沙溪古镇 เมืองโบราณซาซี ตั้งอยู่ในบริเวณ เมืองเจี้ยนชวน(剑川)(สายธารแห่งกระบี่) ซึ่งเป็นเมืองที่อยู่ระหว่าง เมืองต้าหลี่(大理)กับ เมืองลี่เจียง(丽江)ซึ่งโดยปกติแล้วนักเดินทางทั่วๆ ไปจะมุ่งหน้าไปเมืองลี่เจียงโดยไม่ได้แวะผ่านเมืองเจี้ยนชวน ทำให้พลาดที่จะพบเห็นสถานที่สวยงามมากๆนี้ไป โดยวิธีเดินทางไปนั้น สามารถขึ้นรถโดยสารประจำทางได้ที่สถานีรถเมืองต้าหลี่ มุ่งหน้า เจี้ยนชวน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.ในราคาประมาณ 20-25 หยวน แล้วต่อรถโดยสารจากท่ารถเมืองเจี้ยนชวน มุ่งหน้า เมืองเก่าซาซี (เป็นรถตู้)ได้ในราคา 10-15 หยวน ใช้เวลาประมาณ 1 ชม. รวมระยะทางทั้งสิ้นประมาณ 95 กม. (สามารถขึ้นรถจากเมืองลี่เจียงมายังเมืองเจี้ยนชวนได้นะครับ) แต่คณะของเรามีแต่สาวน้อยร่างบาง ไม่รวมพี่ปุ้ย จึงตัดสินใจเหมารถมาครับ ราคา 500 หยวน เรายอมครับ (เราออกจากเมืองต้าหลี่ในวันที่ 23/10/2015 ตอนบ่ายๆ ไปถึงตอนประมาณบ่าย 4 โมงเย็นครับ)

ต้าหลี่ ลี่เจียง มณฑลยูนนาน ท่องเที่ยวจีน เมืองโบราณซาซี เมืองเก่าซาซี 大理 丽江古城 沙溪古镇 云南省
สะพานอวี้จิน แห่งเมืองเก่าซาซี

เมืองโบราณซาซียังถือว่าเป็นเมืองที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ก็คือเป็นจุดพักเดินทางของขบวนคาราวานส่งสินค้าสมัยโบราณก่อนเข้าถึงตัวเมืองต้าหลี่ เส้นทางขนส่งสินค้าที่มีความสำคัญไม่แพ้เส้นทางสายไหม “ฉาหม่ากู่เต้า” หรือ “เส้นทางโบราณขี้ม้าค้าใบชาในสมัยโบราณแยกเป็น 6 เส้นทาง โดยมีเส้นทางหลักที่สำคัญอยู่สองสาย คือ 1. สายยูนนาน – ทิเบต 2. สายยูนนาน – ประเทศเพื่อนบ้าน เช่น บรูไน อินเดีย พม่าและไทย ฯลฯ ซึ่งเส้นทางสายยูนนาน – ทิเบต มีความยาวที่สุด ยาวกว่า 3600 กิโลเมตร ถือเป็นเส้นทางที่ยาวไกล อันตราย และมีความยากลำบากในการขนส่งชาผู่เอ่อร์มากที่สุด

ต้าหลี่ ลี่เจียง มณฑลยูนนาน ท่องเที่ยวจีน เมืองโบราณซาซี เมืองเก่าซาซี 大理 丽江古城 沙溪古镇 云南省 ฉาหม่ากู่เต้า เส้นทางขนส่งชาโบราณ 茶马古道
แผนที่แสดงเส้นทางของขบวนสินค้าสมัยโบราณ

เส้นทางขนส่งชานี้เริ่มมีมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถัง เริ่มต้นจากมณฑลยูนนาน ผ่านเมืองต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า จนกระทั่งไปถึงทิเบต ตลอดระยะทาง 3,600 กิโลเมตร เป็นถนนเลี้ยวลดคดเคี้ยวบนเขาสูง อยู่เหนือระดับน้ำทะเล 3,000-4,000 เมตร อากาศเลวร้าย และขาดอ๊อกซิเจน บางตอนสองข้างทางเป็นหุบเขา อันตรายมาก เนื่องจากระยะทางยาวไกล การเดินทางต้องใช้เวลานานถึงหลายเดือนหรือครึ่งปี ไม่ต้องพูดถึงเรื่องใบชาจะเสื่อมคุณภาพ เพราะผู้คุมคาราวานม้ายังต้องทรหดอดทนความยากลำบากน่าดูเลย


ต้าหลี่ ลี่เจียง มณฑลยูนนาน ท่องเที่ยวจีน เมืองโบราณซาซี เมืองเก่าซาซี 大理 丽江古城 沙溪古镇 云南省 ฉาหม่ากู่เต้า เส้นทางขนส่งชาโบราณ 茶马古道
ลำธารที่ไหลผ่านข้างๆเมืองเก่าซาซี
ต้าหลี่ ลี่เจียง มณฑลยูนนาน ท่องเที่ยวจีน เมืองโบราณซาซี เมืองเก่าซาซี 大理 丽江古城 沙溪古镇 云南省 ฉาหม่ากู่เต้า เส้นทางขนส่งชาโบราณ 茶马古道
เส้นทางในแผนที่คือขึ้นทางด่วนไปนะครับ แต่เราอ้อมไปทางข้างล่างเอาใกล้แต่ช้ากว่า

เมืองโบราณซาซี(沙溪古镇) เป็นเมืองเล็กๆ ที่ยังคงความงามแบบโบราณเอาไว้ถึง 80-90% เลยทีเดียว ไม่ว่าจะเป็นวัดเก่า สะพานเก่า บ้านเก่า ประตูเมืองเก่า หอนาฬิกาเก่า และ สถานที่ขึ้นชื่อของเมืองนี้ก็ คือ เขาสือเป่า(石宝山)***ผมไม่ได้พาไปเวลาไม่พอแหล่ว ชาวคณะจะรู้ก็เพราะมาเขียนรีวิวนี่แหละ *** บ้านพักที่อยู่อาศัยจะเป็นแบบพิเศษคือ เป็นตัวอาณาเขตบ้านแบ่งแยกกัน มีไม่เกินสองชั้น สร้างจากอิฐและดินไม่มีเสาเข็ม เย็นสบาย แต่ที่พักจะมีไม่เยอะเท่าไหร่ (กำลังก่อสร้างอยู่เยอะพอสมควร) ตัวเมืองจะเป็นผังเมืองแบบโบราณจะมีประตูเมืองล้อมรอบเขตที่อยู่อาศัย ที่พักเราจะอยู่เมืองรอบนอก (เดินไปกลางเมืองใช้เวลาแค่ 5-10 นาทีครับเล็กจริงๆ) ที่พักชื่อ “โรงเตี้ยมซาซีอู่เยว่เนี่ยน(คิดถึงเดือนห้า)”(沙溪五月年客栈)

ต้าหลี่ ลี่เจียง มณฑลยูนนาน ท่องเที่ยวจีน เมืองโบราณซาซี เมืองเก่าซาซี 大理 丽江古城 沙溪古镇 云南省 ฉาหม่ากู่เต้า เส้นทางขนส่งชาโบราณ 茶马古道
ที่พักของเราในวันนี้ เราเหมาไปทั้งชั้น สามห้องแล้วครับ ราคาห้องละ 240 หยวน รวมข้าวเช้า ที่พักเมืองนี้ถือว่าราคาพอตัวเลย

พอทุกๆคนได้พักเหนื่อยหลังจากเมื่อตอนเช้าได้ไปตะลุยเจดีย์สามองค์กันมาแล้ว ก็ได้เวลาออกไปชมตัวเมืองกันเลยครับ โดยสถานที่แรก ก็คือ วัดเก่า กับ ลานจัดงานกลางเมือง

ต้าหลี่ ลี่เจียง มณฑลยูนนาน ท่องเที่ยวจีน เมืองโบราณซาซี เมืองเก่าซาซี 大理 丽江古城 沙溪古镇 云南省 ฉาหม่ากู่เต้า เส้นทางขนส่งชาโบราณ 茶马古道
หน้าประตูวัดเก่า จะมียักษ์สองตน เฝ้าประตูอยู่
ต้าหลี่ ลี่เจียง มณฑลยูนนาน ท่องเที่ยวจีน เมืองโบราณซาซี เมืองเก่าซาซี 大理 丽江古城 沙溪古镇 云南省 ฉาหม่ากู่เต้า เส้นทางขนส่งชาโบราณ 茶马古道
โรงเตี้ยมจุดพักหน้าลานกลางเมือง ยังคงสภาพแบบโบราณไว้ได้เยอะมากๆ ครับ
ต้าหลี่ ลี่เจียง มณฑลยูนนาน ท่องเที่ยวจีน เมืองโบราณซาซี เมืองเก่าซาซี 大理 丽江古城 沙溪古镇 云南省 ฉาหม่ากู่เต้า เส้นทางขนส่งชาโบราณ 茶马古道 ต้าหลี่ ลี่เจียง มณฑลยูนนาน ท่องเที่ยวจีน เมืองโบราณซาซี เมืองเก่าซาซี 大理 丽江古城 沙溪古镇 云南省 ฉาหม่ากู่เต้า เส้นทางขนส่งชาโบราณ 茶马古道

สิ่งที่พวกผมพบคือที่นี่ยังคงสดใหม่ มีเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยว ส่วนมากจะมีชาวต่างชาติเข้ามาทำสารคดีมากมาย ทั้งชาวเอเซีย และ ชาวตะวันตก 

ต้าหลี่ ลี่เจียง มณฑลยูนนาน ท่องเที่ยวจีน เมืองโบราณซาซี เมืองเก่าซาซี 大理 丽江古城 沙溪古镇 云南省 ฉาหม่ากู่เต้า เส้นทางขนส่งชาโบราณ 茶马古道
ลานจัดงานประจำเมือง

หลายๆ คนถามผมก่อนมาว่าที่นี่มีอะไร ผมก็บอกตรงๆ ว่าไม่มีอะไรเลยมีแต่บ้านเก่า วัดเก่า สะพานเก่า แต่จะพามามีไรอะป่ะ สถานที่ต่อไปก็คือสะพานเก่ากันละครับ

ต้าหลี่ ลี่เจียง มณฑลยูนนาน ท่องเที่ยวจีน เมืองโบราณซาซี เมืองเก่าซาซี 大理 丽江古城 沙溪古镇 云南省 ฉาหม่ากู่เต้า เส้นทางขนส่งชาโบราณ 茶马古道
สะพานอวี้จี สะพานหินเก่าๆ ธรรมด๊า ธรรมดา ที่ชอบปรากฏออกมาในภาพยนตร์หลายๆ เรื่อง
ต้าหลี่ ลี่เจียง มณฑลยูนนาน ท่องเที่ยวจีน เมืองโบราณซาซี เมืองเก่าซาซี 大理 丽江古城 沙溪古镇 云南省 ฉาหม่ากู่เต้า เส้นทางขนส่งชาโบราณ 茶马古道
ในวันนั้นมีกองถ่ายเข้าไปถ่ายหนังกัน พวกเราชาวคณะได้รับความไม่สะดวกมากเลย!
ต้าหลี่ ลี่เจียง มณฑลยูนนาน ท่องเที่ยวจีน เมืองโบราณซาซี เมืองเก่าซาซี 大理 丽江古城 沙溪古镇 云南省 ฉาหม่ากู่เต้า เส้นทางขนส่งชาโบราณ 茶马古道
ภาพอีกมุมนึง เมื่อเรายืนหันหลังให้แก่สะพาน

ว่ายน้ำในลำธารได้นะครับ ไม่ผิดกฏหมาย ผมอาศัยช่วงชาวคณะชุลมุนกับการถ่ายภาพแอบวิ่งแรดออกไปที่ ริมทางเดินเรื่อยไปเปื่อยไปถึงทุ่งนาเลย

ต้าหลี่ ลี่เจียง มณฑลยูนนาน ท่องเที่ยวจีน เมืองโบราณซาซี เมืองเก่าซาซี 大理 丽江古城 沙溪古镇 云南省 ฉาหม่ากู่เต้า เส้นทางขนส่งชาโบราณ 茶马古道 ต้าหลี่ ลี่เจียง มณฑลยูนนาน ท่องเที่ยวจีน เมืองโบราณซาซี เมืองเก่าซาซี 大理 丽江古城 沙溪古镇 云南省 ฉาหม่ากู่เต้า เส้นทางขนส่งชาโบราณ 茶马古道

ถึงแม้เมืองเล็กๆ เมืองนี้จะมีรายได้ส่วนใหญ่มาจากการท่องเที่ยวแล้วก็ตาม ชาวบ้านก็ยังไม่ได้ทิ้งการเกษตรลงไป

ต้าหลี่ ลี่เจียง มณฑลยูนนาน ท่องเที่ยวจีน เมืองโบราณซาซี เมืองเก่าซาซี 大理 丽江古城 沙溪古镇 云南省 ฉาหม่ากู่เต้า เส้นทางขนส่งชาโบราณ 茶马古道
และแล้วพระอาทิตย์ก็เตรียมตัวลาเราไปแล้ว

ระหว่างทางกลับที่พักของเราก็ได้แวะไปถ่ายประตูเมือง กับ ตัวสะพานสักนิดเบาๆ

ต้าหลี่ ลี่เจียง มณฑลยูนนาน ท่องเที่ยวจีน เมืองโบราณซาซี เมืองเก่าซาซี 大理 丽江古城 沙溪古镇 云南省 ฉาหม่ากู่เต้า เส้นทางขนส่งชาโบราณ 茶马古道 ต้าหลี่ ลี่เจียง มณฑลยูนนาน ท่องเที่ยวจีน เมืองโบราณซาซี เมืองเก่าซาซี 大理 丽江古城 沙溪古镇 云南省 ฉาหม่ากู่เต้า เส้นทางขนส่งชาโบราณ 茶马古道

วันที่ 24/10/2015 พวกเรานัดกันไว้เวลา 11.00น. เพื่อเตรียมตัวออกเดินทางสู่เมืองลี่เจียง แต่ก่อนถึงเวลานั้น ใครอยากจะไปสำรวจเมือง ณ จุดไหนก็เชิญกันตามสบาย ผมจึงเลือกที่จะไปชิม ของขึ้นชื่อของเมืองนี้ นั่นก็คือ นมเปรี้ยวครับ ทำจากนมของ”จามรี”

ต้าหลี่ ลี่เจียง มณฑลยูนนาน ท่องเที่ยวจีน เมืองโบราณซาซี เมืองเก่าซาซี 大理 丽江古城 沙溪古镇 云南省 ฉาหม่ากู่เต้า เส้นทางขนส่งชาโบราณ 茶马古道
ถ้วยละ 10 หยวน สดใหม่ อร่อย ขายหมด ต้องรออีกวันเด้อ
ต้าหลี่ ลี่เจียง มณฑลยูนนาน ท่องเที่ยวจีน เมืองโบราณซาซี เมืองเก่าซาซี 大理 丽江古城 沙溪古镇 云南省 ฉาหม่ากู่เต้า เส้นทางขนส่งชาโบราณ 茶马古道 ต้าหลี่ ลี่เจียง มณฑลยูนนาน ท่องเที่ยวจีน เมืองโบราณซาซี เมืองเก่าซาซี 大理 丽江古城 沙溪古镇 云南省 ฉาหม่ากู่เต้า เส้นทางขนส่งชาโบราณ 茶马古道
ต้าหลี่ ลี่เจียง มณฑลยูนนาน ท่องเที่ยวจีน เมืองโบราณซาซี เมืองเก่าซาซี 大理 丽江古城 沙溪古镇 云南省 ฉาหม่ากู่เต้า เส้นทางขนส่งชาโบราณ 茶马古道
เก็บภาพกันก่อนที่จะบอกลาจากเมืองๆ นี้กัน

เมืองเก่าซาซีนี้เป็นที่นิยมและรู้จักกันมาก ในหมู่นักวาดภาพในแต่ละวันจะมีเด็กนักศึกษามานั่งวาดภาพกันเป็นหลักสิบหรือหลักร้อยกันเลยทีเดียวครับ

ต้าหลี่ ลี่เจียง มณฑลยูนนาน ท่องเที่ยวจีน เมืองโบราณซาซี เมืองเก่าซาซี 大理 丽江古城 沙溪古镇 云南省 ฉาหม่ากู่เต้า เส้นทางขนส่งชาโบราณ 茶马古道
ป้ายโฆษณาต่างๆ ติดอยู่ตามผนังตึกมากมาย
ต้าหลี่ ลี่เจียง มณฑลยูนนาน ท่องเที่ยวจีน เมืองโบราณซาซี เมืองเก่าซาซี 大理 丽江古城 沙溪古镇 云南省 ฉาหม่ากู่เต้า เส้นทางขนส่งชาโบราณ 茶马古道
หนึ่งในภาพวาดที่ ผมไปเผือกถ่ายของชาวบ้านมาครับ
ต้าหลี่ ลี่เจียง มณฑลยูนนาน ท่องเที่ยวจีน เมืองโบราณซาซี เมืองเก่าซาซี 大理 丽江古城 沙溪古镇 云南省 ฉาหม่ากู่เต้า เส้นทางขนส่งชาโบราณ 茶马古道
แอบถ่ายโดยที่เจ้าตัวไม่รู้ตัวดูตั้งใจมากๆ

และแล้วเราคงต้องบอกลา เมืองเก่าที่ไม่มีอะไรเลยแห่งนี้ไปแล้ว สวัสดีซาซี!