ผาหินแกะสลักต้าจู๋
大足石刻:dazushike

ผาหินแกะสลักต้าจู๋, ฉงชิ่ง, ท่องเที่ยวจีน, สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศจีน, 大足石刻, 重庆, หินแกะสลักต้าจู๋, เมืองฉงชิ่ง

เหตุผลที่จัดว่าสวยที่สุด : ผาหินแกะสลักต้าจู๋นั้น คือจุดเด่นของเมืองต้าจู๋ที่แสดงถึงงานฝีมือในการแกะสลักถ้ำและผาหิน. กลุ่มผาหินแกะสลักต้าจู๋นั้นมีมากกว่า 70 จุด ชิ้นงานมากกว่า 1 แสนชิ้น. ในนั้นถือว่า “เป่าติ่งซาน-宝顶山” และ “เป่ยซานม๋อหยา-北山摩崖” สองสถานที่นี้หินแกะสลักจะขึ้นชื่อมากที่สุด เน้นหนักไปทางพุทธศาสนา ขงจื้อ เล่าจื้อ ลัทธิเต๋า เป็นแบบอย่างของถ้ำหินแกะสลักของประเทศจีนในยุคศิลปตอนปลาย กินพื้นที่เป็นบริเวณกว้าง และจัดเป็นงานฝีมือชั้นยอด สามารถเคียงคู่ไปกับ ถ้ำมั่วเกาแห่งตุนหวง (敦煌莫高窟), ถ้ำหินหยุนกัง (云冈石窟), ถ้ำหินหลงเหมิน (龙门石窟). ในปีค.ศ.1999 ก็ได้รับการจัดตั้งเป็นมรดกโลก

ผาหินแกะสลักต้าจู๋, ฉงชิ่ง, ท่องเที่ยวจีน, สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศจีน, 大足石刻, 重庆, หินแกะสลักต้าจู๋, เมืองฉงชิ่ง

ช่วงเวลาที่เหมาะสมแก่การท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี

จุดวิวทิวทัศน์ที่สวยที่สุด : หินแกะสลักเป่าติ่งซาน (เป่าติ่งซานสือเค่อ-宝顶山石刻), หินแกะสลักเป่ยซาน (เป่ยซานสือเค่อ-北山石刻), หินแกะสลักหนานซาน (หนานซานสือเค่อ-南山石刻), หินแกะสลักสือเหมินซาน (สือเหมินซานสือเค่อ-石门山石刻), หินแกะสลักสือจ้วนซาน (สือจ้วนซานสือเค่อ-石篆山石刻)

ผาหินแกะสลักต้าจู๋, ฉงชิ่ง, ท่องเที่ยวจีน, สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศจีน, 大足石刻, 重庆, หินแกะสลักต้าจู๋, เมืองฉงชิ่ง

สถานที่ตั้ง : ฉงชิ่ง

หินแกะสลักต้าจู๋ ที่มีความยิ่งใหญ่พอๆ กับถ้ำมั่วเกาแห่งตุนหวงนั้นเริ่มสร้างขึ้นในรัชสมัยราชวงศ์ถัง ผ่านยุคสมัยไม่ว่าจะเป็นถังตอนปลาย ห้ารัชสมัย จวบจน ซ่งเหนือ และ ซ่งใต้ รวบทั้งอิทธิพลของศาสนาและลัทธิใหญ่ทั้งสามคือ พุทธ เต๋า หรู๋(ขงจื้อเล่าจื้อ) และ ความเป็นอยู่ของประชากรในยุคต่างๆ กินเวลากว่า 400 ปีในช่วงตั้งแต่ ศตวรรษที่ 9 – ปลายศตวรรษที่ 13 เป็นสถานที่ที่เหล่าช่างฝีมือทางตอนใต้ และทางเหนือจะเดินทางมาในช่วงเวลานี้ถือเป็นช่วงสมัยงานหินแกะตอนปลายของประวัติศาสตร์จีน สถานที่นี้ถือเป็นงานที่ผสมผสานวัฒนธรรมเก่าแก่ (เต๋าและหรู๋) เข้ากับวัฒนธรรมจากต่างแดน (พุทธ) ได้อย่างสมบูรณ์แบบ

ผาหินแกะสลักต้าจู๋, ฉงชิ่ง, ท่องเที่ยวจีน, สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศจีน, 大足石刻, 重庆, หินแกะสลักต้าจู๋, เมืองฉงชิ่ง ผาหินแกะสลักต้าจู๋, ฉงชิ่ง, ท่องเที่ยวจีน, สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศจีน, 大足石刻, 重庆, หินแกะสลักต้าจู๋, เมืองฉงชิ่ง

หินแกะสลักต้าจู๋ นั้นเป็นคำเรียกรวมๆจากคำหลักๆว่า ผาหินแกะสลักแห่งเมืองต้าจู๋ ถ้ำหินที่มีมากกว่า 75 แห่ง รูปปั้นกว่า 5 หมื่นรูป อักษรสลักหินกว่า 1 แสนตัว โดยมี 5 สถานที่นี้เป็นจุดหลัก หินแกะสลักเป่าติ่งซาน (เป่าติ่งซานสือเค่อ-宝顶山石刻), หินแกะสลักเป่ยซาน (เป่ยซานสือเค่อ-北山石刻), หินแกะสลักหนานซาน (หนานซานสือเค่อ-南山石刻), หินแกะสลักสือเหมินซาน (สือเหมินซานสือเค่อ-石门山石刻), หินแกะสลักสือจ้วนซาน (สือจ้วนซานสือเค่อ-石篆山石刻) แต่จุดหลักจะมี 2 จุดที่ขึ้นชื่อคือ เป่าติ่งซาน และ เป่ยซานสือเค่อ

ผาหินแกะสลักต้าจู๋, ฉงชิ่ง, ท่องเที่ยวจีน, สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศจีน, 大足石刻, 重庆, หินแกะสลักต้าจู๋, เมืองฉงชิ่ง

หินแกะสลักเป่าติ่งซาน (เป่าติ่งซานสือเค่อ-宝顶山石刻)
บุกเบิกโดยสงฆ์รูปหนึ่งนามว่า “จ้าวจื้อเฟิง” ในรัชสมัยซ่งใต้ของจักรพรรดิ”ฉุนซี” บุกเบิกเป็นตัวหลักในการขุดเจาะแกะสลักอย่างยากลำบากกว่า 70 กว่าปี. หินแกะสลักเป่าติ่งซานนั้นมีจุดเยี่ยมชม 13 จุดโดยมี โค้งพระพุทธรูปใหญ่ (ต้าฝอวัน-大佛湾) เป็นจุดศูนย์กลาง ผนังหินที่ยาว 500 เมตร สูง 15-30 เมตร ได้มีการแกะสลักองค์พระอยู่ถึง หมื่นกว่ารูป. หินแกะสลักที่นี่จะแกะตามรูปลักษณะของตัวภูเขา ด้วยความปราณีต และพิถีพิถัน บันทึกเรื่องราวในโลกของปุตุชน. กำแพงด้าน เหนือ ตะวันออก และ ใต้ มี 19 กลุ่มที่แกะสลักบันทึกเรื่องราวในพระไตรปิฏกเอาไว้ บางจุดเป็นภาพหินแกะสลักต่อเนื่อง มีความสวยงามเพียบพร้อมด้วยเนื้อหาบอกเล่าและเตือนสติผู้พบเห็น เช่น บุญคุณของบิดามารดา นรก สวรรค์ เหล่าเทพผู้ปกปักษ์ วัฏจักรทั้งหก การเวียนว่ายตายเกิด พระโพธิสัตว์กวนอิมพันมือ และ อื่นๆอีกมากมาย. หินแกะสลักยังมีการใช้นวัตกรรมชั้นสูงเข้ามาช่วย การระบายน้ำ เติมสี เพิ่มแสง โมเมนตัม และ การกันลมกัดกร่อน.

ผาหินแกะสลักต้าจู๋, ฉงชิ่ง, ท่องเที่ยวจีน, สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศจีน, 大足石刻, 重庆, หินแกะสลักต้าจู๋, เมืองฉงชิ่ง

หินแกะสลักเป่ยซาน (เป่ยซานสือเค่อ-北山石刻)
เริ่มต้นแกะสลักในรัชสมัยพระเจ้าจิ่งฝูแห่งราชวงศ์ถังปี ค.ศ.892 ผ่านผู้ดูแลสถานที่ กวนเสิ่น และ ซื่อซู่ พร้อมด้วยเหล่าสงฆ์ และ ชี ช่วยเหลือกันพัฒนาสถานที่นี้ ต่อมาจนถึงจนถึงรัชสมัยเส้าซิ่งแห่งซ่งใต้ บริเวณผาหินที่ยาวกว่า 300 เมตร สูง 7 เมตร มีถ้ำเล็กถ้ำน้อยกว่า 290 แห่ง พระพุทธรูปที่แกะออกมาดูละเอียดอ่อน น่าเกรงขาม ชวนเคารพ มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว. โดยเฉพาะรูปแกะสลัก “พระโพธิสัตว์ผู่เสียน” นั้นสวยงามจนได้รับการขนานนามว่า “วีนัสแห่งตะวันออก – 东方维纳斯”) และยังมี “ซู่จูกวนอิม (พระโพธิสัตว์กวนอิมนับลูกประคำ)” กับ “หรื่อเยว่กวนอิม (พระโพธิสัตว์กวนอิมมือซ้ายถือพระอาทิตย์ มือขาวถือพระจันทร์” ก็ยิ่งแสดงออกถึงฝีมือที่สูงส่งของช่างแกะในสมัยนั้น และยังมีการจัดแบ่งงานฝีมือของแต่ละยุคไว้เหมือนจะเป็นการประชันของช่างในแต่ละยุค ด้านใต้จะเป็นงานในยุคถังตอนปลาย จนถึง ยุคห้ารัชกาล และ ด้านเหนือจะเป็นงานในสมัย ซ่งเหนือซ่งใต้ ซึ่งงานฝีมือในแต่ละยุคจะสะท้อนความเป็นอยู่และค่านิยมที่ไม่เหมือนกัน

ผาหินแกะสลักต้าจู๋, ฉงชิ่ง, ท่องเที่ยวจีน, สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศจีน, 大足石刻, 重庆, หินแกะสลักต้าจู๋, เมืองฉงชิ่ง

หินแกะสลักหนานซาน (หนานซานสือเค่อ-南山石刻)
ตั้งอยู่ในตัวเมืองไปทางทิศใต้ 2 กม.ในจุดท่องเที่ยวจะมีงานผาหินแกะสลักของลัทธิเต๋ากับสิ่งก่อสร้างโบราณในสมัยราชวงศ์ซ่ง และ ราชวงศ์หมิง.

ผาหินแกะสลักต้าจู๋, ฉงชิ่ง, ท่องเที่ยวจีน, สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศจีน, 大足石刻, 重庆, หินแกะสลักต้าจู๋, เมืองฉงชิ่ง

หินแกะสลักสือเหมินซาน (สือเหมินซานสือเค่อ-石门山石刻)
ตั้งอยู่ในตัวเมืองไปทางทิศตะวันออก 15 กม. ในจุดท่องเที่ยวจะมีผาหินแกะสลักที่เป็นหล่อหลอม พระศากยมุนี กับ ลัทธิเต๋ารวมเข้าด้วยกัน โดยสิ่งที่โดดเด่นที่สุดจะเป็นรูปปั้นกวนอิม รูปปั้นสามกษัตริย์ แห่งถ้ำสามกษัตริย์ ที่สร้างไว้ในสมัยซ่งเหนือ.

ผาหินแกะสลักต้าจู๋, ฉงชิ่ง, ท่องเที่ยวจีน, สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศจีน, 大足石刻, 重庆, หินแกะสลักต้าจู๋, เมืองฉงชิ่ง

หินแกะสลักสือจ้วนซาน (สือจ้วนซานสือเค่อ-石篆山石刻)
ตั้งอยู่ในตัวเมืองไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 22 กม. ในจุดท่องเที่ยวจะเป็นการรวบรวมศาสนาและลัทธิทั้ง 3 เข้าไว้ด้วยกัน และด้านในยังมีสิ่งก่อสร้างโบราณในสมัยราชวงศ์หมิง “วัดฝอหุ้ย – 佛惠寺”.

แนะนำ
•บัตรผ่านประตู : ถ้ามีเวลาจำกัด เราซื้อตั๋วที่พ่วง เป่าติ่งซานกับเป่ยซานสือเค่อ ก็พอครับสองสถานที่นี้ถือเป็นจุดเด่นแล้ว ทุกๆสถานที่ต้องซื้อตั๋วเข้าไปนะครับ

•การเดินทาง : ขึ้นรถหรือเหมารถไปจากเมืองฉงชิ่งใช้เวลาเดินทางประมาน 1 ชม.ครึ่ง ถึง 2 ชม.

ผาหินแกะสลักต้าจู๋, ฉงชิ่ง, ท่องเที่ยวจีน, สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศจีน, 大足石刻, 重庆, หินแกะสลักต้าจู๋, เมืองฉงชิ่ง