น้ำตกโตนต้นไทร-พังงา

1116

น้ำตกโตนต้นไทร-พังงา


น้ำตกโตนต้นไทร, น้ำตก, ท่องเที่ยว, สถานที่ท่องเที่ยว, แหล่งท่องเที่ยว, น้ำตก, น้ำตกโตนต้นไทร, พังงา

น้ำตกโตนต้นไทร, น้ำตก, ท่องเที่ยว, สถานที่ท่องเที่ยว, แหล่งท่องเที่ยว, น้ำตก, น้ำตกโตนต้นไทร, พังงาน้ำตกโตนต้นไทร ตั้งอยู่ก่อนถึงด่านตรวจทางเข้าที่ทำการอุทยานฯ เล็กน้อย จะมีทางเข้าแยกขวามือ สามารถเดินเท้าเข้าไปราว 15 นาที จะถึงน้ำตกโตนต้นไทร ซึ่งสูงราว 20 เมตร บริเวณโดยรอบมีต้นไทรขึ้นปกคลุมอยู่อย่างหนาแน่นครับ