น้ำตกแม่ยาย-สุราษฎร์ธานี

1632

น้ำตกแม่ยาย-สุราษฎร์ธานี


น้ำตกแม่ยาย, น้ำตก, ท่องเที่ยว, สถานที่ท่องเที่ยว, แหล่งท่องเที่ยว, น้ำตก, น้ำตกแม่ยาย, สุราษฎร์ธานี

น้ำตกแม่ยาย เป็นน้ำตกที่รถยนต์สามารถเข้าไปถึงได้ ตั้งอยู่ริมถนนสายสุราษฎร์ธานี-ตะกั่วป่า ตรงกิโลเมตรที่ 113 เป็นน้ำตกชั้นเดียวสูงประมาณ 30 เมตร อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ ประมาณ 5.5 กิโลเมตรครับ