น้ำตกศิลาเพชร-น่าน

1437

น้ำตกศิลาเพชร-น่าน


น้ำตกศิลาเพชร, น้ำตก, ท่องเที่ยว, สถานที่ท่องเที่ยว, แหล่งท่องเที่ยว, น้ำตก, น้ำตกศิลาเพชร, น่าน

น้ำตกศิลาเพชร อยู่ในตำบลศิลาเพชร อำเภอปัว ก่อนถึงอำเภอปัว มีทางแยกขวามือ เข้าไปประมาณ ๑๐ กิโลเมตร เป็นน้ำตก ที่สวยงามมาก แห่งหนึ่งของจังหวัดน่านครับ

น้ำตกศิลาเพชร, น้ำตก, ท่องเที่ยว, สถานที่ท่องเที่ยว, แหล่งท่องเที่ยว, น้ำตก, น้ำตกศิลาเพชร, น่าน