น้ำตกหมอกฟ้า-เชียงใหม่

842

น้ำตกหมอกฟ้า-เชียงใหม่


น้ำตกหมอกฟ้า, น้ำตก, ท่องเที่ยว, สถานที่ท่องเที่ยว, แหล่งท่องเที่ยว, น้ำตก, น้ำตกหมอกฟ้า, เชียงใหม่น้ำตกหมอกฟ้า
น้ำตกหมอกฟ้า มีขนาดไม่ใหญ่มากนัก เป็นน้ำตกชั้นเดียว แต่มีน้ำไหลตลอดทั้งปี และมีบรรยากาศร่มรื่น เหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจครับ ตั้งอยู่บนถนนสายแม่มาลัย-ปาย กิโลเมตรที่ 20 และมีทางลูกรังเลี้ยว ซ้ายเข้าไปน้ำตกอีกประมาณ 2 กิโลเมตรครับ

น้ำตกหมอกฟ้า, น้ำตก, ท่องเที่ยว, สถานที่ท่องเที่ยว, แหล่งท่องเที่ยว, น้ำตก, น้ำตกหมอกฟ้า, เชียงใหม่