น้ำตกเขาสอยดาว-จันทบุรี

2892

น้ำตกเขาสอยดาว-จันทบุรี


น้ำตกเขาสอยดาว, น้ำตก, ท่องเที่ยว, สถานที่ท่องเที่ยว, แหล่งท่องเที่ยว, น้ำตก, น้ำตกเขาสอยดาว, จันทบุรี

น้ำตกเขาสอยดาว, น้ำตก, ท่องเที่ยว, สถานที่ท่องเที่ยว, แหล่งท่องเที่ยว, น้ำตก, น้ำตกเขาสอยดาว, จันทบุรีแม้จะเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า แต่เขาสอยดาว
ได้รับความนิยมในการมาท่องเที่ยวจาก
นักนิยมธรรมชาติไม่ขาด เพราะที่นี่เป็นเจ้าของน้ำตกที่จัดว่า
สวยที่สุดในภาคตะวันออก นั่นคือน้ำตกเขาสอยดาวและ
ยังมีสภาพป่าที่สมบูรณ์น่าศึกษาธรรมชาติสมกับ
เป็นสถานที่ที่สงวนไว้ให้เป็นบ้านของสัตว์ป่า
ที่ตั้ง : พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาวครอบคลุม
อำเภอโป่งน้ำร้อน อำเภอมะขาม อำเภอแก่งหางแมว
มีลักษณะเป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อน โดยมีเขาสูง 2 ยอด
คือเขาสอยดาวเหนือ สูง 1,556 เมตร และเขาสอยดาวใต้สูง
1,675 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง
นับว่าเป็นภูเขาสูงที่สุดของภาคตะวันออก ที่ทำการเขตฯ
ตั้งอยู่ในเขตอำเภอโป่งน้ำร้อน

น้ำตกเขาสอยดาว, น้ำตก, ท่องเที่ยว, สถานที่ท่องเที่ยว, แหล่งท่องเที่ยว, น้ำตก, น้ำตกเขาสอยดาว, จันทบุรีน้ำตกเขาสอยดาว : ต้นน้ำมาจากยอดเขาสูงไหลลงสู่เบื้องล่าง เป็นชั้นสวยๆ ถึง 16 ชั้น จากลานจอดรถสามารถ
เดินเที่ยวชมชั้นแรกได้สะดวก และสามารถเดินขึ้นชมชั้นต่างๆ ได้ ชั้นที่สวยที่สุดคือชั้นที่ 9 และ 10 ในชั้นนี้สายน้ำจะทิ้งตัว
จากหน้าผาสูงชันตกมายังแอ่งน้ำเบื้องล่างแล้วไหลลง ยังชั้นล่างๆ ต่อไป ในฤดูฝนเส้นทางเดินเท้าเข้าชม
น้ำตกชั้นต่างๆ มีทากตลอดทาง ควรเตรียมยาป้องกันติดตัวไปด้วย
ดูนก , ผีเสื้อ : ความสมบูรณ์ของผืนป่าเขาสอยดาวนอกจาก สัตว์ป่าหลายชนิดแล้ว ยังมีนกหลายชนิด สามารถดูนกได้ตั้งแต่ บริเวณที่ทำการเขตฯ , เส้นทางเดินเท้าสู่น้ำตก ส่วนการชมผีเสื้อสามารถพบได้ทั่วไป บริเวณที่เป็นแอ่งน้ำตามลำห้วย
เส้นทางศึกษาธรรมชาติ : ระยะทาง 25 กิโลเมตร สำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการชมสภาพป่า โดยมีป้ายสื่อความหมายธรรมชาติ ให้ตลอดเส้นทาง เดินได้โดยไม่ต้องมีเจ้าหน้าที่นำทาง