น้ำตกแม่ลอง-ลำปาง

2513

น้ำตกแม่ลอง-ลำปาง


น้ำตกแม่ลอง, น้ำตก, ท่องเที่ยว, สถานที่ท่องเที่ยว, แหล่งท่องเที่ยว, น้ำตก, น้ำตกแม่ลอง, ลำปาง
ตั้งอยู่ในเขต อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล น้ำตกนี้อยู่ทางทิศใต้ ของสถานีรถไฟขุนตาน ห่างไปประมาณ 10 กิโลเมตร โดยลงรถไฟที่สถานีแม่ตาลน้อย แล้วเดินเท้าไปอีกประมาณ 3 กิโลเมตร จะมีน้ำตกอยู่ตลอดปี สภาพป่าร่มเย็นตลอดทั้งปีกิจกรรม – เที่ยวน้ำตก