น้ำตกสร้อยสวรรค์-อุบลราชธานี

1049

น้ำตกสร้อยสวรรค์-อุบลราชธานี


น้ำตกสร้อยสวรรค์, น้ำตก, ท่องเที่ยว, สถานที่ท่องเที่ยว, แหล่งท่องเที่ยว, น้ำตก, น้ำตกสร้อยสวรรค์, อุบลราชธานี

น้ำตกสร้อยสวรรค์ ตั้งอยู่บนทางหลวงหมายเลข 2112 ห่างจากตัวอำเภอโขงเจียมประมาณ 30 กิโลเมตร เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ไหลจากหน้าผาสูงชัน สองด้านสูงประมาณ 20 เมตร มองดูคล้ายสร้อยที่แขวนอยู่ในคอ มีน้ำไหลตลอดปี บริเวณน้ำตกเต็มไปด้วยต้นไม้และดอกไม้นานา พรรณครับ

น้ำตกสร้อยสวรรค์, น้ำตก, ท่องเที่ยว, สถานที่ท่องเที่ยว, แหล่งท่องเที่ยว, น้ำตก, น้ำตกสร้อยสวรรค์, อุบลราชธานี