น้ำตกเขาคราม-พัทลุง

1879

น้ำตกเขาคราม-พัทลุง


น้ำตกเขาคราม, น้ำตก, ท่องเที่ยว, สถานที่ท่องเที่ยว, แหล่งท่องเที่ยว, น้ำตก, น้ำตกเขาคราม, พัทลุง

น้ำตกเขาคราม ตั้งอยู่ในหมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านนา อำเภอเมืองจากตัวเมืองพัทลุงไปตามททางหลวงหมายเลข ๔ (สายพัทลุง-ตรัง) ถึงกิโลเมตรที่ ๓๑-๓๒ แยกซ้ายที่บ้านต้นไทรไปอีกประมาณ ๖ กิโลเมตร ถึงบ้านเขาคราม มีทางเดินไปน้ำตกอีก ๑ กิโลเมตร เป็นน้ำตกที่สวยงาม แต่ทางเข้าค่อนข้างเปลี่ยวครับ

น้ำตกเขาคราม, น้ำตก, ท่องเที่ยว, สถานที่ท่องเที่ยว, แหล่งท่องเที่ยว, น้ำตก, น้ำตกเขาคราม, พัทลุง