น้ำตกหมอแปง-แม่ฮ่องสอน

1006

น้ำตกหมอแปง-แม่ฮ่องสอน


น้ำตกหมอแปง, น้ำตก, ท่องเที่ยว, สถานที่ท่องเที่ยว, แหล่งท่องเที่ยว, น้ำตก, น้ำตกหมอแปง, แม่ฮ่องสอน

น้ำตกหมอแปง อยู่หมู่ที่ ๔ บ้านหมอแปง ตำบลแม่นาเติง เดินทางโดยรถยนต์ได้สะดวก และมีชาวเขา เผ่ามูซอแดง อาศัย อยู่ในบริเวณใกล้เคียง บริเวณรอบๆ น้ำตก มีป่ายางร่มรื่น อยู่ห่างจาก ตัวอำเภอปายประมาณ ๘-๙ กิโลเมตร ใกล้กับน้ำตกหมอแปง เป็น น้ำตกม่วงสร้อย แต่ทางเข้ายังไม่สะดวกเท่าไหร่ครับ

น้ำตกหมอแปง, น้ำตก, ท่องเที่ยว, สถานที่ท่องเที่ยว, แหล่งท่องเที่ยว, น้ำตก, น้ำตกหมอแปง, แม่ฮ่องสอน