น้ำตกไทรโยค-กาญจนบุรี

2538

น้ำตกไทรโยค-กาญจนบุรี


น้ำตกไทรโยค, น้ำตก, ท่องเที่ยว, สถานที่ท่องเที่ยว, แหล่งท่องเที่ยว, น้ำตก, น้ำตกไทรโยค, กาญจนบุรี

น้ำตกไทรโยค อ. ไทรโยค จ. กาญจนบุรี

ตั้งอยู่ในเขต อุทยานแห่งชาติไทรโยค เป็นน้ำตกที่ไหลลงสู่แม่น้ำแควน้อย แยกเป็น 2 แพร่ง ส่วนที่อยู่ทางตอนเหนือเรียกว่า น้ำตกไทรโยคใหญ่ เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ชั้นเดียว รองรับด้วยชั้นหินสลับกันเป็นชั้นๆ มีความสูงประมาณ 8 เมตร ทางด้านใต้เป็นน้ำตกที่มีความสูงมากกว่าเรียกว่า น้ำตกไทรโยคเล็ก สายน้ำที่พุ่งตกลงมากระเซ็นสู่ลำแควน้อย สามารถชมทัศนียภาพของน้ำตกไทรโยคได้โดยการเดินข้ามสะพานแขวนไปยังฝั่งตรงข้ามหรือโดยทางน้ำ ในฤดูหนาวจะสัมผัสบรรยากาศของความหนาวเย็นแห่งสายน้ำและขุนเขา ผ่านน้ำตกมีเสน่ห์ชวนให้หลงไหลยิ่งขึ้น

น้ำตกไทรโยค, น้ำตก, ท่องเที่ยว, สถานที่ท่องเที่ยว, แหล่งท่องเที่ยว, น้ำตก, น้ำตกไทรโยค, กาญจนบุรี

นานมาแล้วที่ชื่อตกไทรโยคอยู่ในความทรงจำของชาวไทย สมัยก่อนถ้าจะไปเที่ยวเมืองกาญจน์นั่นต้องหมายถึง
การไปเยือนน้ำตกไทรโยคด้วย แม้จะผ่านกาลเวลามานานและมีการเปิดที่เที่ยวใหม่ๆ แต่สำหรับไทยโยค
น้ำตกหินปูนแห่งนี้ก็ไม่เคยเลือนไปจากความรู้สึกมักคุ้นของผู้คนเลย

ที่ตั้ง : น้ำตกแห่งนี้อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติไทยโยค ครอบคลุมพื้นที่อำเภอทองผาภูมิ อำเภอไทยโยค จังหวัดกาญจนบุรี เป็นอุทยานฯ ที่แวดล้อมไปด้วยป่าดงพงไพรที่สมบูรณ์ นอกจากน้ำตกแล้วยังมีถ้ำสวย มีกิจกรรมพายเรือแคนู ที่ทำการอุทยานฯ ตั้งอยู่ในเขตอำเภอไทรโยค

น้ำตกไทรโยค, น้ำตก, ท่องเที่ยว, สถานที่ท่องเที่ยว, แหล่งท่องเที่ยว, น้ำตก, น้ำตกไทรโยค, กาญจนบุรี

น้ำตกไทรโยคใหญ่ : นับเป็นจุดเด่นอันดับแรกของอุทยานฯ แห่งนี้ ลักษณะอันสวยงามของสายน้ำที่ไหลตกลงจากหน้าผาสู่แม่น้ำแควน้อยเมื่อนั่งเรือหรือล่องแพไปตามลำน้ำแควน้อย
จึงเห็นภาพด้านหน้าน้ำตกสวยงามมาก ต้นน้ำตกไหลลงมาจากตาน้ำในป่าใหญ่อันอุดมนั่นเอง

น้ำตกไทรโยค, น้ำตก, ท่องเที่ยว, สถานที่ท่องเที่ยว, แหล่งท่องเที่ยว, น้ำตก, น้ำตกไทรโยค, กาญจนบุรี