น้ำตกโตนไพร-พังงา

1599

น้ำตกโตนไพร-พังงา


น้ำตกโตนไพร, น้ำตก, ท่องเที่ยว, สถานที่ท่องเที่ยว, แหล่งท่องเที่ยว, น้ำตก, น้ำตกโตนไพร, พังงา

น้ำตกโตนไพร เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ มีน้ำตกไหลอยู่ตลอดทั้งปี การเดินทางไปชมน้ำตกโตนไพร ควรเดินทางไปชมในฤดู แล้ง เพราะจะสะดวกในการเดินทางครับ