น้ำตกสายรุ้ง-ตรัง

3547

น้ำตกสายรุ้ง-ตรัง


น้ำตกสายรุ้ง, น้ำตก, ท่องเที่ยว, สถานที่ท่องเที่ยว, แหล่งท่องเที่ยว, น้ำตก, น้ำตกสายรุ้ง, ตรัง

ตรังเป็นเจ้าของป่าสวยทะเลใส การเยือนทะเลตรังในฤดูร้อนคือสิ่งวิเศษที่สุด เช่นเดียวกับการได้ท่องป่าตรังเพื่อชมน้ำตกในฤดูฝน ก็เป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยม เทือกเขาบรรทัดที่พาดผ่านจังหวัดตรัง ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมที่พัดจากทะเลตลอดปี ทำให้ป่าตรังไม่รู้จักการผลัดใบ และไม่รู้จักความแล้งนี่คือป่าสดที่น่าสัมผัสยิ่ง

น้ำตกสายรุ้ง, น้ำตก, ท่องเที่ยว, สถานที่ท่องเที่ยว, แหล่งท่องเที่ยว, น้ำตก, น้ำตกสายรุ้ง, ตรัง

ที่ตั้ง : น้ำตกต่างๆ ของเมืองตรังมีมากมาย ที่สามารถไปเที่ยวชมได้โดยสะดวก ห่างจากตัวเมืองไปเพียง 20 กิโลเมตร จะได้สัมผัสกับป่าเขาของเทือกเขาบรรทัด ป่าที่สงบ สวย ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นฐานที่มั่นของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย นอกจากสายธารจากป่าใหญ่จะเป็นน้ำตกสวยแล้ว ยังมีกิจกรรมล่องแก่งที่น่าสนใจด้วย

น้ำตกสายรุ้ง, น้ำตก, ท่องเที่ยว, สถานที่ท่องเที่ยว, แหล่งท่องเที่ยว, น้ำตก, น้ำตกสายรุ้ง, ตรัง

น้ำตกสายรุ้ง : เส้นทางสายถนนคด – ทุ่งยาว กิโลเมตรที่ 12 มีทางเลี้ยวซ้ายเข้าไป 3 กิโลเมตร ลักษณะเป็นน้ำตกขนาดกลาง 2 ชั้น น้ำใสสะอาด บรรยากาศดีลงเล่นน้ำได้ ช่วงบายแดดสาดเข้าน้ำตกเกิดเป็นรุ้งกินน้ำพาดสวยงาม