Thursday, November 15, 2018

yun2018-48

มณฑลยูนนาน ผู่เจ่อเฮย ท้อสิบลี้ สามชาติสามภพ หมู่บ้านผู่เจ่อเฮย ต้อท้อ ต้นซากุระ เขาชิงหลงซาน
มณฑลยูนนาน เมืองต้าหลี่ เมืองโบราณต้าหลี่ วัดฉงเซิ่ง เจดีย์สามองค์ ต้าหลี่
มณฑลยูนนาน เมืองต้าหลี่ เมืองโบราณต้าหลี่ วัดฉงเซิ่ง เจดีย์สามองค์ ต้าหลี่
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว

ติดต่อพูดคุยผ่านทาง LINE@