น้ำตกเหวอีอ่ำ-ปราจีนบุรี

2640

น้ำตกเหวอีอ่ำ-ปราจีนบุรี


น้ำตกเหวอีอ่ำ, น้ำตก, ท่องเที่ยว, สถานที่ท่องเที่ยว, แหล่งท่องเที่ยว, น้ำตก, น้ำตกเหวอีอ่ำ, ปราจีนบุรี

น้ำตกเหวอีอ่ำ ต.บุฝ้าย อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี เป็นน้ำตกขนาดเล็ก แต่ยังคงความงดงามเอาไว้ได้ทุกประการ การเดินทางต้องใช้รถขับเคลื่อน 4 ล้อ ดอกยางใหญ่ เพราะเส้นทางที่ผ่านเป็นทางที่ลดเลี้ยว ขรุขระและลาดชัน

น้ำตกเหวอีอ่ำ, น้ำตก, ท่องเที่ยว, สถานที่ท่องเที่ยว, แหล่งท่องเที่ยว, น้ำตก, น้ำตกเหวอีอ่ำ, ปราจีนบุรี