส, น้ำแร่, ถ้ำแปลก, หินแปลก, ทะเลป่า, หุบเขาลึก, ธารหิมะ, สัตว์และพืชหายยาก รวมไปทั้ง ทัศนียภาพที่สวยงาม. ยอดเขาหลักคือ ยอดเขาไป๋อวิ๋น(เมฆขาว-白云峰) มีความสูงที่ระดับน้ำทะเล 2691 เมตร เป็นยอดเขาทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือที่สูงที่สุดในประเทศจีน. เขาฉางไป๋ซานนั้นมีสภาพแวดล้อมโดยรวมที่สมบรูณ์ที่สุดติดอันดับต้นๆ ของโลก, และมีระบบนิเวศน์ที่เป็นแบบอย่างของครึ่งโลกซีกเหนือที่สมบรูณ์ที่สุด หรือพูดง่ายๆก็คือ ในเส้นลองติจูเดียวกันนั้นภูเขาฉางไป๋ซานนั้นสมบรูณ์ที่สุดแล้ว, และมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่อย่างหลากหลาย. ภูเขาฉางไป๋ซานนั้นเป็น 1 ใน 3 ภูเขาไฟของประเทศจีน ที่ในช่วงที่ผ่านมามีการระเบิดออกมา ครั้งสุดท้ายที่มีการปะทุออกมาก็คือในปี ค.ศ.1702 มีระยะห่างจากปัจจุบันประมาณ 300 กว่าปีมาแล้ว, และยังเป็นภูเขาไฟที่ยังหลับไหล. ในใจกลางภูเขาจะมีทรัพยากรและแร่ธาตุจำนวนมหาศาลหลับไหลอยู่, มีพันธุ์พืชกว่า 2540 กว่าชนิด พันธุ์สัตว์กว่า 1500 กว่าชนิด. สถานที่นี้คือบ้านของ “ราชาแห่งสัตว์ป่า” บ้านเกิดของเสือตะวันออก.

ภูเขาฉางไป๋ซาน (สระแห่งฟ้า), มณฑลจี๋หลิน, ท่องเที่ยวจีน, สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศจีน, 长白山天池, 吉林省, ภูเขาฉางไป๋ซาน (สระแห่งฟ้า)

สระแห่งฟ้าเขาฉางไป๋ซาน(长白山天池)
ตั้งอยู่บนยอดเขาหลักของภูเขาฉางไป๋ซาน ตรงจุดของยอดภูเขาไฟที่มีลักษณะเป็นรูปลิ่ม, พื้นที่โดยรอบเป็นลักษณะวงรี เกิดจากหลังการปะทุของภูเขาไฟ บริเวณปากปล่องภูเขาไฟได้แปรเปลี่ยนเป็นแหล่งน้ำเองตามธรรมชาติ ระดับความสูงจากน้ำทะเลในสระคือ 2194 เมตร น้ำในสระลึกสุดที่ 373 เมตร ความลึกเฉลี่ยคือ 204 เมตร พื้นที่ของสระคือ 9.82 ตารางกิโลเมตร และเป็นเส้นกั้นเขตแดนของ ประเทศจีน กับ เกาหลีเหนือ. น้ำในสระมีความใสกระจ่างเป็นอย่างมาก มีลักษณะเหมือนหยกสีฟ้าเขียวที่โดนโอบล้อมไปด้วยขุนเขา. แต่ว่าสถานที่นี้มักจะมีหมอกลง หรือไม่ก็ฝนตกหนักพร้อมกับอาจมีลูกเห็บ, จึงไม่ใช่ทุกๆคนที่จะมีโอกาสได้เห็นโฉมหน้าที่งดงามของเขา!

ภูเขาฉางไป๋ซาน (สระแห่งฟ้า), มณฑลจี๋หลิน, ท่องเที่ยวจีน, สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศจีน, 长白山天池, 吉林省, ภูเขาฉางไป๋ซาน (สระแห่งฟ้า)

น้ำตกฉางไป๋(长白瀑布)
ตั้งอยู่บนเนินทางทิศเหนือของเขาฉางไป๋ซาน, มีระยะห่างจากสระแห่งฟ้า 1250 เมตร, เป็นทางออกของน้ำที่เกิดจากยอดเขาสองยอดที่อยู่ใกล้กัน. เมื่อน้ำในสระแห่งฟ้าเกิดการเอ่อล้นออกมาน้ำจะค่อยๆไหลออกมาจากทางช่องว่างระหว่างสองยอดเขาและไหลเอื่อยๆมาได้เพียงประมาณ 1 กม.ก็จะล่วงหล่นจากหน้าผาที่มีระยะความสูงประมาณ 68 เมตรจนกลายเป็นน้ำตกฉางไป๋

ภูเขาฉางไป๋ซาน (สระแห่งฟ้า), มณฑลจี๋หลิน, ท่องเที่ยวจีน, สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศจีน, 长白山天池, 吉林省, ภูเขาฉางไป๋ซาน (สระแห่งฟ้า)

เกาซานฮวาเหยียน(สวนดอกไม้บนเขาสูง-高山花园)
พืชพันธุ์บนเขาสูงแห่งภูเขาฉางไป๋ซานนั้นเป็นอะไรที่น่าประหลาดใจยิ่งนัก, ทุกปีในเดือน 7, 8 ในเวลาที่ไม่มีน้ำค้างและหมอกลง พวกเหล่าดอกไม้ก็จะออกดอกผลิใบ และร่วงโรยไปอย่างรวดเร็ว. ทุกๆปีในช่วงเวลานี้ ตั้งแต่ความสูงที่ระดับน้ำทะเล 2000 เมตร จนถึงยอดเขา, จะมีลักษณะเหมือนเป็นแดนแห่งความฝันในทุกๆเนินของภูเขาจะมีเหล่าดอกไม้ต้นไม้ใบหญ้าแข่งแย่งกันออกดอกดุจดั่งปูพรม โดยเฉพาะเนินเขาฉางไป๋ซานทางด้านทิศตะวันออก เหล่าดอกไม้ที่น่าอัศจรรย์จะมีให้เห็นเด่นชัดที่สุด. เป็นเพราะว่าเป็นด้านที่ใกล้พระอาทิตย์ที่สุด ทำให้ฤดูใบไม้ของด้านทิศตะวันออกมาถึงไวกว่าเนินทางด้านเหนือ ทำให้ทุกปี เวลาปลายเดือน 6 ถึงต้นเดือน 7 เนินทางด้านตะวันออก เหล่าดอกไม้นับร้อยนับพันชนิดก็แย่งกันออกดอกแล้ว เป็นสิ่งที่ชวนให้เหล่าผู้คนประหลาดใจยิ่งนัก!

ภูเขาฉางไป๋ซาน (สระแห่งฟ้า), มณฑลจี๋หลิน, ท่องเที่ยวจีน, สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศจีน, 长白山天池, 吉林省, ภูเขาฉางไป๋ซาน (สระแห่งฟ้า)

ตี้เซี่ยเซินหลิน(ป่าในหลุม-地下森林)
ตั้งอยู่ในพื้นที่ริมคลองเอ้อเต้าไป๋(二道白河), เนื่องด้วยลักษณะดินบริเวณนั้นกับการสั่นสะเทือนภายในของภูเขาไฟ, ทำให้ผืนผิวดินแถวนั้นเกิดการทรุดตัว ถล่มตัวลงเป็นลักษณะรูปตัว U กลายเป็นช่องหุบเขา และในหลุมที่เหมือนช่องเขานี้ได้มีผืนป่าขึ้นปกคลุมจนถึงส่วนลึกสุด และน้ำในแหล่งน้ำตามธรรมชาติก็ยังได้ไหลผ่านลงไปยังพื้นที่แหล่งนี้. ผนังหุบเขามีความสูง 50~60 เมตร, ก้นหุบเขามีความยาว 2500~3000 เมตร. ถ้ามองลงมาจากด้านบนช่องเขา, จะมองเห็นเหมือนป่าไม้ผุดขึ้นมาจากใต้ดิน ป่าไม้ต้นไม้หลากหลายชนิดอัดแน่นอยู่ในพื้นที่ดูให้ความเข้มแข็งเป็นอย่างมาก

ภูเขาฉางไป๋ซาน (สระแห่งฟ้า), มณฑลจี๋หลิน, ท่องเที่ยวจีน, สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศจีน, 长白山天池, 吉林省, ภูเขาฉางไป๋ซาน (สระแห่งฟ้า)

ช่องหุบเขาแห่งเขาฉางไป๋ซาน(长白山大峡谷)
ตั้งอยู่ในพื้นที่เนินด้านทิศตะวันตกของภูเขาฉางไป๋ฐาน, มีความยาว 70 กม. ความกว้าง 100~200 เมตร ช่วงที่กว้างที่สุดมีความยาวประมาณ 10 กม. ช่องเขานี้เกิดจากหลังที่ภูเขาไฟปะทุออกมาหินดินโคลนจากการระเบิดทับถม และมีบางจุดโดนน้ำจากแม่น้ำหรือฝนที่ตกลงมาค่อยๆชะล้างออกไป. น้ำจาก “แม่น้ำเป่ยจิ่น(北锦江)” ได้ไหลลงไปด้านในช่องหุบเขา, สองฝั่งเขามีหินแปลกประหลาดตั้งตระหง่าน, ทิวทัศน์ที่แปลกตาค่อยๆปรากฏออกมา, เหมือนดั่งมันมีชีวิต สวยงามจนยากบรรยาย.

ภูเขาฉางไป๋ซาน (สระแห่งฟ้า), มณฑลจี๋หลิน, ท่องเที่ยวจีน, สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศจีน, 长白山天池, 吉林省, ภูเขาฉางไป๋ซาน (สระแห่งฟ้า)

แนะนำ
•ที่ตั้ง : อยู่ในพื้นที่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของมณฑลจี๋หลิน ทิศเหนือของทะเลสาบอยู่ในเขตมณฑลจี๋หลิน.เป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำทั้งสามสายได้แก่ แม่น้ำทรงฮวา(松花江) แม่น้ำถูเหมิน(图们江) แม่น้ำยาลวี่(鸭绿江)
•ช่วงแนะนำ : เดือน 7~ เดือน 9
***ควรแวะไปเที่ยว “หาดสีแดงแห่งเมืองผานจิ่น(盘锦红海滩)” ในการไปเที่ยวภูเขาฉางไป๋ซาน ซึ่งหาดสีแดงแห่งนี้ยังเป็นสถานที่สวยมากๆ อีกด้วย***