ปิงโกวตันเสีย
冰沟丹霞:binggoudanxia

ปิงโกวตันเสีย จางเย่ มณฑลกานซู่

冰沟丹霞 “ปิงโกวตันเสีย” เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ในเมือง 张掖-จางเย่ หรือที่นั่งท่องเที่ยวรู้จักกันในนามของ ภูเขาสายรุ้ง-张掖七彩丹霞 ซึ่งสถานที่นี้จะอยู่ ห่างจากภูเขาสายรุ้งประตูทิศเหนือ หรือจุดจอดรถหมายเลข 4 ไปประมาณ 5 กิโลเมตรเท่านั้นเอง ซึ่งปิงโกวตันเสีย ก็ตามลักษณะภูมิทัศน์แล้วยังจัดว่าเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่ หุบเขาสายรุ้ง ซึ่งคำว่า “ตันเสีย” นั้นหมายถึง ดินที่มีสีแดง ๆ และอาจเปลี่ยนสีเมื่อถูกแสงตกกระทบนั่นเอง จะพบมากในพื้นที่แห้งแล้ง และลักษณะภูเขา หรือ แท่งหิน ที่พบมากในบริเวณนี้ จะมีทรงคล้าย ๆ กับหมวกขุนนางในสมัยราชวงค์ชิง คือเป็นแท่งแหลม ๆ ขึ้นไป

ปิงโกวตันเสีย จางเย่ มณฑลกานซู่

冰沟丹霞 “ปิงโกวตันเสีย” เป็นพื้นที่ในบริเวณ อำเภอเขตปกครองตนเอง “肃南裕固族自治县-ซู่หนานอวี้กู้จู๋” คือ เขตปกครองตนเองชนกลุ่มน้อย “เผ่าอวี้กู้” ซึ่งมีประชากรน้อยมาก ๆ ประมาณ 14378 คน(ในปี 2010) ไม่มีตัวหนังสือ ไม่มีภาษาของเผ่าตนเอง นับถือศาสนาพุทธแบบทิเบต

ปิงโกวตันเสีย จางเย่ มณฑลกานซู่

ช่วงเวลาที่เหมาะสมแก่การท่องเที่ยว : ต้นเดือน 3 ถึงปลายเดือน 4 และ ปลายเดือน 9 ถึงต้นเดือน 11

ปิงโกวตันเสีย จางเย่ มณฑลกานซู่

สถานที่ตั้ง : มณฑลกานซู่ (甘肃省)

ปิงโกวตันเสีย จางเย่ มณฑลกานซู่

冰沟丹霞 “ปิงโกวตันเสีย” มีระดับความสูงของระดับน้ำทะเล 1500-2550 เมตรในสมัยยุคจูราสิค เคยมีลักษณะเป็นพื้นที่ฐานน้ำแข็งมาก่อน โดยในปัจจุบัน อาศัยลักษณะพื้นที่ที่แปลกประหลาด มีพื้นที่สูงแหลมเป็นหย่อม ๆ จึงถูกขนานนามว่าเป็น 1 ใน 7 ตันเสียที่สวยงามที่สุดของจีน (พื้นที่ตันเสียของจีนจริง ๆ ก็มีไม่ได้เยอะมากนะฮะ) ภายหลัง นิตยสาร nationalgeographic ได้ลงว่าสถานที่แห่งนี้ เป็น 1 ใน 10 สถานที่ที่มีทัศนียภาพ แปลกประหลาดที่สุดของโลก

ปิงโกวตันเสีย จางเย่ มณฑลกานซู่

วิธีการเดินทาง : จากตัวเมือง “จางเย่” มีรถบัสประจำทางผ่าน ลงที่หน้าจุดท่องเที่ยวเลย แต่ถ้าให้ดีควรเหมารถ 1 วัน ให้เขารอรับกลับไปดีกว่า

ปิงโกวตันเสีย จางเย่ มณฑลกานซู่

แนะนำ
นับตั้งแต่ปี 2018 เริ่มเป็นที่รู้จักขึ้นมาบ้างแล้ว แต่สถานที่แห่งนี้ถือว่าสวยมากจริงๆ ใช้เวลาประมาณ ครึ่งวัน ถึง เต็มวัน ถ้ามา “จางเย่” แล้วควรต้องมาเที่ยวที่นี่ด้วย

ปิงโกวตันเสีย จางเย่ มณฑลกานซู่