น้ำตกอ้ายเขียว-นครศรีธรรมราช

3354

น้ำตกอ้ายเขียว-นครศรีธรรมราช


น้ำตกอ้ายเขียว, น้ำตก, ท่องเที่ยว, สถานที่ท่องเที่ยว, แหล่งท่องเที่ยว, น้ำตก, น้ำตกอ้ายเขียว, นครศรีธรรมราช

น้ำตกอ้ายเขียว อ. ลานสกา จ. นครศรีธรรมราช

ตั้งอยู่ในเขต อุทยานแห่งชาติเขาหลวง น้ำตกอ้ายเขียว หรือเรียกอีชื่อหนึ่งว่า น้ำตกในเขียว ตั้งอยู่เส้นทางเดียวกับทางไปน้ำตกพรหมโลก ในท้องที่หมู่ที่ 5 ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี น้ำตกอ้ายเขียวมีที่มาจากทุเรียนบ้านในละแวกนั้นที่มีชื่อว่า ?อ้ายเขียว? ชาวบ้านจึงให้ชื่อน้ำตกแห่งนี้ว่า ?น้ำตกอ้ายเขียว? เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่มีธรรมชาติงดงาม เกิดจากคลองในเขียวซึ่งมีความยาวของลำน้ำประมาณ 35 กิโลเมตร มีชั้นน้ำตกไหลลดหลั่นกันประมาณ 100 ชั้น ไหลลงมาจากหน้าผาสูงลดระดับตามความลาดเอียงของภูเขา ทางอุทยานแห่งชาติอนุญาตให้ท่องเที่ยวได้เพียง 9 ชั้น หนานช่องไทร หนานบังใบ หนานไม้ไผ่ หนานเสือผ่าน หนานบุปผาสวรรค์ หนานหินกอง หนานหัวช้าง หนานไทรกวาดลาน และหนานฝาแฝด

กิจกรรม – เที่ยวน้ำตก

น้ำตกอ้ายเขียว, น้ำตก, ท่องเที่ยว, สถานที่ท่องเที่ยว, แหล่งท่องเที่ยว, น้ำตก, น้ำตกอ้ายเขียว, นครศรีธรรมราช