น้ำตกเอราวัณ-กาญจนบุรี

3422

 

น้ำตกเอราวัณ-กาญจนบุรี


น้ำตกเอราวัณ, น้ำตก, ท่องเที่ยว, สถานที่ท่องเที่ยว, แหล่งท่องเที่ยว, น้ำตก, น้ำตกเอราวัณ, กาญจนบุรี

น้ำตกเอราวัณ อยู่ในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติเอราวัณ ตั้งอยู่ที่ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี เป็นน้ำตกที่มีระยะทางยาวประมาณ 1,500 เมตร ติดต่อกัน ซึ่งแบ่งออกเป็นชั้นๆ ได้ 7 ชั้น แต่ละชั้นมีความงามร่มรื่นไปด้วยแมกไม้นานาพันธุ์ ทั้งเถาวัลย์พันเกี่ยวทอดตัวไปบนต้นไม้ใหญ่ กล้วยไม้ป่าหลายชนิดบนคาคบไม้ สายธารน้ำที่ไหลตกลดหลั่นลงมาบนโขดหินสู่แอ่งน้ำเบื้องล่าง เสียงสาดซ่า คลอเคล้าด้วยส่งเสียงเพรียกของนกป่า ทำให้สภาพความเป็นธรรมชาติสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น นับเป็นบรรยากาศที่เรียกเอาความมีคุณค่าของป่าเขาลำเนาไพรซึมซับเข้าสู่อารมณ์ของผู้ไฝ่ความสันโดษ และรักธรรมชาติโดยแท้จริง ชั้นที่ 7 อันเป็นชั้นบนสุดของน้ำตก เมื่อมีน้ำตกไหลบ่าจะมีรูปคล้าย หัวช้างเอราวัณ จนคนทั่วไปรู้จักและขนานนามว่า น้ำตกเอราวัณ

ค่าธรรมเนียมเข้าชม

… ผู้ใหญ่ 100 บาท

… เด็ก 50 บาท

อาหาร

… มีร้านค้า ขายอาหารมากมายหลายร้านบริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

ข้อมูลเพิ่มเติม : –

น้ำตกเอราวัณ สำหรับท่านที่ต้องการเยี่ยมชมน้ำตกทั้ง 7 ชั้น จากการสอบถามจากเจ้าหน้าที่จะต้องใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมงในการขึ้น – ลง

น้ำตกเอราวัณ, น้ำตก, ท่องเที่ยว, สถานที่ท่องเที่ยว, แหล่งท่องเที่ยว, น้ำตก, น้ำตกเอราวัณ, กาญจนบุรี

น้ำตกที่สร้างชื่อให้กับกาญจนบุรีมากที่สุดนับแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน ลักษณะเป็นน้ำตกหินปูนสีเหลือง สายน้ำใสสะอาด
บางช่วงที่เป็นแอ่งน้ำจะมีสีเขียวมรกต ยามแดดสาดส่อง
จึงเกิดสีสันที่งดงาม ภายใต้ป่าใหญ่ที่ไม่รกครึ้มเกินไปแวดล้อม
อยู่อย่างร่มรื่น ร่มเย็น

ที่ตั้ง : น้ำตกเอราวัณตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติน้ำตกเอราวัณ
มีพื้นที่ครอบคลุมอำเภอเมือง อำเภอศรีสวัสดิ์ อำเภอไทรโยค
จังหวัดกาญจนบุรี ภูมิประเทศทั่วไปเป็นภูเขาสูงสลับพื้นที่ราบ
และเป็นป่าเบญจพรรณที่ไม่รกชัฏเสียเป็นส่วนใหญ่
ที่ทำการอุทยานฯ ตั้งอยู่ในเขตอำเภอศรีสวัสดิ์

น้ำตกเอราวัณ, น้ำตก, ท่องเที่ยว, สถานที่ท่องเที่ยว, แหล่งท่องเที่ยว, น้ำตก, น้ำตกเอราวัณ, กาญจนบุรี

น้ำตกเอราวัณ : เป็นน้ำตำหินปูน มีลำธารไหลทอดยาว ลงมาจากภูเขาระยะทางที่เกิดเป็นน้ำตกชั้นต่างๆ
ประมาณ 1.5 กิโลเมตร สวยงามทั้ง 7 ชั้น สามารถเดินเที่ยวชมจนถึงชั้นบนสุด
ได้อย่างไม่ยากจนเกินไปนัก ชื่อน้ำตกเอราวัณ มาจาก ลักษณะของน้ำตกชั้นที่ 7 ลักษณะสายน้ำไหลบ่า
มองดูคล้ายกับหัวช้างเอราวัณซึ่งมี 3 หัว จึงกลายมาเป็นที่มาของชื่อน้ำตก

เส้นทางศึกษาธรรมชาติ : อุทยาฯ ได้จัดเส้นทางไว้สำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการศึกษาธรรมชาติ 2 เส้นทางคือ
เส้นทางสายป่าดิบแล้งม่องไล่ – ระยะทาง 1,010 เมตร ลักษณะเป็นทางเดินเลียบลำห้วยม่องไล่ เริ่มจากสะพานค่ายพักไปบรรจบกับเส้นทางในน้ำตกเอราวัณชั้นที่ 3
เส้นทางเขาหินล้านปี – ระยะทาง 1,940 เมตร เริ่มจากลานจอดรถไปบรรจบกับเส้นทางสู่น้ำตกบริเวณสะพานของน้ำตกเอราวัณชั้นที่ 4

น้ำตกเอราวัณ, น้ำตก, ท่องเที่ยว, สถานที่ท่องเที่ยว, แหล่งท่องเที่ยว, น้ำตก, น้ำตกเอราวัณ, กาญจนบุรี

ถ้ำพระธาตุ : อยู่ห่างจากอุทยานฯ ไป 12 กิโลเมตร ภายในมีหินงอกหินย้อยสวยงาม สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่
นำชมได้ที่ที่ทำการอุทยานฯ

การเดินทาง

จากตัวเมืองกาญจนบุรี ใช้ทางหลวงหมายเลข 3199 (กาญจนบุรี – ศรีสวัสดิ์) ระยะทาง 66 กิโลเมตร ถึงตลาดเขื่อนศรีนครินทร์ ตรงไปเข้าที่ทำการอุทยานฯ รวมระยะทางจากตัวเมืองกาญจนบุรี 66 กิโลเมตร
อุทยานแห่งชาติน้ำตกเอราวัณ โทรศัพท์ 0 – 3451 – 6530

น้ำตกเอราวัณ, น้ำตก, ท่องเที่ยว, สถานที่ท่องเที่ยว, แหล่งท่องเที่ยว, น้ำตก, น้ำตกเอราวัณ, กาญจนบุรี