น้ำตกแม่กลาง-เชียงใหม่

643

น้ำตกแม่กลาง-เชียงใหม่


น้ำตกแม่กลาง, ท่องเที่ยว, น้ำตก, สถานที่ท่องเที่ยว, น้ำตกแม่กลาง, แหล่งท่องเที่ยว, เชียงใหม่, น้ำตกแม่กลาง

น้ำตกแม่กลาง อยู่ในอำเภอจอมทอง ห่างจากเชียงใหม่ ๖๖ กิโลเมตร ไปตามทางหลวงหมายเลข ๑๐๐๙ ไปประมาณ ๘ กิโลเมตร เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ สูงประมาณ ๑๐๐ เมตรครับ

น้ำตกแม่กลาง, ท่องเที่ยว, น้ำตก, สถานที่ท่องเที่ยว, น้ำตกแม่กลาง, แหล่งท่องเที่ยว, เชียงใหม่, น้ำตกแม่กลาง

น้ำตกแม่กลาง, ท่องเที่ยว, น้ำตก, สถานที่ท่องเที่ยว, น้ำตกแม่กลาง, แหล่งท่องเที่ยว, เชียงใหม่, น้ำตกแม่กลาง