น้ำตกแจ้ซ้อน-ลำปาง

752

น้ำตกแจ้ซ้อน-ลำปาง


น้ำตกแจ้ซ้อน, น้ำตก, ท่องเที่ยว, สถานที่ท่องเที่ยว, แหล่งท่องเที่ยว, น้ำตก, น้ำตกแจ้ซ้อน, ลำปางน้ำตกแจ้ซ้อน อยู่ถัดจากบ่อน้ำร้อนขึ้นไป 1 กิโลเมตรครับ เป็นธารน้ำตก ที่มีแอ่งน้ำรองรับอยู่ตลอดสาย มีทั้งสิ้น 6 ชั้น มีต้นกำเนิดจาก ขุนห้วยแม่มอนไหล ผ่านหุบเขาสูงชัน นอกจากนี้ยังมีน้ำตกอีก 2 แห่งคือน้ำตกแม่มอนและ น้ำตกแม่ขุนครับ

 

น้ำตกแจ้ซ้อน, น้ำตก, ท่องเที่ยว, สถานที่ท่องเที่ยว, แหล่งท่องเที่ยว, น้ำตก, น้ำตกแจ้ซ้อน, ลำปาง